TA CHANSEN ATT ANNONSERA !

 

Nu har Du/Ni möjlighet att annonsera på den här webbplatsen, eller på någon annan webbplats som ingår i medieimperiet Kokthansogreta.nu.

Det finns möjlighet att nå relevanta besökare, just när de har kommit in till oss från sökmotorerna och vill ha information !

Man kan annonsera med banners eller med länkar, och man kan välja att betala per sidvisning (PPM), per klick (PPC), eller efter hur stora annonserna är (pixelannonser).

Eller Du kanske har kommit på ett helt nytt sätt att annonsera på ?

Självklart är alla välkomna att annonsera hos oss – både företag, föreningar, privatpersoner, och så vidare.

 

När man skall komma ut med ett budskap, kan det vara bra att synas i så många mediekanaler som möjligt, – radio, TV, tidningar, idrottsevenemang, kollektivtrafiken, och internet. Och det kan även vara bra att åka ut och besöka folk i verkligheten, för att reklamkampanjen skall få full effekt.

Har Du/Ni ingen egen reklambanner att använda, kan vår annonsavdelning tillverka en banner åt er kostnadsfritt.

.

Exempel på annonsstorlekar:

.

Vi önskar dig välkommen att höra av dig till vår annonsavdelning med dina förväntningar, så hjälper vi dig att sjösätta dem !

E-mail: kontakt.redaktion@hotmail.com,

eller på telefon: 019-611 24 93.

Om man inte vill maila eller ringa, kan man istället fylla i formuläret nedan.

 

FORMULÄR FÖR ANNONSERING:

Ja, jag / vi vill gärna testa att annonsera:*
Denna webbplats / Dessa webbplatser vill jag / vi annonsera på: (fullständig webbadress)*
Mitt / företagets / organisationens namn:*
Min / företagets e-mailadress:*
Skriv lite om dina / era förväntningar angående annonskampanjen:*
Skriv tecknen:

Dela detta:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

print

.

ADVERTISE WITH US !

 

Now you have the opportunity to advertise on this site, or on any other site that is part of the media empire Kokthansogreta.nu.

It’s possible to reach relevant users, just when they’ve entried from search engines and want information !

You can advertise with banners or links, and you can choose to pay per page view (PPM), per click (PPC), or by how big the ads are (pixel ads).

Or, maybe you’ve found a completely new way to advertise ?

Everyone is welcome to advertise here – both businesses, associations, individuals, and so on.

 

In the effort to expose a message, it may be good to be seen in as many media channels as possible – Radio, Television, Newspapers, and on the Internet. And it can also be nice to go out and visit people in real life, for the advertising campaign to be fully effective.

If you don’t have a banner to use, our advertising department can make a banner for you, free of charge.

.

Examples of various ad sizes:

.

Welcome contacting our advertising department and tell us your expectations, and we will help you launch them !

E-mail: kontakt.redaktion@hotmail.com,

or by phone: +4619-611 24 93.

In case you don’t want to email or call, just fill in the form below.

 

ADVERTISING FORM:

Yes, I want to advertise here:*
Full name of the website / websites that I want to put my ads on (complete URL):*
My name / My company's name:*
My e-mail / My company's e-mail:*
Let us know little about your expectations concerning the advertising campaign:*
Write the letters:

Share this:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

print

.

.