Kokt Hans o Greta.nu » _COOKIES_

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

_COOKIES_

    Annons/Ad:
Kära internetbesökare,
vi använder cookies på den här webbplatsen.
Cookies är små filer som skickas till din webbläsare eller hårddisk.
Dels skickar vårt publiceringssystem WordPress ut några enstaka cookies, dels skickar tillägsprogrammen (WordPress plugins) ut cookies. Och dels skickar våra statistikprogram ut cookies.
Dessutom sänder de olika annonssystemen som finns på webbplatsen ut cookies.
Vi använder cookies för att mäta besöksstatistik och för att kunna visa mer anpassade annonser som gör internetbesökarna nöjdare.
Cookies kan vara positiva när det gäller att hjälpa internetbesökaren att få en rikare upplevelse av internet och när det gäller att spara tid åt internetbesökaren, men cookies kan vara negativa eftersom de spårar internetbesökarens beteende och väg på internet, och de kan även göra att datorn känns slö efter ett tag eftersom cookisarna samlas på hög.
Du kan neka cookies genom att stänga av möjligheten att ta emot cookies i din webbläsare, alternativt ställa in så att det kommer upp en dialogruta varje gång en cookie skickas, så att du har möjlighet att neka dem, var och en.
Ovanpå det kan du också hindra skripten Java och flash från att laddas, vilka även de har en tendens att slöa ned hårddisken.
Du kan också använda annonsblockerare (adblockers) för att hindra webbläsaren att öppna annonserna som finns på webbplatsen.
Dock vill vi poängtera att det riskerar att bli en torftigare surfupplevelse på internet om man stänger av allt detta.
Du kan rensa din webbläsare från cookies genom att ta bord historiken.
Din hårddisk rensar du från cookies genom att dagligen använda gratisprogrammen CCleaner och Dustbuster. – Man kan ta det som vana, ungefär som att borsta tänderna morgon och kväll.
En ordentligare städning av hårddisken kan du utföra cirka en gång i halvåret med hjälp av defragmenteringsprogrammet O&O defrag.
För att försvåra för tredje part att se vad du gör inne på webbplatsen kan du använda vårt SSL-certifikat när du besöker oss. Då skriver du bara in https://kokthansogreta.nu i adressfältet istället för “http”. – Dock kan vi som webbplatsägare se allting du gör ändå, om vi skulle vilja.
MVH
Redaktionen/

Kokthansogreta.nu
Dear visitor,
we use cookies on this site.
Cookies are files sent to your browser or hard drive.
Our WordPress CMS sends a few cookies, and the WordPress plugins that we use send cookies. Also our web analytics services send cookies.
Moreover, the various ad systems on the site send cookies.
We use cookies to measure visitor statistics, and to be able to show more customized ads that will make internet visitors more satisfied.
Cookies may be beneficial when it comes to helping visitors to get a richer experience of the internet and when it comes to saving the visitor’s time, but cookies can be negative because they track the visitor’s behavior and path on the Internet, and they might even make the computer feel slow after a while because the cookies are hoarding.
You may refuse cookies by turning off your browsers ability to recieve cookies.
You may also deny Java and Flash scripts, which might slow down your hard drive.
It’s possible to use various ad blockers to prevent the browser to open ads on the site.
We would however point out that you might suffer from a poorer browsing experience if you turn all of this off.
You may remove cookies in your browser by reseting your surfing history.
And you can clean your hard drive from cookies by using the free utility programs CCleaner and Dustbuster. – Why not take it as a habit, like brushing your teeth morning and night…
You may perform a more orderly cleaning of your hard drive once every six months with help of defragmenting software O & O Defrag.
To help prevent a third party to see what you’re doing on the website, you may use our SSL certificate when visiting us. Just type https://kokthansogreta.nu in the address bar instead of http. – However, as website owners we could see everything you’re doing, if we would like.
SINCERELY
The editors /
Kokthansogreta.nu

(SWEDISH)

Kära internetbesökare,
.
vi använder cookies på den här webbplatsen.

Cookies är små filer som skickas till din webbläsare och hårddisk.

Dels skickar vårt publiceringssystem WordPress ut några enstaka cookies, dels skickar tilläggsprogrammen (WordPress Plugins) ut cookies. Och dels skickar våra statistikprogram ut cookies.
- Dessutom sänder de olika annonssystemen som vi har på webbplatsen ut cookies.
.
Vi använder cookies för att analysera besöksstatistik och för att kunna visa mer anpassade annonser, vilka är menade att göra internetbesökarna nöjdare.
.
Cookies kan vara positiva när det gäller att hjälpa internetbesökaren att få en rikare upplevelse av internet, och när det gäller att spara tid åt internetbesökaren.

Men cookies kan även vara negativa eftersom de spårar internetbesökarens väg och beteende på internet, och de kan även göra så att surfenheten känns slö efter ett tag, eftersom cookisarna samlas på hög.
.
Du kan neka cookies genom att stänga av möjligheten att ta emot cookies i din webbläsare, alternativt ställa in så att det kommer upp en dialogruta varje gång en cookie skickas, så att du har möjlighet att neka dem, en efter en.

Ovanpå det kan du också hindra skripten Java och flash från att laddas, vilka även de har en tendens att slöa ned hårddisken.

Du kan också använda annonsblockerare (adblockers) för att hindra webbläsaren att öppna annonserna som finns på webbplatsen.

Dock vill vi poängtera att det riskerar att bli en torftigare upplevelse på internet, om man stänger av allt detta.
.
Du kan rensa din webbläsare från cookies genom att ta bort historiken.
.
Din hårddisk rensar du från cookies genom att dagligen använda gratisprogrammen CCleaner och Dustbuster. – Man kan ta det som vana, ungefär som att borsta tänderna morgon och kväll.
.
En ordentligare städning av hårddisken kan du utföra cirka en gång i halvåret, med hjälp av defragmenteringsprogrammet O&O defrag.
.

Här kan du ladda ned programmen för att rensa cookies:
.
CCleaner
(Rensning av temporära filer):
https://www.piriform.com/
ccleaner/download/standard
.
Dustbuster
(Rensning av resterande temporära filer):
http://www.majorgeeks.com/
mg/getmirror/dustbuster,1.html
.
O&O defrag free edition
(Defragmenteringsprogram):
https://www.oo-software.com/en/free
.
MVH
Redaktionen/
Kokthansogreta.nu
.

- - – - – - – - - -

.

_COOKIES_

(ENGELSKA)

Dear visitor,
.
we use cookies on this site.

Cookies are files sent to your browser and hard drive.

Our WordPress-CMS sends a few cookies, and the various WordPress Plugins that we use send cookies. Also our web analytics services send cookies.
Moreover, the various ad networks on the site send cookies.
.
We use cookies to analyze visitor statistics, and to be able to show more customized ads that hopefully will make our visitors more satisfied.
.
Cookies may be beneficial when it comes to helping visitors to get a richer experience of the internet and when it comes to saving the visitor’s time.
But cookies can be negative because they track the visitor’s path and behavior on the internet, and they might even make the surfing unit feel slow after a while because the cookies are hoarding.
.
You can refuse cookies by turning off your browsers ability to recieve cookies.

You can also deny Java- and Flash scripts, which might slow down your hard drive.

It’s possible to use various ad blockers to prevent your browser to open ads on the site.

We would however point out that you might suffer from a poorer browsing experience if you turn all of this off.
.
You can remove cookies in your browser by reseting your surfing history.
.
And you can clean your hard drive from cookies by using the free utility programs “CCleaner” and “Dustbuster”. – Why not take it as a habit, like brushing your teeth morning and night…
You may perform a more orderly cleaning of your hard drive once every six months with help of defragmenting software “O & O Defrag”.
.
Free utility programs for download:

.

CCleaner

(Delete temporary files):

https://www.piriform.com/

ccleaner/download/standard

.

Dustbuster

(Delete even more temporary files):

http://www.majorgeeks.com/

mg/getmirror/dustbuster,1.html

.

O&O defrag free edition

(Defragmenting software):

https://www.oo-software.com/en/free

.
SINCERELY
The editors /
Kokthansogreta.nu
.
.
.

Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?page_id=19888

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)
.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu