Kokt Hans o Greta.nu » Åldrandet

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Är äldrevården transportsträckan mot döden ?

_____

Ser du fram emot att “hamna på hemmet” ?

Säg då adjö till dina mänskliga behov…

- De kanske inte ingår i vårdpersonalens arbetsschema !

Vilka egenskaper förväntar vi oss, att de som jobbar inom äldrevården bör ha ?

Och hur noga är vi med att anställa rätt personal ?

Personal som tycker att vårdtagarens liv, är viktigare än sitt eget arbetsschema, eller sin egen semesteransökan…

- Personal som ser människan bakom patienten, och som inte ser patienterna som varor, som man köper och säljer med, bara för att man själv skall få en månadslön…

För det är väl ingen som vill bli behandlad som en konsumtionsartikel, när man hamnar på hemmet ?

- som ett kilo guld, som har ett fast pris på den öppna marknaden, i några år framåt…

Man vill väl bli sedd, utbildad, utvecklad, förnyad, ifrågasatt, road, och älskad, även när man kommer in på ålderdomshemmet ?

Eller upphör dessa behov då ?

Det gemensamma TV-rummet, förresten, som många av patienterna blir utrullade till, direkt efter frukosten, och där alla patienter förväntas vilja se samma kanal,

- kan det TV-rummet tillfredställa, fortbilda, förnya, ifrågasätta, roa, och älska patienten ?

Och den stackars TV-chefen som är ansvarig för utsändningarna,- är hon eller han utbildad inom äldrevård ?

Vet TV-chefen, vilket ansvar som vilar på dennas / dennes axlar ?

Vet TV-chefen om att framför det program som TV-chefen sänder ut, sitter många av Sveriges åldringar, och får hela sin dos av moral, utbildning, underhållning, och förnyelse ?

.

..- Företagen kanske inte behöver erfarenhet… -

Många vårdtagare har ju inga anhöriga som kommer och hälsar på, och endel får inte ens gå ut och ta en promenad varje dag, vilket annars skulle kunna täcka vissa av de här behoven…

- tänk om det bara är “Allsång på Skansen”, “Bingolotto”, och “Wipe out”,  som visas i det gemensamma TV-rummet,

- hur förnyad blir man av dessa program ?

Och två andra önskningar som många äldre har,-  att få arbeta ideéllt, och att få träffa en ny partner,

- hur bra blir dessa båda önskningar tillgodosedda på äldreboendet ?

Vad gör vårdpersonalen för att patienterna skall få arbeta ideéllt, om de så tycker, eller kanske få skaffa en livskamrat ?

Men detta kanske inte ingår i “arbetsschemat” ?

- Skall man inte få känna att man ger någonting, bara för att man har uppnått en viss ålder, och har man inte rätt att få skaffa en partner, bara för att man har hamnat på hemmet ?

Vad gör förresten de svenska företagen, för att ta till vara de äldres enorma kunskaper ?

Varför inte avsätta lite av de anställdas arbetstid till att åka omkring på äldreboendena och låta vårdtagarna delge företagen sin stora erfarenhet, som ibland kan vara inhämtad under hundra års tid ?

- Behöver inte företagen den erfarenheten ? – Företagen kanske blomstrar ändå ?

Är det inte dags att de anhöriga slänger bort sina rädslor, och börjar ställa lite krav på vårdboendena, att personalen skall sköta om patienternas själar, lika omsorgsfullt som de sköter om patienternas kroppar ?

- Och de mål som många inom äldrevården har,- att varje arbetsdag skall flyta så smärtfritt som möjligt, utan allt för många konflikter, och utan allt för många missnöjda kunder…

__________

- Är detta samma mål som patienterna har ?

.

.

Reagera på artikeln,  här !

    Kommentera  artikeln  HÄR


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=12956

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu