Kokt Hans o Greta.nu » Ekonomi/teknik

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Så sätter du in pengar med en Bankomat !

- Lär dig allt om hur du använder en insättningsautomat -

.

Behöver Du sätta in pengar ?

Men är osäker på hur man gör ?

- Här visar vi hur Du använder en Bankomat för att sätta in sedlar på banken !

Ibland behöver man sätta in pengar på banken. Man kanske behöver öka kontot lite inför en kommande autogiro-dragning, eller man kanske har lite kontanter kvar efter semestern som man behöver sätta in.

Efter att bankerna nu – en efter en – har slutat med kontanthantering inne på sina kontor, har företaget Bankomat (som ägs av bankerna) nu börjat att erbjuda insättning av sedlar.

Vi börjar med en översikt över insättningsautomatens synliga delar:

Bild på Bankomats insättningsautomat – som också är anpassad för funktionsnedsatta människor, dels genom sin tal-funktion och sin blindskrift på alla knappar, men också för att automaterna är placerade så att människor i rullstol eller Permobil lätt skall komma åt dem.

.

Så här sätter du in pengar:

1. Läs först på dekalen nedanför kortfacket hur man skall stoppa in kortet. – I det här fallet är det chippet uppåt och inåt som gäller:

.

2. Stoppa in ditt kontokort i kortfacket:

.

3. Tryck din PIN-kod med hjälp av knappsatsen och avsluta med att trycka på den gröna knappen “Klar”:

.

4. Välj alternativet “Sedelinsättning” och tryck på knappen bredvid:

.

Därefter får du även välja konto, och välja om du vill skriva ett meddelande till den som innehar kontot.

.

5. Efter att man har fått information om att det högsta beloppet för insättning är 10 000 kronor, skall man nu trycka på knappen “Fortsätt”:

.

6. Skriv nu på det ljusa fältet, hur mycket pengar du vill sätta in och tryck på knappen “Klar”:

.

7. Efter att återigen ha fått information om att man max får sätta in 10 000 kronor, eller 100 stycken sedlar, och att man endast får lägga in sedlar i facket, ska man trycka på knappen “Fortsätt”:

.

8. Nu är det bara att vänta på att sedelfacket skall öppnas:

.

9. Så här ser sedelinmatnings-facket ut när luckan är öppen:

.

10. På dekalen som sitter placerad i anslutning till sedelfacket kan man läsa att man inte får stoppa in mynt, gem, eller kuvert i automaten. – Sedlarna bör även ligga i en snygg hög och inte huller om buller:

.

11. Lägg nu in dina sedlar ovanpå varandra, i sedelfacket:

.

12. Tryck därefter på knappen “Fortsätt”, bredvid skärmen:

.

13. Nu kan du titta på ditt digitala insättningskvitto, som visas på skärmen. – Här blir man upplyst om vilket konto man har satt in pengarna på, vilken/vilka valörer det gäller, antal sedlar, och vilken summa man har satt in:

.

14. Nu kan du ta ut ditt kontokort ur kortfacket:

.

15. Sedan kan man, om man vill, ta sitt insättningskvitto:

.

Så här kan papperskvittot se ut (Valör, antal sedlar, och summan man har satt in):

Bildexempel på det kvitto på insättningen som man kan få från Bankomaten

.

Sammanfattning och redaktionens bedömning:

Eftersom det fortfarande finns ett stort behov av kontanter i samhället, tycker vi att det är bra att man äntligen har kommit med en fungerande tjänst för insättning. Men vi tycker att det är synd att marknaden själv (Bankomat och bankerna) skall bestämma var det bör finnas automater. Man går efter måttot “Används inte automaterna tillräckligt mycket, tas de bort”. Det här innebär att avfolkningsbygder kommer att ha färre automater än storstäder – trots att det relativa behovet kommer att vara fortsatt stort.

Detta är att jämföra med om Systembolaget skulle ha sagt “Finns det inte tillräckligt många alkoholister i området, så lägger vi ner”

Vi tycker istället att en allmännyttig organisation skall bedöma var det behövs automater, efter helt andra principer än de marknadsanpassade företagen går efter. Man skulle då kunna subventionera automaterna med pengar ur statskassan.

.

Frågor och svar:

.

- Kan man sätta in utländska pengar i en Bankomat ?

Nej, bara svenska pengar.

.

- Varför får man inte reda på saldot (kontoställningen) direkt ?

Det kan ta några dagar innan insättningen blir bokförd på kontot. Det är därför ingen större poäng med att få/ta ett kontoutdrag direkt efter insättningen.

.

- Kan man sätta in mynt i en Bankomat ?

Nej, det går bara att sätta in sedlar.

Dock har Swedbank speciella myntautomater i några få städer*.

Om man vill sätta in mynt får man gå in på kontanthanteringsföretaget Loomis, lägga sina mynt i myntpåsar och lägga in dessa i en automat. Loomis tar även en avgift för insättningen och det är en ganska krånglig procedur. Det kan även gå att sätta in/växla in sina mynt på Forex Bank.

.

- Vilka kontokort accepterar Bankomaten ?

Kontokort som är märkta med American Express, Visa, Mastercard, eller Diners Club.

.

- Kostar det något att sätta in pengar med en Bankomat ?

Nej, det är gratis från Bankomats sida. Däremot kan din bank ta ut en avgift.

.

- Vilka är det som äger företaget Bankomat ?

Det är några av storbankerna som äger Bankomat. Men företaget opererar relativt självständigt från bankerna.

.

Nyttiga länkar:

.

*Lista över Swedbanks myntautomater >

https://bankomat.se/wp-content/uploads/

2018/08/Sverigekarta_myntautomater_180829.pdf

.

Pdf-beskrivning på hur man sätter in sedlar >

https://bankomat.se/wp-content/uploads/2018/05/

Bankomat%C2%AE_Dialog_Ins%C3%A4ttning_print_180507.pdf

.

Mer information om Bankomater >

https://bankomat.se/kundservice/#

hur-mycket-pengar-kan-jag-satta-in-i-en-insattningsautomat

.

.
Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25133

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu