Kokt Hans o Greta.nu » _SAGAN OM HANS OCH GRETA / Hansel and Gretel fairytale_

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

_SAGAN OM HANS OCH GRETA / Hansel and Gretel fairytale_

    Annons/Ad:

- “Den hand som har makt att föda, har även makt att döda” – Esther Williams

( Kort sammanfattning av 1812, och 1857 års upplagor av sagan. )

Hans och Greta är barn till en fattig skogshuggare, och familjen håller på att svälta. Skogshuggarens hustru övertalar därför maken att sätta ut, och överge barnen i skogen. .Hans och Greta, som hört vad de vuxna planerat, slänger vita kiselstenar på stigen, vilka hjälper barnen att hitta tillbaks till hemmet igen.

Men när Hans och Greta har varit hemma ett tag, blir det återigen slut på mat i huset, och barnen blir än en gång ledda ut i storskogen, och övergivna av de vuxna. .Denna gång, strör barnen brödsmulor längs vägen, för att de skall hitta hem igen – men skogens djur äter upp alla brödsmulorna, och Hans och Greta går vilse i skogen.

Trötta och utsvultna, kommer barnen fram till ett litet hus, som är gjort av bröd, och alldeles översållat av pepparkakor, och med fönster gjorda av genomskinligt socker, som de börjar äta utav. Den gamla damen som bor i huset, bjuder dem till en riktig festmåltid, bestående av pannkakor med socker på, äpplen, och nötter – barnen ej anande att de råkat ut för en häxa, vars mål är att lura in barn, göda dem, tillreda dem, och sedan äta upp dem. Häxan sätter Hans i en trång inhägnad (för att han skall bli fet), och tvingar Greta att bli tjänare (slav).

Medan Häxan planerar att tillaga barnen, säger hon åt Greta att gå in i ugnen för att kontrollera värmen. Men då lyckas Greta, genom att ljuga för Häxan, lura in henne i ugnen och stänga luckan. Medan Häxan brinner upp, plockar Hans och Greta med sig de värdesaker som finns inne i häxans hus.

Därpå går barnen hem och återförenas med fadern, som då blivit änkling (ensamstående)./

---————————---

Info om sagan

Sagan om Hans och Greta, ( på tyska: Hänsel und Gretel ) är en tysk folksaga, utgiven år 1812.

Enligt sagans nedtecknare - de nationalromantiskt influerade språkforskarna Wilhelm och Jacob Grimm - har sagan sitt ursprung i olika muntliga sagor från området Hessen, i västra Tyskland.

Experter tror att Wilhelm Grimms hustru från 1825, apotekardottern Henriette Dorothea (”Dortchen”) Wild, i någon mån kan ha hjälpt till att nedteckna sagan, och att Bröderna Grimm kan ha hittat fröet till storyn i Dortchens hem i Kassel.

Folkloristerna Iona och Peter Opie menar dock i sin bok “The Classic Fairy Tales” (De klassiska folksagorna) utgiven år 1974, att den här typen av saga som “Hans och Greta” representerar, härstammar från en grupp europeiska sagor, särskilt populära i de baltiska regionerna – sagor som ofta handlar om barn som överlistar troll.

Opie har även funnit likheter i första halvan av fransmannen Charles Perraults saga “Tummeliten” (Eng: “Hop-o´-My-Thumb”,- A/T 327 B) från år 1697, och i fransyskan Madame d´Aulnoys saga “Finette Cendron” (Eng: “Cunning Cinders”) från år 1721, i vilken övergivna barn måste finna ett spår som leder hem igen, och där hjältinnan knuffar in en jätte i en ugn. – Och dessa likheter mellan sagorna, bekräftas också av bröderna Grimm själva.

Men Iona och Peter Opie, har även sett liknelser i en svensk folksaga, där en viss gren skulle kunna motsvara det kycklingben som Hans sticker ut till häxan genom gallret.

- “The Land of Cokaygne” – “Das Schlaraffenland” – Biedermeierromantik – “Den stora hungersnöden” -

Lingvisten och folkloristen Edward Vajda, menar att sagotypen härstammar från olika passager ur sagor från proto-indo-europeiska samhällen, och det finns ett hus byggt av sötsaker i manuskriptet till den medeltida brittiska dikten “The Land of Cokaygne” (=Ungefär, Lyckans land), skriven på 1300-talet:

“There are the roof planks overhead, baked of finest gingerbread, The rafters are of eels grilled, The roofs are decked with sweets, – - – “

Och i den tyske författaren Hans Sachs dikt “Das Schlaraffenland” (=ungefär, Lättingarnas land) skriven på 1500-talet, beskrevs materiella ting, gjorda av mat:

“da sind die Häuser gedeckt mit Fladen, mit Lebkuchen Tür und Fensterladen. Um jedes Haus geht rings ein Zaun, geflochten aus Bratwürsten braun; vom besten Weine sind die Bronnen, kommen einem selbst ins Maul geronnen. An den Tannen hängen süße Krapfen wie hierzulande die Tannenzapfen; auf Weidenbäumen Semmeln stehn, unten Bäche von Milch hergehn – - – “

- Att pepparkakshuset har fönster gjorda av just socker, kan enligt den tyske sagoforskaren Walter Scherf, ha sin upprinnelse i sagor från Biedermeierromantiken, och detta bekräftas även av den tyske författaren Ludwig Achim von Arnim - en av bröderna Grimms inspirationskällor – som påstod att han kände till just en sådan saga.

Och kanske man även kan se likheter mellan sagan Hans och Greta, och “The Great Famine of 1315-1321″ (”Den stora svälten”, eller som den också kallas “Den stora hungersnöden”) som var den första i en serie storskaliga kriser, som drabbade norra Europa under medeltiden, och som fick människor att begå desperata handlingar, som att sätta ut sina egna barn i skogen, och ibland till och med äta upp varandra (kannibalism).

.

.- Sjutton utgivna versioner, från år 1812 till år 1858… -

Sagan “Hans och Greta”, som är klassificerad som en Aarne/Thompson/Uther typ 327 A (en undergrupp till 327, ‘Barnen och odjuret’), och 1121-saga (’Bränna upp häxan i hennes egen ugn’) publicerades för första gången, tillsammans med 85 andra folksagor, i bröderna Grimms antologi Kinder- und Hausmärchen, den 20:de december år 1812 (first edition).

Sagan kom som nummer 15 i Kinder- und Hausmärchen, men numrerades på grund av ett tryckfel, istället som nummer 16. Men detta rättades senare till.

Grimm gjorde flera versioner av sagan Hans och Greta. Den första uppteckningen av sagan gjordes troligtvis år 1806 eller 1807, och manuskriptet till sagan färdigställdes år 1810, och sändes den 25 oktober samma år, från Kassel, iväg till Berlin för påseende och lite goda råd av författarvännen Clemens Brentano, som där medverkade i en litterär grupp. Sagan gavs sedan ut år 1812, på bokförlaget Realschulbuchhandlung i Berlin.

Och den slutgiltiga versionen – final edition - som kanske har blivit den mest spridda och översatta versionen, publicerades år 1857 på bokförlaget Dieterich i Göttingen.

Bröderna, i synnerhet Wilhelm, omarbetade kontinuerligt sagan, för att den skulle passa den alltmer borgerliga läsekretsen, och till slut fanns sagan i sju huvudversioner – 1812, -19, -37, -40, -43, -50, och 1857. – Men bröderna publicerade däremellan även tio uppdateringar av sagan, särskilt anpassade för barn (”Hans och Greta” ingick i antologin “Kleine Ausgabe”, år 1825-1858) vilket gjorde att sagan till slut fanns utgiven i cirka sjutton (17) versioner.

.

.- Stor skillnad mellan 1812 och 1857… -

I de senare utgåvorna av Hans och Greta, gjordes handlingen mer litterär, dramatisk och sentimental, än den var i den första versionen, vilken var mer muntlig och “rakt på”.

Från den andra upplagan (1819) utvidgades sagan så att Hans och Greta fick hjälp av en vit anka att komma över ett vattendrag, när de skulle hem på slutet. Fadern binder även upp trädgrenar för att simulera vedyxans slag, från och med den andra upplagan.

Och från den femte upplagan (1843) så ledsagade en snövit fågel de utsvultna barnen fram till häxans hus. – Och från och med denna version så skäller styvmodern också ut barnen för att de “suttit och sovit så länge i skogen”, efter att barnen kommit hem igen första vändan.

Den kända “brödspaden” (eller bakbrädet -“das Brett”) som användes i slutet av den första upplagan, togs bort i de senare omarbetningarna. Dessutom lät man, från och med den fjärde upplagan (1840) skogshuggarens hustru bli barnens styvmor, och inte deras riktiga mor, vilket var fallet i de första versionerna,

- detta kan ju ha en socialt avgörande betydelse ?

Wilhelm Grimm lät också skogshuggaren bli mer grubblande, ångerfull, och vek i de senare revideringarna, – Kanske för att göra sagan mindre rå ? Eller bara för att tillfredsställa bröderna Grimms egen eventuella fadersdyrkan ?

.

.- Från manuskript till utgivning… -

En knappt märkbar, men ändå intressant skillnad mellan den överlag mer “muntliga” och “korthuggna” manuskriptversionen av sagan, och de publicerade, lite mer “semantiskt sammanbundna” versionerna är, att i manuskriptversionen var skogshuggaren överens med sin hustru om att överge barnen i skogen. Det var han inte i de publicerade versionerna.

Och repliken som Hans säger till Greta kvällen innan de blir vallade ut i skogen, “Du kan lugnt gå och lägga dig, kära Greta. – Gud kommer att hjälpa oss”, är även detta ett tillägg i 1812 års publikation, jämfört med manuskriptversionen. – Grimm lade alltså till religiösa repliker i dialogen.

Och på morgonen, är det i manuskriptversionen både fadern och modern som kommer och väcker barnen för att föra dem ut i skogen, medan det i de publicerade versionerna, endast är modern (senare = styvmodern) som kommer och väcker barnen.

Dialogen inne i häxans hus är även mer detaljerad, och det förklaras mer ingående och tydligt, och i ett tidigare skede av storyn, att den gamla gumman som barnen kommit till, faktiskt var en häxa som verkligen hade för avsikt att tillaga barnen, i de publicerade versionerna.

Bröderna Grimm kallade sagan för “Das Brüderchen vnd das Schwesterchen”, – alternativt, “Hänsel u. Gretchen” i manuskriptversionen, och för “Hänsel und Gretel” i den första publicerade upplagan, och för “Hänsel und Grethel” i de efterföljande utgåvorna.

Sagan översattes till svenska för första gången på 1820-talet, och fick då titeln “Den stekta trollpackan”, men flera andra svenska varianter av sagan finns, bland andra “Käringen som vardt stekt”, “Stugan, vars tak bestod av bara ostar”, och “Jättestugan, vars tak bestod av bara korvar”, alla tre samlade i boken “Svenska folksagor och äventyr”, utgiven år 1844.

.

- Tolkningar av sagan – fyra forskares utsagor -

Enligt den tyske filosofen och psykologen Wilhelm Salber, symboliserar sagans upprepande handlingsmönster människans “överlevnadskontroll”, vilken endast blir störd av entusiasmen inför häxans pepparkakshus. Mötet med ankan i slutet av sagan, illustrerar enligt Salber, möjligheten till “verklig utveckling”.

Den tyska forskaren Hedwig von Beit, menar att den näringsgivande häxan i sagan “Hans och Greta”, symboliserar ärketypen “modern”, eller “urmodern” (på tyska = “Große Mutter”) i barnets önskefantasier. Även ugnen skulle enligt Beit symbolisera “Große Mutter”, där omvandlingen sker i lidelsens eld – I elden utplånar ärketypen “modern” sig själv, och sin motsvarighet som misslyckad styvmor.

Sagoforskaren Ortrud Stumpfe, ser sagan “Hans och Greta”, som en platt story med naturalistisk rekvisita, där barn överlistar naturkrafter, och sedan förflyttar sig tillbaka till barnets värld. I motsats till forskarna Wilhelm Salbers och Bruno Bettelheims tolkningar, ser Stumpfe ingen utvecklingsfas i sagan.

Den österrikisk-amerikanske barnpsykologen Bruno Bettelheim, ser i sagan “Hans och Greta”, barnets rädsla för att bli bortstött av sina föräldrar, och tvingat att svälta. Enligt Bettelheim, symboliserar pepparkakshuset “en moder”, och det stora vattnet som barnen kommer fram till i slutet av sagan, symboliserar ett “utvecklingsstadium”.

Bettelheim skriver dessutom så här om folksagor i sin bok “Sagans förtrollade värld”, utgiven första gången år 1975:

“Folksagorna har alltid haft ett viktigt budskap: Att man inte slipper undan strider, men om man inte väjer, utan möter det oväntade och orättvisa, så övervinner man hindren och står till sist som segrare!”

.

- Några andra sagor som också handlar om övergivna barn, är: Juan och Maria (Filippinerna), Jan och Hanna (Polen), Ninnillo och Nennella (Italien), Den lille pojken och den elaka styvmodern (Rumänien), Molly Whuppie (England), Essai sur le patois (Frankrike), och Det vilsegångna barnet (Sverige).

( Källor: Svensk uppslagsbok, Nordisk familjebok, Nationalencyklopedin, och Wikipedia ) Hittar du faktafel - Kommentera i så fall HÄR.

..

.,

LÄS  HELA SAGAN  ”HANS OCH GRETA”  :

.

Sista utgåvan, 1857

Första utgåvan,  1812

Manuskriptversionen,1810

Sammandrag, på tyska,  HÄR

Persongalleri   -  Hans & Greta

Hela  “Sista utgåvan”,  på tyska

Läs en version för dyslektiker HÄR

Läs sagan i diktform för synsvaga HÄR

Se slideshow för funktionsnedsatta, HÄR

Läs sagan som limerick,  på blindskrift, HÄR

Lös sagan som korsord, för astigmatiker  HÄR

Mobilanpassad version av “Hans & Greta”  HÄR

Läs hela sagan, översatt till Morsealfabetet   HÄR

Numerologiversion av sagan  ”Hans och Greta”  HÄR

Läs om en modern dansföreställning på sagans tema  HÄR

Se psykologer som har analyserat sagan “Hans & Greta”  HÄR

.

.

Information om namnet “Hans”, HÄR

.

Information om namnet “Greta”, HÄR

.

.

.

Läs den franska varianten av “Hans och Greta”- Tummeliten, skriven på 1600-talet av Charles Perrault, HÄR

.

Njut av en av de allra tidigaste svenska översättningarna av “Hans och Greta, final edition, 1857“, gjord under mitten av 1800-talet, av vår store svenske författare och översättare Ernst Gustaf Lundquist, HÄR

.

Se en analys av sagan “Hans och Greta”, HÄR

.

Läs en av de första svenska översättningarna av “Hans och Greta, first edition 1812″, -”Den stekta trollpackan”, från år 1825, HÄR

..

Läs en artikel, skriven av doktoranden Fredrik Charpenter Ljungqvist, om “Den stora svälten” (The Great Famine of 1315-1321), på websiten “popularhistoria.se”,  HÄR

.

Spela ett datorspel på sagans tema, HÄR

.

.

HANSEL AND GRETEL FAIRY TALE

flag of the united kingdom ..(På engelska)

Hansel and Gretel are the children of a poor woodcutter and the family is starving. The woodcutters wife convinces her husband to take the children into the woods and leave them there to die. The children overheard them and leave a trail of breadcrumbs for them to follow back home. But animals eat the crumbs and Hansel and Gretel are lost in the woods.

After a while, they discover a house, built entirely from bread, with a roof made of gingerbread, and with windows made of clear sugar. A hideous old crone emerges and lures the children inside, with the promise of delicious food. What Hansel and Gretel didn´t know was that the hag was in fact a cannibalistic witch, who built the house to entice children into her clutches, so that she may eat them.

She prepares the oven for Hansel, but decides she is hungry enough to eat Gretel too. She coaxes Gretel to the oven door and asks her to put her head in, to see if the flames are high enough. Then Gretel lies that she doesn´t understand what she means. Infuriated, the witch demonstrates, and Gretel shoves the witch into the oven, slams, and bolts the door, burning the witch alive.

Hansel and Gretel filled their pockets with pearls and precious stones, that they´ve found in the house. Then, they ran home and threw there arms around the fathers neck.

The woman had died.

.

Read the whole story HERE.

.

_______________________

.

Få en sammanfattning av “Hans & Greta”, på kinesiska, HÄR

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?page_id=4

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)
.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu