Kokt Hans o Greta.nu » _KURIOSA / Curiosities_

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

_KURIOSA / Curiosities_

    Annons/Ad:

(SWEDISH)

Go to english version, here >

Kokthansogreta.nu hostas av Manufrog Webbhotell, och är inhyst på servrar hos det amerikanska serverföretaget Hostdime i Orlando, Florida.

Tekniken, som bland annat består av RAID 10-servrar, är tillverkad av Cisco Systems.

Nätverkets hastighet är 100 Mbit/s.

Sajtens kvicka laddningstid beror dels på kvaliteten på servrar och routing, men också på att vi tillämpar asynkron laddning av innehållet på sajten.

Bildexempel på några av Ciscos servrar:


.

Länkar:

Manufrog Webbhotell >

Hostdime >

Cisco Systems >

Nere.se >

.

- - – - – - – - - -

.

_CURIOSITIES_

(ENGELSKA)

Kokthansogreta.nu is hosted by Manufrog Webhotel, and is housed on servers at the US server company Hostdime in Orlando, Florida.

The technology, which includes RAID 10-servers, is manufactured by Cisco Systems.

Network speed is 100 Mbit/s.

Site’s quick load time depends partly on the quality of servers and routing, but also on that we apply asynchronous loading of the site’s content.

Example of a Cisco server stack:

.

Links:

Manufrog Web hotel >

Hostdime >

Cisco Systems >

Nere.se >

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?page_id=21082

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)
.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu