Kokt Hans o Greta.nu » uppvärmning

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Bara här: Allt om din portabla infravärmare !

_____

Det har blivit väldigt populärt att köpa en sk. portabel infravärmare till sin trädgård.

Anledningen till detta är att många människor inte har något tak över sin altan, utan har bara markiser, eller enkla solparasoller.

Och det är då den portabla infravärmaren, eller “terassvärmaren” kommer till nytta.

Fast monterad infravärme kan man bara använda om man har väderskyddat sin uteplats, tex byggt ett tak över den. För eftersom man skruvar fast denna i väggen, går vi ju knappast ut och skruvar loss de fasta infravärmarna när det börjar regna. Och det är om vi inte väderskyddat vår altan, vi istället kan använda de portabla altanvärmarna.

Problemet är bara att man måste iaktta större försiktighet med en portabel altanvärmare än med en fast. Den portabla värmaren är många gånger gjord i väldigt tunn plåt och flera delar är också gjorda i skör, skör plast. Värmarna är ofta av klass I, vilket innebär att de inte är “skyddsisolerade”, utan kräver jordad anslutning hela vägen, via jordad kabel.

När man ställer fram den elektriska värmaren på sin altan, måste man ofta börja med att välja vilket läge man vill ha värmarhuvudet i, vågrätt eller lodrätt, och sedan vrida värmarhuvudet till det önskade läget. Men observera att flera av värmarna är tillverkade så att man MÅSTE vrida ut värmarhuvudet i vågrätt läge före användning, samt låsa fast dem i det läget, medan andra är konstruerade med fasta värmarhuvuden. Läs i instruktionsboken för just DIN värmare.

Det man bör tänka på, är att ställa infravärmaren plant på backen (om det inte är en bordsvärmare, förstås), för det är ju onödigt att den välter. Kontrollera också att ingen fukt finns på marken, dels eftersom fukt och el inte går bra ihop, men också för att skydda den mycket känsliga knapp (tippbrytaren) som finns under den portabla infravärmaren, som också den är tillverkad i plast av rätt dålig kvalitet.

Knappen trycks in när man placerar infravärmaren på en plan yta, och åker ut igen om värmaren skulle välta. Och då slutar också de värmealstrande rören (stängerna) att fungera. Knappen har funktionen som “Dead man´s grip”.

Undvik att göra misstaget, som många människor gör, nämligen att ställa värmaren på altanens brädpanel, eftersom tippbrytaren då kan åka ned mellan springorna, varpå man ofta tror att infravärmaren är trasig.

.

..- Fungerar de ? -

Det är väldigt viktigt att det inte regnar när man använder en portabel infravärmare, för om luften är fuktmättad och man skulle ta i plåten, så skulle man kunna få ström i sig, och i värsta fall kunna avlida, särskilt om man själv står på asfalt eller betong, vilka båda är ledande material.

Värmarens elektronik är skyddad av en plastkåpa, vars plast inte är av bästa kvalitet. Inuti kåpan sitter mycket komplicerad elektronik i form av spolar, motstånd och kondensatorer, fastsatta på lika känsliga kretskort.

Därför kan man ALDRIG förvara den portabla infravärmaren i ett kallgarage, när man inte använder den.

För det som kan hända då, är att fukt och kyla äter sig in i den känsliga elektroniken och orsakar restfukt, så när du skall ta fram värmaren, så kanske fukten vilar mellan en ledare och en jordad del, så att det blir kortslutning i hela din bostad, eller att huvudsäkringen för hela ditt bostadsområde går. Och då är det också mycket stor risk att du själv eller dina barn skadas.

- Alternativt kan det uppstå “korrosion”, (rost eller ärg) inuti elektroniken, speciellt på alla kontaktflikar, vilket gör att värmaren kommer glappa från och till under användningen.

I ett kallgarage finns även risken att sniglar tar sig in i värmarhuvudet, att råttor springer runt, eller att getingar bygger bo inuti det. Men också att det faller ned spån från plankor, damm, eller att gamla löv hamnar invid de värmealstrande stängerna. Och då måste man skruva upp värmarhuvudet och rengöra ordentligt.

- Men vem orkar göra det ?

Så därför är det alltid bäst att förvara värmaren INOMHUS när den inte används.

Om man har riktat värmarhuvudet rätt och har ställt värmaren på lagom avstånd från sig, ger den en mjuk, behaglig värme. Huvuddelen av värmen man upplever kommer direkt från strålstängerna och de bakomliggande reflektorerna, medan endast en liten, liten del av värmen kommer från dimma eller andra fasta partiklar som blivit uppvärmda.

Bli inte chockad om elräkningen blir skyhög efter att du använt värmaren, för många av terassvärmarna har en effekt på ca 1000 Watt. Och det brukar verkligen synas på elräkningen ! Det är inte ovanligt med en elräkning på 2-3 tusen kronor extra i kvartalet bara för att man använder infravärme. Så ett råd kan vara att bara använda infravärme i nödfall.

(Den här artikeln gäller endast elektriska konsument-infravärmare utan hjul, i prisklassen 300-1000 kronor, och med en maxhöjd på ca 1 meter.)

.

Sammanfattning:

1: Använd jordad kabel till terassvärmaren, 2: Placera värmaren på en plan, torr yta, 3: Använd den EJ i regn, 4: Förvara den inomhus, 5: Använd bara infravärme i nödfall, eftersom elräkningarna blir extremt höga.

.

Faktakällor:

Infravärme – Nationalencyklopedin, Bonniers stora lexikon, Fokus, Prismas lexikon.

Tack till leg.elektriker Kenneth Eklund för faktauppgifter och till Elsäkerhetsverket för information om elklasser och jordning.

.

Förtydligande:

Påståendet “2-3 tusen kronor extra i kvartalet”, är ett medelvärde av alla som använder endast en portabel infravärmare, alla som använder två portabla infravärmare för korsvis uppvärmning, samt alla som använder portabel infravärme plus infravärme i taket.

Påståendet är en uträkning av den totala elkostnaden för infravärmen, det vill säga, elhandel plus överföringsavgift ( nätavgift ).

Skriv  en  kommentar  HÄR


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=4825

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu