Kokt Hans o Greta.nu » fabel

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Det gamla lejonet, vildsvinet, tjuren och åsnan”

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. / Handlar om det döende lejonet, som känner sig extra kränkt då en åsna kommer fram och delar ut några sparkar för tidigare oförrätter…

.

Ett ålderssvagt och kraftlöst lejon, låg en gång och skulle ta sitt sista andetag.

Då infann sig, med blanka betar, vildsvinet,

som gav lejonet några svinhugg för gammal oförrätt.

Med sänkta horn kom så även tjuren dit, och stångade sin fiende.

.

När en åsna fick se att man ostraffat kunde ge sig på lejonet, gick även åsnan dit och gav lejonet en spark i huvudet.

Döende säger lejonet:

“De tappras (vildsvinet och tjuren) hån var illa nog.

Men att av dig – naturens hån – behöva kränkas, känns som en dubbel död !”

.

Betydelse: “Den som en gång mist sin värdighet, kommer att hånas även av de fegaste.” Eller “Det är lätt för en svag att håna en lika svag“, eller “Det är värre att bli kränkt av en svagare“, etcetera.

.

Kommentera här >


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22798

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu