Kokt Hans o Greta.nu » radon

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Gör rent ditt fläktfilter – 7 steg !

Instruktion om hur man tar loss och rengör fläktfiltret ovanför spisen.

_____

Behöver du göra rent ditt fläktfilter ?

- Men vet inte hur man gör ?

Lugn, vi hjälper dig !

Det är viktigt att det så kallade fläktfiltret i köksfläkten är rent. Annars får man in allt matos i sin bostad istället, och brandvarnaren kommer lättare att börja tjuta.

Köksfläkten ingår i ett avancerat ventilationssystem i bostaden, och om det sitter en massa smuts i filtret, finns det risk att all ventilation i bostaden försvinner, eller går ned i varv.

Detta är särskilt viktigt ifall man bor i ett radonhus. En av köksfläktens uppgifter är att ventilera bort de cancerframkallande alfapartiklar, som finns i radongasen.

.

Så här gör du för att göra rent fläktfiltret:

.

1. Snäpp bort fläktfiltret ur hålet ovanför spisen.

2. Spola upp vasken med varmvatten och diskmedel.

3. Lägg hela fläktfiltret (inklusive plastskyddet) i vasken.

4. Låt det stå över natten.

5. Dagen efter, diskar du plastskyddet och fläktfiltret ordentligt under rinnande vatten, eventuellt med någon svamp eller med en diskborste.

6. Torka av fläktfiltret.

7. Sätt tillbaka fläktfiltret i hålet över spisen.

.

Extra tips:

Det kan vara bra att be om ett extra fläktfilter, så att man alltid har två att växla mellan.

.

Lycka till !


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22865

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Clean your fan filters – 7 steps !

Instructions on how to remove and clean the filter hood above the stove.

_____

Need to clean your fan filter ?

- But don’t know how to do it ?

Relax, we’ll help you !

It’s important that the so-called “fan filter” in the hood is clean. Otherwise, you get the cooking odors inside your room instead, and also, the fire alarm begins to howl a lot easier.

The hood is included in an advanced ventilation system, and if there’s a lot of dirt on the filter, there’s a risk that all ventilation in the house disappears, or goes into a turn.

This is especially important if you live in a radon house. One of the hood’s tasks is to vent the carcinogenic alpha particles present in the radon gas.

.

Here’s how to clean the fan filter:

.

1. Snap the fan filter out of the hole above the stove.

2. Rinse the sink with hot water and detergent.

3. Put the entire fan filter (including plastic protection) in the sink.

4. Let it sit overnight.

5. The following day, wash the plastic cover and fan filter thoroughly under running water, with a sponge or with a brush.

6. Dry the fan filter.

7. Put the fan filter back in the hole over the stove.

.

Extra tip:

It may be helpful to ask for an additional fan filter, so that you always have twofilters to switch between.

.

Good luck !


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22871

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu