Kokt Hans o Greta.nu » Elektronik

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Så gör du en kanalsökning på Andersson TV !

- Artikel om hur man gör en kanalsökning och en egen kanallista på sin Andersson-TV -

_____

Fungerar inte Din nya Andersson-TV ?

Lugn, då hjälper vi dig !

- Så här gör du en kanalsökning och en egen kanallista på din TV !

Kanske har du köpt en ny Andersson TV, som du vill komma igång att titta på så snabbt som möjligt ?

Kruxet är att inga kanaler är förinstallerade när man köper TV:n, utan man måste själv kanalsöka* och göra en egen kanallista*, för att kunna titta på sin TV.

För de flesta människor är detta rena kinesiskan, och att köpa en ny TV idag förutsätter nästan att man är utbildad elektronikingenjör.

Men vi skall försöka hjälpa dig att förstå tillvägagångssättet.

Grundprincipen är att först göra en automatisk kanalsökning, och sedan flytta TV-stationerna till de kanaler som man vill ha dem på.

OBS! När man gör en egen kanallista och väljer på vilken kanal varje TV-station skall sitta, måste man börja med kanal 1, och sedan gå uppåt !

Det finns heller inga garantier att TV:n kommer att komma ihåg de kanalinställningar som du har gjort, efter att du har stängt av din TV. Det här innebär att du kan bli tvungen att göra om hela denna procedur varje gång du sätter på din TV.

.

Så här gör du:

Börja med att med fjärrkontrollen trycka på knappen [Meny] och förflytta dig åt höger med piltangenterna [<]  [>] till ikonen [Installation]. Välj sedan [Automatisk kanalsökning], varpå du väljer någon av de kanaluppsättningar som skall genomsökas.

Dessa kanaluppsättningar kan du söka igenom:

“Digital antenn”, söker och lagrar antennbaserade DVB*-stationer. “Digitalkabel”, söker och lagrar kabelbaserade DVB*-stationer. “Analog”, söker och lagrar analoga stationer. “Digital antenn och analog”, söker och lagrar både analoga och antennbaserade DVB*-stationer.

(Du kan genomsöka en i sänder för att vara på den säkra sidan, om du inte riktigt vet vad du skall söka efter. Men ett grundtips är att välja “Digital antenn och analog”, eftersom du då kanalsöker både de analoga och de digitala stationerna).

När kanalsökningen är klar, trycker du på knappen [Source] (källa] på din fjärrkontroll, och väljer [TV].

(Detta för att TV:n skall veta att du vill titta på TV:ns interna kanaler, och inte kanaler från en extern källa, exempelvis från en digitalbox eller från en Blu-Ray spelare, etcetera.)

Därpå trycker du på [kanal 1] på fjärrkontrollen.

Sedan använder du fjärrkontrollens programknappar [P+] och [P-] för att söka bland TV-stationerna. När du har hittat TV-stationen SVT 1, trycker du på knappen [OK], och går med pilknappen [>] åt höger och trycker på menyn [Flytta].

I menyn [Redigera nummer] trycker du med hjälp av fjärrkontrollens sifferknappar in den kanal som du vill ha SVT 1 på (Ett hett tips är på kanal ett]. Sedan trycker du på [OK].

På frågan [Kanalen finns. Flytta ?] trycker du på [OK].

Sedan går du ur menyn, genom att trycka på [MENU], eller [BACK].

Färdigt. Nu sitter SVT 1, på kanal 1 på TV:n.

Sedan gör du precis likadant med alla kanaler som TV:n har hittat !

Observera att man måste börja med kanal 1, och sedan kanal 2, 3, 4, 5, 6, och så vidare, när man gör en egen kanallista. Om man inte gör dem i nedifrån följande ordning, kommer kanalerna ej att hamna på rätt plats.

Information till dig som har en digitalbox kopplad till TV:n:

Har du en så kallad digitalbox (HD-box) kopplad till TV:n, och endast använder TV:n som en visare av digitalboxens kanaler, behöver du inte göra en kanalsökning för dessa kanaler, då de ofta redan är förinställda.

Men då måste du använda digitalboxens fjärrkontroll att byta kanal med. Det går ej att använda Anderssons fjärrkontroll att byta kanal på digitalboxen med. Alternativt kan man köpa en så kallad multifjärrkontroll, som man styr både sin TV och digitalboxen med. Men en sådan fjärrkontroll måste man först synkronisera med enheterna, och det är en ganska avancerad procedur och det är långt ifrån säkert att det kommer att fungera.

Så byter du mellan TV:ns kanaler, och kanaler från en extern källa:

För att kunna titta på TV:ns interna kanaler, trycker du på knappen [Sourze] (Källa) högst upp på din fjärrkontroll. Sedan väljer du [TV]. Om du istället vill titta på kanaler från en extern källa, trycker du först på [Sourze] och sedan väljer du någon av de andra ingångskällorna, beroende på var du har scartkabeln, eller HDMI-kabeln insatt.

.

Förtydligande:

För att kunna titta på så många kanaler som möjligt i utbudet, bör man kanalsöka både det digitala och det analoga kanalutbudet.

- De digitala kanalerna är: SVT 1, SVT 2, TV4, TV 6, Kunskapskanalen/Barnkanalen, SVT 24, eventuellt någon lokalkanal, och så vidare.

- De analoga kanalerna är: TV 3, Kanal 5, Sjuan, TV 8, Kanal 9, Kanal 10, TV 11, TV 12, etcetera.

.

Ordförklaringar:

* DVB =

Betyder digitala TV-stationer, Digital Video Broadcasting.

.

* Kanalsökning =

Innebär att TV:n hämtar in TV-stationer från ett visst angivet utbud.

.

* Egen kanallista =

Innebär att man placerar TV-stationer på speciella kanaler, exempelvis SVT 1 på kanal 1, och TV 12, på kanal 12 på sin TV.

Om man inte gör en egen kanallista, måste man sitta med ett papper och översätta var de olika kanalerna finns, exempelvis SVT 1 på plats 109, och TV 12 på plats 87, och så vidare.

Lycka till !

.

Information om granskningen:

Granskningen av kanalsökning på Andersson-TV, är gjord mellan oktober år 2014 och mars år 2015.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22307

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu