Kokt Hans o Greta.nu » Guldplätering

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Vi bör efterfråga guldpläterade kontakter

_____

Skall du köpa kontakter till din stereoanläggning  ?

Behöver du kabeldon, eller kabelskor till dina högtalare ?

- Min undersökning har visat att “guldpläterade” kontakter är bäst !

I Skandinavien är vi på väg mot en mycket oroande utveckling inom hemelektronik-branschen. Det gäller hur vi överför signaler från våra ljuduppspelare, till våra högtalare.

De kablar vi använder mellan stereon och högtalarna, kräver goda kontaktytor och hög motståndskraft mot oxidation, och man har i alla tider använt metallen guld som plätering (överdrag) på kontaktdon, eftersom ädelmetallen guld har utomordentligt god ledningssförmåga, och den bästa korrosions-egenskapen av alla metaller. Möjligen några få, extremt dyra så kallade “superledare” undantagna.

Det finns kontaktdon både i vit metall, och i guld, och min kritik berör samtlig lågsignals-utrustning, allt ifrån flatstiftshylsor och högtalarterminalskruvar, till kabelskor och vanliga telekontakter.

Det kontaktdon, som är guldpläterat, har den bästa förutsättningen för att få lågsignal-överföringen att flyta smärtfritt, eftersom guldets mjukhet och formbarhet, skapar stora kontaktytor på pluggen. Guldet förhindrar dessutom missljud i våra stereoanläggningar, orsakade av fukt, så kallad “oxidation”.

Kontaktytorna på övriga metaller, har sämre formbarhet, och sämre antioxidativa egenskaper.

Nackdelen med att använda andra metaller än guld på kontakter, är att dessa metaller “rostar” i kontakt med exempelvis vatten, ozon, kväve, jod eller svavel, och att andra naturliga ämnen som finns i vår närmiljö, som till exempel salter och syror, kan ha stor effekt på dessa metaller.

Men guld reagerar inte alls på de här ämnena. Det krävs faktiskt att man utsätter guldet för torr klorgas, alternativt så kallat “Kungsvatten” (saltsyra +  salpetersyra) för att guldets yta skall förstöras, och dessa ämnen är inte så vanliga i våra kök, musikstudios, på våra företag, eller i våra vardagsrum.

.

..- Bra med rost ? –

Det som är oroande, är att de guldpläterade kontakterna, som både har god ledningsförmåga och god korrosionsbeständighet, nu håller på att fasas ut från elektronikhandeln. Det är väldigt svårt att få tag i en guldpläterad kabelsko ( kabelgaffel ) i de svenska elektronikbutikerna idag.

De inkompetenta och ansvarslösa producenterna, förklarar det här med att “kunderna inte efterfrågar plätering med guld längre”, och att “kunderna numera vill ha koppar, nickel och silver i sina kontakter”.

Men, då har producenterna inte tänkt längre än till sin egen plånbok. Och inte ens dit. – Det är väl självklart att kunderna inte “efterfrågar” guldpläterade kontaktdon, om de saknar kunskap om dem ?

Det är ju de ansvarslösa butikernas förbannade skyldighet att inte bara stå och slicka kunderna i röven, utan att också berätta för kunderna, vilka fördelar ett guldpläterat kontaktdon har, jämfört med ett kontaktdon i en annan metall,

och berätta att biverkningarna som uppstår av att använda kontaktdon i andra metaller, långt överskrider fördelarna med dem. För nog kan god signalöverföring ske även med silver, eller med nickel. Men skall man ha en robust, pålitlig kontakt, som inte får ärgiga, oxiderade ytor efter några år, bör man välja guld, framför alla andra metaller.

För inte nog med att det är helvetiskt svårt att få ett bra ljud i själva kabeln, – skall vi tvingas hantera korrosion på kontaktytorna också ?

Varför kan inte våra svenska elektronikvaruhus köra en reklamdrive på just guldpläterade kontaktdon, så att det blir “inne” att använda dessa ? – Ta in en laddning från generalagenten och häng ut dessa på hyllplatserna. Då skulle ju kunderna kunna välja om de vill köra guldpläterat eller ej. Men idag kan de ju inte välja.

Har den “fria konkurrensen” och de “fria marknadskrafterna” gjort att vi kunder erbjuds ett snävare sortiment, med färre valmöjligheter ?

Varför låter man förresten kunderna ensamma bestämma vad som skall finnas ute på hyllorna ? Kunderna saknar ju ofta kunskap om de olika metallegenskaperna, och det vore väl bättre att de som säljer utrustningen istället är kunniga och kan leda kunderna rätt ? – Borde inte all försäljning vara ett samarbete mellan kunskap och behov ?

Men, istället verkar försäljarna bara vara intresserade av en enda sak. – Att maximera sina egna och butikernas vinster. Ofta går försäljarna avancerade intern-utbildningar, där de får lära sig bland annat vinstmaximering. Men att maximera sina kunskaper, det verkar det vara svårare för företagen att intern-utbilda i ?

Många försäljare hävdar att guldplätering på kontaktytor ger sämre ljud i våra stereoanläggningar, och att metallen guld inte har lika bra ledningsförmåga som exempelvis silver. Men då har jag en fråga:

- Hur bra blir ledningsförmågan, när kontakterna har rostat ?

Eller, jag kanske har missförstått en sak…

__________

- Butikerna kanske vill att kontakterna ska rosta, så vi måste köpa nya ?

.

Klicka här för bild på en guldpläterad kabelsko

Klicka här för bild på en kabelsko i annan metall

.

 Häxkittel   Häxkittel   Häxkittel   Askungen

  Gå till kommentarsfältet

  Läs de senaste artiklarna


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=6398

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu