Kokt Hans o Greta.nu » Fågelholk

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Göra en fågelholk – enkelt !

_____

Vill Du bygga dig en fågelholk ?

Och behöver ha lite byggråd ?

- Läs då vår artikel !

.

Exempel på en fågelholk:

.

När man gör en egen fågelholk, är grundprincipen att tänka som när man bygger ett riktigt hus, plus att det skall vara så komfortabelt som möjligt för fåglarna.

Använd helst björkträ i hela konstruktionen, vilket är ett lättarbetat och tåligt träslag, som håller sig fräscht i många år. Bygg gärna taket sluttande, med tjärpapp på, för att försvåra för väta att komma in och förstöra holken uppifrån.

Genom att sätta metallbeslag runt ingångshålet, hindrar man hackspettar från att hacka sönder ingången.

Som holkuppsättare bör man tömma, och städa ur holken ibland, och det kan man göra genom en lucka i golvet !

.

Här ser du alla delar som kan vara med på en fågelholk:

.

1. Fästbräda. Fäst en bräda av björkträ, vertikalt bakom fågelholken, som du kan använda till att fästa fågelholken i en trädstam. 2. Metallbeslag. Endera kan du spika in spikar runt hålet, eller också ta valfritt metallbeslag att sätta som skydd mot haskspettar. Det går även bra att sätta plast, eller tjärpapp runt hålet 3. Björkträ. Hela fågelholken bör gärna vara gjord i björkträ, då det är lättarbetat och hållbart. 4. Tömningslucka. Här gör du med hjälp av gångjärn och hasp, en lucka som du kan öppna för att städa ur holken ibland. 5. Fästbräda. 6. Träspikar. Tillverka några spikar i ek, och spika in dem i trädets stam. Ekspikar är snällare mot trädet, och lämnar inga hårda metallspikar kvar i trädet, som i framtiden kan fastna i sågklingor. 7. Hasp till tömningsluckan. På framsidan, kan du fästa haspen som sitter fast på bottenluckan. 8. Sittpinne. Här kan man göra någon typ av sittkonstruktion till fågeln. 9. Tjärpapp. Gör ett sluttande tak med ett lager av tjärpapp, som håller vätan ovanifrån borta. 10. Träspikar.

.

Bild på den enklaste grundvarianten av denna holk:

.

Dessa delar behövs:

Bakstycke

Framstycke

Sidoväggar

Bottenplatta

Takbitar

Fästbräda

.

Extra råd:

När man gör en fågelholk så bör man förborra alla hål, så att träbitarna inte spricker. Man bör helst skruva fast alla bitar, men om man vill ha en billigare variant av fågelholk, kan man istället spika.

Man behöver inte fylla holken med någonting, utan det gör fåglarna själva.

Det är viktigt att man tänker ut vilken fågel som man gör fågelholken till, och anpassar holkstorlek och ingångshål efter den fågeln. Om du gör ett för stort hål, till en väldigt liten holk, kan rovfåglar komma och äta upp de små fåglarna därinne.

Man måste inte ha någon sittpinne för fågeln att sitta på, om man inte vill. De flesta fåglar flyger direkt till hålets kant och sätter sig där.

.

Tips när du städar ur en fågelholk:

Det man bör tänka på när man städar ur en fågelholk, är att göra det när det inte bor några fåglar därinne. Man bör också ha handskar på sig, eftersom det kan finnas larver och maskar i innandömet.

.

     Kommentera artikeln,  HÄR

Ett stort tack till fågelholksbyggaren Sören Gustafsson, för hjälp med denna artikel !


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=20703

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Bygg en “hyreslänga” för Tornseglare !

_____

Vill Du bygga en Tornseglarholk ?

Men är osäker på hur man gör ?

Lugn – Vi hjälper dig !

.

Bild på vår Tornseglarholk:

.

I den här artikeln kommer du att få hjälp med att bygga en fågelholk som är anpassad för fem stycken Tornseglare.

Det är en enkel konstruktion, med fyra brädor på cirka 120 centimeter vardera, två upphängningsläkter, och fem ingångshål.

Denna “hyreslänga” kan man sedan sätta upp under sin takfot på huset, så att Tornseglarna kan ha sitt bo i denna holk, istället för under våra takpannor:

.

Så här gör Du:

Börja med att såga till fyra brädor, så att de når en längd av cirka 120 centimeter vardera. Ta gärna björk, eller granträ, på grund av att dessa träslag är lätta att få tag i, och att de är enkla att arbeta med.

Borra sedan fem ingångshål, som har en diameter på 5,5 centimeter vardera. Denna storlek är perfekt för att Tornseglaren precis skall komma in genom hålet, men för liten för att en rovfågel skall kunna komma in och sno äggen.

Skruva fast sex stycken lodräta avdelare, och fäst ett par gångjärn på frontluckan, så att du ibland kan öppna holken, och städa ur den. En låshasp på framsidan kan även vara bra. (Man kan självklart inte städa ur holken under pågående säsong.)

Så här ser Tornseglarna ut. De är flyttfåglar, som gärna befinner sig i Sverige under sommaren, men flyger ned till Afrika på vintern. Tornseglare bygger gärna bo i kyrktorn, eller under takpannor på våra hustak.

.

Bild på holken, med frontluckan öppen:

Så här ser holken ut när man har öppnat frontluckan. Lägg märke till de sex lodräta klossarna som vi har använt som avdelare, och även skruvarna som vi har fäst holken med, på väggläkterna:

.

Dessa olika delar behövs för att tillverka denna holk:

.

Så här ser den färdiga holken ut:

.

Se bild på en uppsatt Tornseglarholk, HÄR >

.

Bild på en Tornseglare i handen:

.

Konstnären Bruno Liljefors konstverk “Common Swifts” (Tornseglare) från år 1896:

.

Information om Tornseglaren:

Tornseglaren, är en flyttfågel, som håller till i Afrika under vinterhalvåret, men som är vanlig i Sverige under sommaren. Den tillhör släktet Seglar- och Kolibrifåglar, och är närbesläktad med Trädseglaren och Kolibrin.

Tornseglaren håller till i luften den mesta tiden, och är en mycket duktig dykflygare. Den bygger gärna bo i kyrktorn, och under takpannor.

.

     Kommentera artikeln,  HÄR

.

.

Vi vill rikta ett stort tack till holkexperten Sören Gustafsson !


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=21739

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu