Kokt Hans o Greta.nu » Brandskydd

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Saltburken kan sätta på spisplattan !

_____

Jag vill höja ett varningens finger för en möjlig brandrisk i våra hem.

När man talar om brandrisker gäller det ju ofta lek med tändstickor, sängrökning, eller att man glömt ett ljus någonstans.

Men de brandriskerna tänker jag lämna därhän…

och istället rikta fokus mot en dold brandrisk, som de flesta kanske inte ens har tänkt på. – Nämligen att den saltburk som många av oss har stående ovanpå spisfläkten, faktiskt kan ramla ned och sätta på en spisplatta.

Ofta är det stora och tunga saltburkar vi har. För av någon anledning är vi väl lite lata och fyller inte gärna över saltet i ett saltkar.

De saltburkar jag särskilt tänker på är de runda, /röd,blå,vita/ saltburkarna, på vilka det står “Fint hushållssalt 750 g”. Alternativt de fyrkantiga /röd,blå,vita/ förpackningarna som det står “Fint salt 1 kg” på.

Och det krävs ju bara att katten tar ett skutt upp på köksfläkten och att burken ramlar ned och sätter på en av spisplattorna. Den blir ju som en en-kilos sten, som med stor kraft faller ned mot spisen.

Saltburken har ju också god hjälp av att många av våra moderna köksfläktar har rundade kanter, de har ju inbyggd rutschkana rakt ned mot spisreglagen.

Kan man begära att katten skall stänga av spisplattan sedan ? Nja, knappast.

- Om det nu inte är så att vi har Salem Saberhagen därhemma, med en alldeles odjurisk intelligens.

.

..- Försäkrat ? -

Nej, det faller nog på oss människor att vara extra försiktiga med vad vi ställer ovanpå spisfläkten. Några av mina väninnor har de mest osannolika saker stående där uppe.

- Stora ståltermosar, Tre-liters lådviner, fönsterputsflaskor, två-liters colaflaskor osv. Nästan som om de bad om en eldsvåda.

..- “Nu är du väl bra nojig”, måhända en del tänker. .- “Hur ofta har det egentligen inträffat ?”, kanske någon frågar.

Men om jag inte hade sagt något alls och sedan händer det någon imorgon, att saltburken faktiskt ramlar ned och sätter på en spisplatta, då hade man väl fått höra: – “Varför har man inte fått någon information om det ?”, – “Jag hade ingen aning om att detta kunde hända.”

Att en herrans massa tak rasat ned av att det låg lite snö på dem, det kunde väl inte heller hända ?

Så, nu föregår jag er alltså, men med den uppenbara risken att kallas nojig. Ja, jag bär till och med beskyllningen med stolthet !

Om detta skulle bli ett faktum, att det faller ned något från din spisfläkt och hela din kåk brinner ned, då kan detta gå på hemförsäkringen. Men som ni vet, när det gäller försäkringsbolag, så är det en hel djungel av om, men, ibland och nästan.

Men hursomhelst tycker jag det är viktigt att man har en hemförsäkring som täcker ens egna behov. Och tänk också på att man måste teckna helt olika hemförsäkringar beroende på om man äger en villa, har insatslägenhet eller hyr en lägenhet.

De här tre råden har jag följt och min bostad har inte brunnit ned än:

.

1. Att aldrig ställa saker ovanpå spisfläkten.

2. Att skaffa en barnsäker spis med “OFF-knapp” eller “Funktionsbrytare“.

3. Att teckna en hemförsäkring som täcker mina behov.

.

Mer info:

Brandskyddsföreningen .

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:tzZRdzvbQgsJ

:www.brandskyddsforeningen.se/MediaBinaryLoader.axd%3

FMediaArchive_FileID%3Dad143928-2440-40a2-838e-ba18b

3eb1e52%26MediaArchive_ForceDownload%3Dtrue+Spisen+

vanligaste+brandorsaken&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEE

ShipBF7ktM9NXUo-6-YS8HdsFah99FeUq71X9kGjYK7wCBTG

TNVgAZLB228W7rJz6trvoRWbex1fQqIuMj0b7i0ksCJQB5kv4

tSQ70CzbeaZ02L32Bqlf6n7DHn9Q1EmGaf5GMW&sig=AHIEtb

Qn0MMkFLmx-s3ggizToOeXPePGCA


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=4182

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu