Kokt Hans o Greta.nu » Hushåll/teknik

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Så ställer du in bilvärmen rätt !

- Om hur man använder ett bilvärmaruttag -

Behöver du använda bilvärme ?

Men vet inte hur man gör ?

- Lugn, vi hjälper dig att koppla din bil till bilvärmaruttaget !

Kanske behöver du ansluta ditt fordon till ett eluttag för motorvärme/kupévärme, men är inte helt säker på hur man gör ?

Det kan vara klurigt att ställa in tiden rätt, och alla uttag har lite olika finesser för hur man ställer in tiden.

Bild på en bil, kopplad till ett uttag för bilvärme

Det som är gemensamt för de flesta uttag för bilvärme, är att man först bör ställa in klockan (nuvarande tid) och sedan ställa in tiden när man vill använda sitt fordon. Eluttaget brukar då bli strömsatt i god tid innan man ska iväg så att bilvärmaren ska hinna göra bilen varm.

Vissa bilvärmaruttag är även strömsatta en stund efter att man har dragit ur kontakten. Detta för att man skall kunna använda uttaget till annat, exempelvis dammsugning av bilen.

Ofta är det meningen att man ska använda knappsatsen för att stega (trycka upprepade gånger) tiden – framåt eller bakåt - och ibland ska man trycka in båda knapparna och ibland bara ena knappen !

Så här gör du – 5 steg:

Exempel på ett typiskt bilvärmaruttag, anpassat för två fordon

Genomgång av uttagets olika delar

1. I detta eluttag kopplar du in elsladden till din bil. Uttaget för motorvärme/kupévärme brukar sitta någonstans i närheten av kofångaren* på bilen. Det är ofta en speciell typ av jordad kabel (med tre stift) som man ska använda, vilken är extra säker att använda utomhus.

2. Detta är en jordfelsbrytare/personskyddsbrytare. Den slår till om det skulle bli jordfel någonstans i utrustningen. Om jordfelsbrytaren skulle lösa ut, kan man ofta återställa den själv med hjälp av fliken. Tänk dock på att om det har blivit jordfel i utrustningen, kan det vara farligt att ta i utrustningen av risk för stötar.

3. Testknapp för jordfelsbrytaren. Denna knapp ska man trycka in med jämna mellanrum för att kontrollera att brytaren fungerar.

4. Knappar för att ställa in klockan/avresetiden. Börja med att ställa in klockan (nuvarande tid) genom att hålla in båda knapparna så att tiden börjar blinka. Stega sedan med en av knapparna tills du hittar nuvarande tid. Efter en stund slutar ofta siffrorna att blinka.

För att ställa in tid för när du vill använda din bil, trycker du in en av knapparna. Sedan stegar du med någon av knapparna tills du hittar rätt avresetid. Efter en stund börjar klockan (nuvarande tid) att visas igen.

5. Detta är en reset/nollställningsknapp. Ofta behöver man skruva bort en skruv först och stoppa in en pinne i hålet, så att uttaget återställs. När uttaget återställs, tas alla inställningar som du har gjort bort och uttaget får tillbaka sina fabriksinställningar. På vissa modeller av uttag ska man istället hålla in båda knapparna i minst tre sekunder.

.

Information om bilvärmaruttag

Det kan vara en utmaning att förstå hur man använder ett uttag för bilvärme.

Vår erfarenhet är att många människor inte lyckas ställa in klockan/avresetiden på ett korrekt sätt, med resultat att deras fordon är kallt när de vill använda bilen.

Det kan vara bra att avsätta några minuter vid uttaget och försöka att få kläm på hur allting fungerar.

Det är egentligen samma princip när man ställer in ett bilvärmaruttag, som när man ställer in sin klockradio.

Man kan använda både elektrisk motorvärme och kupévärme till sin bil. Då ökar möjligheten att bilen skall starta och att man får en komfortabel bilresa.

Exempel på en kupévärmare

Visste du att…

1 man inte får laga en bilvärmarkabel om den skulle går sönder. Man ska istället köpa en ny.

2 …ingen del av bilvärmarkabeln får ligga på marken, varken när man använder kabeln eller när man förvarar den.

Bildexempel på en vanlig bilvärmarkabel som är kopplad till bilens *apparatingång

.

Information om att använda el utomhus

Tänk på att det generellt sett är farligt att handskas med elektrisk utrustning utomhus. Det kan lätt komma in kyla och fukt i utrustningen, vilket kan orsaka jordfel. Jordfel innebär att uttaget och bilen blir strömförande.

Har du fler tips angående bilvärme, så kommentera gärna HÄR >


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26413

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu