Kokt Hans o Greta.nu » IT

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Gör en Traceroute i Windows – enkelt !

- Så här gör du en Tracert i operativsystemet Windows, och sparar den i en fil -

_____

Behöver du spåra vägen i ett nätverk ?

Se vilken väg trafiken tar ?

- Då kan du använda verktyget “Tracert” i Windows !

.

Gör så här:

Börja med att öppna start-menyn, genom att klicka på Start-ikonen (Windows-symbolen) på skrivbortet till din dator.

(I Windows 8 och 10, klickar du på förstoringsglaset uppe till höger.

I sökrutan, om du har Windows 7.)

Sök nu efter: cmd

Sedan klickar du på “Kommandotolken“, och en ruta med svart bakgrund kommer att öppnas.

Skriv: tracert och IP och adressen som du vill spåra till och tryck på “Enter” på ditt tangentbord.

Låt spårningen bli klar, och högerklicka sedan på den svarta bakgrunden, och välj “Markera allt“.

Tryck sedan “Enter” på ditt tangentbord.

.

Nu skapar du en textfil, och väljer “Klistra in“. – Då kommer det som du nyss kopierade, att klistras in i textfilen.

Spara därefter filen !

Klart.

.

Information om Traceroute:

Traceroute är ett sätt för en nätverksenhet att se hur den upplevs av en annan nätverksenhet.

Tracerouten diagnosticerar alltså trafiken i ett datanätverk, för att se hur trafiken routas.

En Traceroute går till på olika sätt från olika operativsystem, och i operativsystemet Windows kallas Tracerouten för “Tracert”.

.

Kommentera, HÄR >>>


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22694

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

How to perform a Traceroute for Windows:

- How to do a tracert in Windows, and save it in a file -

_____

Need to track the path of a network?

See what path the traffic takes?

- Then you can use the tool “tracert” on Windows!

.

Do this:

Start to open the Start menu, click the Start icon (Windows symbol) on skrivbortet to your computer.

(In Windows 8, and 10, click the magnifying glass icon at top right.

In the search box, if you have Windows 7.)

Search now by: cmd

Then click on “Command Prompt” and a box with a black background will open.

Enter: tracert and IP address, and you want to track and press “Enter” on your keyboard.

Let tracking to be completed, and then right click on the black background, and choose “Select All”.

Then press the “Enter” key on your keyboard.

.

Now create a text file, and select “Paste”. – When will you just copied, pasted in the text file.

Then save the file!

Clear.

.

Information about Traceroute:

Traceroute is a way for another site to see how you experience the site from your computer.

Tracer Outen diagnose traffic in a computer network, to see how traffic is routed.

A Traceroute go to in different ways from different operating system and the Windows operating system is called Tracer Outen for “tracert”.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22705

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu