Kokt Hans o Greta.nu » Åldrandet

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Är äldrevården transportsträckan mot döden ?

_____

Ser du fram emot att “hamna på hemmet” ?

Säg då adjö till dina mänskliga behov…

- De kanske inte ingår i vårdpersonalens arbetsschema !

Vilka egenskaper förväntar vi oss, att de som jobbar inom äldrevården bör ha ?

Och hur noga är vi med att anställa rätt personal ?

Personal som tycker att vårdtagarens liv, är viktigare än sitt eget arbetsschema, eller sin egen semesteransökan…

- Personal som ser människan bakom patienten, och som inte ser patienterna som varor, som man köper och säljer med, bara för att man själv skall få en månadslön…

För det är väl ingen som vill bli behandlad som en konsumtionsartikel, när man hamnar på hemmet ?

- som ett kilo guld, som har ett fast pris på den öppna marknaden, i några år framåt…

Man vill väl bli sedd, utbildad, utvecklad, förnyad, ifrågasatt, road, och älskad, även när man kommer in på ålderdomshemmet ?

Eller upphör dessa behov då ?

Det gemensamma TV-rummet, förresten, som många av patienterna blir utrullade till, direkt efter frukosten, och där alla patienter förväntas vilja se samma kanal,

- kan det TV-rummet tillfredställa, fortbilda, förnya, ifrågasätta, roa, och älska patienten ?

Och den stackars TV-chefen som är ansvarig för utsändningarna,- är hon eller han utbildad inom äldrevård ?

Vet TV-chefen, vilket ansvar som vilar på dennas / dennes axlar ?

Vet TV-chefen om att framför det program som TV-chefen sänder ut, sitter många av Sveriges åldringar, och får hela sin dos av moral, utbildning, underhållning, och förnyelse ?

.

..- Företagen kanske inte behöver erfarenhet… -

Många vårdtagare har ju inga anhöriga som kommer och hälsar på, och endel får inte ens gå ut och ta en promenad varje dag, vilket annars skulle kunna täcka vissa av de här behoven…

- tänk om det bara är “Allsång på Skansen”, “Bingolotto”, och “Wipe out”,  som visas i det gemensamma TV-rummet,

- hur förnyad blir man av dessa program ?

Och två andra önskningar som många äldre har,-  att få arbeta ideéllt, och att få träffa en ny partner,

- hur bra blir dessa båda önskningar tillgodosedda på äldreboendet ?

Vad gör vårdpersonalen för att patienterna skall få arbeta ideéllt, om de så tycker, eller kanske få skaffa en livskamrat ?

Men detta kanske inte ingår i “arbetsschemat” ?

- Skall man inte få känna att man ger någonting, bara för att man har uppnått en viss ålder, och har man inte rätt att få skaffa en partner, bara för att man har hamnat på hemmet ?

Vad gör förresten de svenska företagen, för att ta till vara de äldres enorma kunskaper ?

Varför inte avsätta lite av de anställdas arbetstid till att åka omkring på äldreboendena och låta vårdtagarna delge företagen sin stora erfarenhet, som ibland kan vara inhämtad under hundra års tid ?

- Behöver inte företagen den erfarenheten ? – Företagen kanske blomstrar ändå ?

Är det inte dags att de anhöriga slänger bort sina rädslor, och börjar ställa lite krav på vårdboendena, att personalen skall sköta om patienternas själar, lika omsorgsfullt som de sköter om patienternas kroppar ?

- Och de mål som många inom äldrevården har,- att varje arbetsdag skall flyta så smärtfritt som möjligt, utan allt för många konflikter, och utan allt för många missnöjda kunder…

__________

- Är detta samma mål som patienterna har ?

.

.

Reagera på artikeln,  här !

    Kommentera  artikeln  HÄR


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=12956

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Har ni lust att plågas lite innan ni skall dö ?

_____

Jag hörde på radion häromdagen att de inte har någon riktigt bra klimatanläggning på ålderdomshemmet i min stad.

Det framgick inte med tydlighet av reportaget om de hade någon överhuvudtaget, eller om den de hade installerad inte fungerade tillfredsställande.

De intervjuade en kvinna som var åttiosex år gammal och som led av lungemfysem. Hon kunde knappt prata.

Liksom kväkte ut orden och man riktigt hörde hur hon just blivit upptagen och tvättad för att göra radiointervjun, men att hennes krafter snart skulle sina och det bara var att gå och lägga sig igen.

Det var fantastiskt av henne att hon orkade uttala sig alls.

Det slog mig då att den åttiosexåriga damen nog inte var ensam i Sverige om att plågas av värmen och den höga luftfuktigheten.

Jag själv plågades också enormt av den, trots att jag är ung och frisk.

Men skillnaden ligger i att Hon hade betalat för en kommunal vistelse på hemmet och då kan man väl i rimlighetens namn önska, eller kanske till och med kräva att de har en bra avfuktning av luften och en adekvat kylanläggning på platsen.

I de flesta fall räcker det med några billiga fläktar och hygroskopiskt salt, s.k. Torrbollar, för att luften skall kännas behagligare.

.

.. - Byggt upp samhället -

Jag kan ju gå ned i skyddsrummet om det blir alldeles överjävligt hett och jag kan också gå och lägga mig i glassdisken inne på ICA, visserligen följt av oanade konsekvenser, men frågan är om den åttiosexåriga damen har samma möjligheter.

Temperaturen de hade på ålderdomshemmet var 30 grader Celcius.  Klockan nio på morgonen.

Och förmodligen sextio, sjuttio procents relativ luftfuktighet också.

Sedan berättade reportern att på demensavdelningen, några våningar upp, där hade man ytterligare två, tre grader varmare.

Å, herregud. Det är ju så man spyr.

Inte nog med att man är senildement. Nu skall man drabbas av ofrivilligt värmeslag också.

Och jag tänker på den stackars personalen som måste stå ut med allt tjat från de dementa. Och alla blöjor och uridom, kateterpåsar och sängskydd som måste lukta helvetiskt i den hettan.

Nej, jag tycker verkligen att vi nu skall göra ALLT som står i vår makt för att prioritera dessa viktiga installationer av kylanläggningar på våra vårdboenden.

För vi får inte glömma bort att det är just de åttiosexåriga gamlingarna med lungemfysem som gör att vi överhuvudtaget lever.

Det är ju de som har byggt upp hela vårt samhälle.

Från asfalten och ända upp till himlen.

Från fackföreningarna till kvinnlig rösträtt.

Från integritetslagarna till lagen om anställningsskydd.

__________

- Är allt detta värt lite,  att man inte ens kan ta sig råd att installera en klimatanläggning ?

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=220

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu