Kokt Hans o Greta.nu » Glasögon

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Så drar du åt dina glasögonskruvar – 2 steg !

_____

Sitter dina glasögonskruvar löst ?

Behöver du dra åt dem hårdare ?

- Vi ger dig tipsen hur man gör !

Ofta använder vi ju våra glasögon dag ut och dag in, och oftast fungerar de som det är tänkt.

Men ibland kan man märka att någon av glasögonens små skruvar har skruvat upp sig, eller lossnat.

Det märker man genom att endera skalmarna sitter för löst, och glasögonen lätt faller ned på nästippen, – eller också att själva glasen sitter löst i bågarna. Kanske till och med att ett glas har fallit ur helt ?

Bild på ett par glasögon.

“Bågar” kallas de ramar som glasen sitter i, och “skalmar” är de pinnar som man lägger på öronen.

Mellan bågarna ser du “sadlarna”, som skall vila på näsan.

.

Skruva åt glasögonskruvarna

Man kan ta för vana att dra åt sina glasögonskruvar cirka en gång var tredje vecka, i förebyggande syfte.

Detta för att slippa eländet med tappade skruvar, och urfallna glas.

Och för att dra åt skruvarna, bör man använda så kallade precisionsmejslar.

Detta är små, små skruvmejslar, som skall passa i den lilla skruvens skåra:

.

Precisionsskruvmejslar

..- Dra åt skalmskruvarna -

För att göra så att skalmarna går trögare, och så att dina glasögon inte åker ned på nästippen lika lätt, så skruvar du skalmskruven medsols (åt höger, som den röda pilen visar):

.

Gör likadant på den andra sidan:


Sedan kan du kontrollvika ned skalmarna, för att känna att de går lagom trögt båda två.

.

..- Dra åt bågskruvarna -

Om det istället är glasen som sitter löst, skruvar du istället bågskruven medsols åt höger (som den röda pilen visar), tills glaset sitter fast ordentligt. Man kan här behöva vända på glasögonen, eftersom skruvarna ibland sitter åt olika håll.

.

Gör likadant på den motsatta sidan:


Tänk på att skruvarna är mycket, mycket ömtåliga, så det är viktigt att man har exakt rätt storlek på skruvmejseln, i förhållande till skåran. Annars kan skåran börja luckra upp sig och bli oanvändbar, och man måste då köpa en ny skruv.

Avslutningsvis, kan du känna på glasen så att de inte glappar i bågarna.

.

Närbild på skruvarna till bågarna och skalmarna:

Närbild skruvar

Bågens skruv är den skruv som sitter närmast glasen – och skalmens skruv, är den skruv som sitter längre bak mot skalmen.

.

Exempel på en precisionsmejselsats:

Precisionsskruvmejslar

Det är oftast någon av de minsta mejslarna i satsen, som man bör använda till sina glasögon. Och det kan vara behagligt om änden på handtaget sitter fast i handen, när man skruvar. Det vill säga, som hos dessa mejslar, som har en lös roterande hylsa längst ut på handtaget.

.

Övrig information om glasögon:

Om dina glasögon sitter illa, måste det inte vara skruvarna som sitter löst.

Det kan också vara någon annan del, som behöver vinklas om.

För att vinkla om någon del på sina glasögon, måste man värma upp delen med varmluft först. Annars kan delen knäckas.

Optiker använder en sorts varmluftsfläkt, innan de vinklar om ett par glasögon.

.

Kan man vinkla om ett par glasögon själv ?

Ja, om garanti, reklamationsrätt, och eventuella försäkringar har löpt ut.

Men om man har garanti, reklamationsrätt, eller försäkringar kvar på sina glasögon, måste optikern som man har köpt glasögonen av, vinkla om dem.

.

Varför faller mina glasögon jämt ned på näsan ?

Endera är glasögonen felvinklade, eller skalmskruvarna sitter för löst.

Eller också är sadlarna felvinklade, eller består av fel material för just din näsa.

Man kan då gå in till sin optiker och byta material i sadlarna, så att de sitter fast bättre på näsan.


Lycka till !

.

     Kommentera artikeln,  HÄR

kokthans2


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=20034

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu