Kokt Hans o Greta.nu » rovfågel

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Gladan och duvorna” – hela fabeln !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. / Handlar om duvorna som utser en rovfågel till kung, och sedan blir uppätna, en efter en…

.

Duvorna hade många gånger undkommit gladans (=en typ av rovfågel) klor, och räddat sig från en säker död,

genom att snabbt flyga undan.

Men plötsligt bytte gladan taktik, och använde sin list så här:

Gladan frågade duvorna:

- “Varför går ni jämt och är rädda här på jorden ?

Slut fred med mig istället !

Gör mig till er kung,

så skall jag skydda er mot all fara.”

.

Duvorna trodde gladan blint, och antog dess beskydd.

Knappt hade gladan hunnit bli kung, förrän den åt upp duvorna – en efter en,

genom att utöva härskarmakt, med sina grymma klor.

Då sade en av duvorna:

- “Det är inte mer än rätt att vi straffas,

eftersom vi anförtrodde våra liv i rövarens hand.”

.

Betydelse: “Den som lämnar över makten över sitt liv till en ondskefull person, kommer att finna undergång, istället för beskydd.

.

Kommentera här >


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22800

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu