Lägg pengarna i virtuella kuvert, här:

(Använd så många kuvert du behöver)

.....

.....