Kokt Hans o Greta.nu » _BOKA OSS / Book us_

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

_BOKA OSS / Book us_

    Annons/Ad:

(SWEDISH)

Go to english version, here >


Nu kan Du/Ni boka oss för föreläsning/utbildning/event.

Vi håller föredrag om journalistik, internetjournalistik, litteratur, webbutveckling, och annonsering.

Vi kan även agera moderatorer på er debatt.

Eftersom vi har mycket att göra, är det säkrast att boka oss minst sex månader innan ert event !

.

Kontakta oss här

email:
kontakt.redaktion@hotmail.com,

telefon: 019 – 611 24 93,

fax: 019 – 507 10 29
.

.

- - – - – - – - - -

.

_BOOK US !_

(ENGELSKA)

Now you can book us for a lecture/training/event.

We hold lectures on journalism, Internet journalism, literature, web development, and advertisement.

We can also perform moderators at your debate.

But because we are so busy, it’s best to book us at least six months before your event.

.

Contact us

email:
kontakt.redaktion@hotmail.com,

phone: +4619 – 611 24 93,

fax: +4619 – 507 10 29
.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?page_id=19906

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)
.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu