Decimaltabell för Vikt, Längd, Area, och Volym:

.

Vikt:   (Största enheten överst)

1……………………………..ton

10……………………………dt (deciton)

1000…………………………kg (kilogram)

10 000……………………….hg (hektogram)

1 000 000……………………gr (gram)

10 000 000…………………..dg (decigram)

100 000 000…………………cg (centigram)

1 000 000 000……………….mg (milligram)

1 000 000 000 000………….µg (mikrogram)

1 000 000 000 000 000…….ng (nanogram)Längd:    (Största enheten överst)

1………………………………..mil

10………………………………km (kilometer)

10 000…………………………m (meter)

100 000……………………….dm (decimeter)

1 000 000……………………..cm (centimeter)

10 000 000…………………….mm (millimeter)

10 000 000 000……………….µm (mikrometer)

10 000 000 000 000………….nm (nanometer)Area (yta):   (Största enheten överst)

1……………………………..mil² (kvadratmil)

100…………………………..km² (kvadratkilometer)

10 000……………………….ha (hektar)

1 000 000……………………a (ar)

100 000 000…………………m² (kvadratmeter)

10 000 000 000…………….dm² (kvadratdecimeter)

1 000 000 000 000…………cm² (kvadratcentimeter)

100 000 000 000 000………mm² (kvadratmillimeter)

10 000 000 000 000 000…..µm² (kvadratmikrometer)Volym:    (Största enheten överst)

1………………………….m³ (kubikmeter)

10…………………………hl (hektoliter)

100………………………..dal (dekaliter)

1000……………………….dm³ (kubikdecimeter = 1 liter)

10 000……………………..dl (deciliter)

100 000…………………….cl (centiliter)

1 000 000………………….cm³ (kubikcentimeter)

1 000 000 000……………..mm³ (kubikmillimeter)Förklaring av de decimaler, som förekommer i denna tabell:

1 nolla  (0)  = tio

2 nollor  (00)  = hundra

3 nollor  (000)  = tusen

4 nollor  (0 000)  = tio tusen

5 nollor  (00 000)  = hundra tusen

6 nollor  (000 000)  = miljon

7 nollor  (0 000 000)  = tio miljoner

8 nollor  (00 000 000)  = hundra miljoner

9 nollor  (000 000 000)  = miljard

10 nollor  (0 000 000 000)  = tio miljarder

11 nollor  (00 000 000 000)  = hundra miljarder

12 nollor  (000 000 000 000)  = biljon

13 nollor  (0000000000000)  = tio biljoner

14 nollor  (00 000 000 000 000)  = hundra biljoner

15 nollor  (000 000 000 000 000)  = biljard

16 nollor  (0 000 000 000 000 000)  = tio biljarder

17 nollor (00 000 000 000 000 000)  = Hundra biljarder

18 nollor (000 000 000 000 000 000)  = triljon


Ordförklaringar:

Gram = tusendel

Deci = tiondel

Kilo = tusen

Hekto = hundra

Centi = hundradel

Milli = tusendel

Mikro = miljondel

Nano = miljarddel

Deka = tio

ar = 100 m²

Hektar = 100 ar

 

Skriv ut här !