Decimaltabell för Vikt, Längd, Area, och Volym:

.

Vikt:   (Största enheten överst)

1…………………………………………..ton

10…………………………………………dt (deciton)

1000………………………………………kg (kilogram)

10 000…………………………………….hg (hektogram)

1 000 000…………………………………gr (gram)

10 000 000……………………………….dg (decigram)

100 000 000………………………………cg (centigram)

1 000 000 000…………………………….mg (milligram)

1 000 000 000 000……………………….µg (mikrogram)

1 000 000 000 000 000………………….ng (nanogram)

.

Längd:    (Största enheten överst)

1……………………………………………..mil

10…………………………………………….km (kilometer)

10 000……………………………………….m (meter)

100 000……………………………………..dm (decimeter)

1 000 000……………………………………cm (centimeter)

10 000 000………………………………….mm (millimeter)

10 000 000 000…………………………….µm (mikrometer)

10 000 000 000 000……………………….nm (nanometer)

.

Area (yta):   (Största enheten överst)

1………………………………………………mil² (kvadratmil)

100……………………………………………km² (kvadratkilometer)

10 000………………………………………..ha (hektar)

1 000 000…………………………………….a (ar)

100 000 000………………………………….m² (kvadratmeter)

10 000 000 000……………………………..dm² (kvadratdecimeter)

1 000 000 000 000………………………….cm² (kvadratcentimeter)

100 000 000 000 000……………………….mm² (kvadratmillimeter)

10 000 000 000 000 000……………………µm² (kvadratmikrometer)

.

Volym:    (Största enheten överst)

1…………………………………………………m³ (kubikmeter)

10………………………………………………..hl (hektoliter)

100………………………………………………dal (dekaliter)

1000……………………………………………..dm³ (kubikdecimeter = 1 liter)

10 000…………………………………………..dl (deciliter)

100 000………………………………………….cl (centiliter)

1 000 000……………………………………….cm³ (kubikcentimeter)

1 000 000 000………………………………….mm³ (kubikmillimeter)

.

Förklaring av de decimaler, som förekommer i denna tabell:

1 nolla  (0)  = tio

2 nollor  (00)  = hundra

3 nollor  (000)  = tusen

4 nollor  (0 000)  = tio tusen

5 nollor  (00 000)  = hundra tusen

6 nollor  (000 000)  = miljon

7 nollor  (0 000 000)  = tio miljoner

8 nollor  (00 000 000)  = hundra miljoner

9 nollor  (000 000 000)  = miljard

10 nollor  (0 000 000 000)  = tio miljarder

11 nollor  (00 000 000 000)  = hundra miljarder

12 nollor  (000 000 000 000)  = biljon

13 nollor  (0000000000000)  = tio biljoner

14 nollor  (00 000 000 000 000)  = hundra biljoner

15 nollor  (000 000 000 000 000)  = biljard

16 nollor  (0 000 000 000 000 000)  = tio biljarder

 

Ordförklaringar:

Gram = tusendel

Deci = tiondel

Kilo = tusen

Hekto = hundra

Centi = hundradel

Milli = tusendel

Mikro = miljondel

Nano = miljarddel

Deka = tio

ar = 100 m²

Hektar = 100 ar

 

Skriv ut här !