Kokt Hans o Greta.nu » _SITEMAP_

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

_SITEMAP_

    Annons/Ad:
(SWEDISH)

Kokthansogreta.nu har i huvudsak en stjärnformig webbplatsstruktur, där huvudsajten (huvudmappen) länkar till alla andra sajter (undermappar).

Det som utmärker denna webbplatsstruktur är att huvudsajten (huvudmappen) blir den viktigaste sajten på domänen, medan alla andra sajter hamnar på andra plats.

Jämför detta med en subdomän, exempelvis http://en.kokthansogreta.nu/ där subdomänen skulle ha hamnat före huvudsajten i viktighetsgrad.

Vi har dessutom en extern domän som sköter annonseringen på sajterna:

_SITEMAP_

(ENGELSKA)

Kokthansogreta.nu is essentially a star-formed structure, where the Main Site (Main folder) links to the other sites (sub folders).

What distinguishes this web site-structure is that the Main Site (main folder) becomes the most important site on the domain, while all other sites end up as seconds.

Compare this with a subdomain, such as http://en.kokthansogreta.nu/ where the subdomain would have been more important than the main site.

We also have an external domain that manages all the advertising on our sites:

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?page_id=21367

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)
.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu