Kokt Hans o Greta.nu » Nyttoteknik

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Testa hörseln online – Frekvenstest:

Här kan du testa din hörsel online och utröna hur många Kilohertz du kan höra.

Det normala hörselspannet ligger mellan 20 och 20000 Hz, men det är ovanligt att man hör hela det frekvensomfånget.

Tänk på att sänka ljudet innan du sätter på dig hörlurarna/freestyle-lurarna !

Ställ in frekvensomfånget och klicka på [Display].

Lyssna sedan, genom att klicka på [Play Sound]:


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25710

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Sätta volymspärr på TV:n ? – Så gör Du !

- Genomgång av hur man volymkontrollerar sin TV -

.

Behöver du få lagom ljudnivå på din TV ?

Men är osäker på hur man gör ?

- Vi lär dig hur du volymspärrar TV:n !

Du kanske behöver ställa in exakt ljudnivå på en TV ? – Måhända har du ett barn som alltid brukar höja volymen på TV:n så att det skallrar i väggarna, eller också kanske du har en gammal svärfar som alltid trycker på fel knapp, så att volymen åker upp på max ?

- Då är det bäst att lägga in en volymspärr, innan grannarna börjar klaga och du riskerar att bli vräkt !

  TV med skrålande ljudvolym

Bild på en TV, med ljudet skrikande ut ur högtalarna

Det vi skall göra är att ta bort de knappar som reglerar ljudvolymen på fjärrkontrollen och istället sätta ett par klisterlappar där knapparna har suttit.

På det sättet får du alltid det fabriksinställda ljudet på TV:n. – Och om du anser att det är fel ljudvolym, så ändrar du bara inställningen på TV:n. Naturligtvis finns det en massa olika modeller av fjärrkontroller, men principen gäller för alla modeller:

  Volymknappar, fjärrkontroll

Bild på fjärrkontrollens volymknappar

Så här gör du – 3 enkla steg

Steg 1. Du kan börja med att ställa in den ljudvolym som du vill ha på TV:n:

  Ställ in önskad ljudvolym

  Ställ in volymen

Steg 2. Ta sedan en mejsel och pilla bort en av volymknapparna:

  Ta bort den ena volymknappen

.

  Gröpa ur volymknappen ur sitt hål

.

  Bild på den borttagna volymknappen

.

Gör sedan likadant med den andra volymknappen:

  Ta bort den andra volymknappen

.

  Borttagen ljudknapp

.

Nu kan du se kretskortet genom hålen, där volymknapparna har suttit:

  Bild på borttagna volymknappar

.

Steg 3. Täck nu för hålen, genom att sätta dit ett par klisterlappar:

  Klisterlappar över hålen

.

Glöm inte att förvara volymknapparna på ett säkert ställe, så att du kan sätta dit dem igen vid ett senare tillfälle:

.

Djupare information om ljudvolym

Det kan vara viktigt att kunna sätta en volymspärr på sin TV – för att förhindra att ljudvolymen åker upp okontrollerat.

Det är ofta väldigt lätt gjort att komma åt ljudvolymen, eftersom den knappen/de knapparna ofta har en central plats på fjärrkontrollen.

Det kan dessutom hända att man råkar sätta sig på fjärrkontrollen (som ofta hamnar i soffan, av någon anledning), eller att man mitt i natten råkar lägga sig på fjärrkontrollen, så att ljudvolymen skjuter i höjden.

Man kan få hörselskador av att ha för hög volym på sin TV.

Men genom att ta bort volymknapparna på fjärrkontrollen har man bättre kontroll över ljudvolymen, eftersom man då får det fabriksinställda ljudet på TV:n istället.

Lycka till !

.

  Kommentera Artikeln !

.Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25510

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Laga en rullmus ? Så här gör du:

- Genomgång av hur man kan laga en sliten trackball-mus -

.

Behöver du laga en gammal sliten rullmus ?

Men är osäker på hur man gör ?

- Vi går igenom hur du kan fräscha upp en trött trackball-mus !

Kanske har du en gammal rullmus därhemma, som efter många års användning har blivit seg och sliten ?

Att köpa en ny rullmus är för många människor inget alternativ, då en rullmus av hög kvalitet kan kosta så mycket som 2500 kronor. Men det går faktiskt att själv laga rullmusen, så att man ökar dess livslängd.

Rullmusar blir ofta snabbare slitna än andra möss, eftersom dess konstruktion gör att det lättare kommer in smuts ovanifrån och att man kanske har en tendens att använda musen på ett våldsammare sätt, då styrkulan sitter på ovansidan:

  Bild på en vanlig rullmus

Bild på en vanlig rullmus (trackballmus)

Det finns många olika typer av rullmusar, men det gemensamma för alla är att styrkulan sitter på ovansidan av musen. Rullmusar är väldigt vanliga i gamingsammanhang, men även hos myndigheter och hos personer med funktionsnedsättning:

  Rullmus  .   Rullmus

  Rullmus  .   Rullmus

Exempel på fyra olika rullmöss

.

Den svaga länken i en rullmus är ofta kontakten mellan styrkulan och valsarna. Det är ofta här någonstans som musen blir sliten. Musen blir sliten fortare om man ofta är vårdslös när man snurrar på kulan:

  Rullmus i genomskärning

.

För att komma åt att laga musen, är det bara att vända på musen och ta isär höljet, genom att skruva loss skruvarna:

  Rullmus undersida

.

De oranga pilarna visar valsarna som ligger an mot styrkulan. Den blå pilen pekar mot själva styrkulan. Det behöver vara lagom friktion mellan valsar och styrkula, för att musen skall reagera på beröring. Och det som händer efter många års användning är att friktionen minskar i och med att delarna luggas, av all belastning:

  Innandöme rullmus

.

  Närbild på kugghjul och vals

Närbild på kugghjul/vals

För att göra rullmusen som ny igen, tar du ut valsarna och fäster lite silikon, eller latex på dessa. Låt det sedan torka en stund, innan du sätter tillbaka delarna.

Du kan även putsa med lite sandpapper, eller med en fil på den nya ytan för att rugga upp den och göra den lättare för styrkulan att greppa tag i.

Det gäller att täta kontakten mellan valsarna och kulan. Lycka till !

  Silikon på tub  ….   Flytande latex

Bild på silikon på tub och flytande Latex

.

Extra information:

Om du snabbt vill fixa till en rullmus som har hakat upp sig, kan man vända på musen upp och ned och skaka på den.

Då lägger sig de rörliga delarna tillrätta och musen börjar att reagera på beröring igen. Men detta är oftast bara en kortsiktig lösning.

.

Vad är en rullmus (trackball) ?

En rullmus är en datormus som har navigationen på ovansidan, vilket gör att man utför rörelserna mer med fingrarna och inte lika mycket med handleden.

Att använda en rullmus kan minska risken för belastningsskador när man arbetar mycket vid datorn, då det blir lite naturligare rörelser med en rullmus.

Nackdelen med rullmöss är att de ofta är dyrare än vanliga möss och att dess livslängd är kortare.

.

.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25461

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Upptaget när du ringer en kontakt ? – Så gör du !

- Instruktion om hur man tar bort en upptagetton, när man ringer en kontakt på sin smartphone -

.

Är det alltid upptaget när du ringer en viss kontakt ?

Lugn, vi hjälper dig !

- Felet sitter i mottagarens telefon !

Kanske har du en kontakt på din smartphone som du ofta ringer, men som det alltid är upptaget hos ?

Det är naturligtvis inte så att personen sitter och pratar med någon hela tiden och linjen är upptagen,

utan problemet är ofta att din kontakt har råkat komma åt en inställning som vidarekopplar ditt samtal till en telefonsvarare.

Man kan lätt, av misstag, komma åt att kryssa för rutan [Vidarekoppling till röstbrevlåda].

.

Ett sätt att lösa detta problem på, är att endera radera kontakten och skriva in personen på nytt,

eller också att gå in i telefonens inställningar och kryssa av att samtalet skall vidarekopplas till röstbrevlådan.

Man kan också ställa in hur många signaler man vill skall gå fram, innan röstbrevlådan kopplas på.

I de fall som kontakten har blivit blockerad, är det bara att häva blockeringen i telefonens grundinställningar.

  Upptaget-ton då du ringer en kontakt

Problemet med dagens smarta mobiltelefoner är att skärmen är så liten och att det är lätt att komma åt andra knappar än dem man ville komma åt.

Detta var ju inget problem förr, på nummerskivans tid, men de smarta mobiltelefonerna har ju förvisso en rad fördelar också.

Lycka till !

.

  Kommentera här !

.

  HEM


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25644

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Därför “försvinner” dina mail – enkel lösning:

- Lösningen på problemet med försvunna emails -

.

Försvinner ofta dina mail när du läser dem ?

Då kan vi hjälpa dig.

- Felet kan bero på två saker !

Kanske har du varit med om att dina mail försvinner precis när du sitter och läser eller skriver dem, eller att mailen försvinner efter att du har stängt ned inkorgen.

Endera kan detta bero på inställningarna i ditt mailprogram, eller också beror det på att du har råkat klicka på fel knapp i mailprogrammet.

Ikoner och länkar sitter väldigt tätt i de flesta mailklienter och det kan vara lätt att komma åt knappen [Remove] “Ta bort”, fast man bara skall ändra textstorlek, etcetera.

  Problemet med email som försvinner

Bildexempel på en inkorg

Så här gör du:

Steg 1. Gå in bland inställningarna i ditt mailprogram och ställ in så att du vill spara dina mail för all framtid.

Steg 2. Var försiktig så att du inte av misstag kommer åt ikonen [Remove] “Ta bort”.

Lycka till !

.

  Kommentera här !

.

  HEM


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25661

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Så enkelt inaktiverar du en musknapp

- Lär dig allt om hur du kopplar bort ena knappen på en extern mus -

.

Behöver Du avaktivera en musknapp ?

- Blir du störd av någon knapps funktion ?

Vi lär dig hur du avinstallerar valfri knapp på ditt portabla pekdon !

Ibland kan det vara av värde att kunna koppla bort en av knapparna på sin mus. – Man kanske vill att endast den ena knappen skall vara i funktion.

Detta kan exempelvis gälla för myndigheters datorer eller datorer som man använder på mässor, där besökarna skall låna datorn för att utföra en uppgift, och man vill förhindra att funktionsmenyn öppnar sig i tid och otid:

Bild på Funktionsmenyn

Men det kan också vara så att man sitter därhemma och irriterar sig på att man hela tiden råkar komma åt en av musknapparna så att det öppnas ett fönster på datorn.

Vi kommer nu att gå igenom, dels hur man kopplar bort den ena musknappen och dels hur man kopplar bort det så kallade skrollhjulet.

Bild på en datormus, där den röda pilen pekar på vänster musknapp och den gröna pilen pekar på höger musknapp. Den oranga pilen pekar mot skrollhjulet, som dels har funktionen att skrolla bilden uppåt och nedåt och dels som ett navigeringslås – – när man trycker ned skrollhjulet. Navigeringslåset använder man när man vill koppla bort skrollhjulet och istället skrolla genom att röra på musen.

.

De verktyg som du behöver för att inaktivera en musknapp är skruvmejsel och tång:

.

Så här gör du – Sju enkla steg:

Steg 1. Börja med att vända på musen, så att undersidan är riktad mot dig:

.

De röda pilarna visar var skruvarna sitter, som vi skall skruva upp för att ta bort ytterhöljet.

.

Steg 2. Pilla nu, med hjälp av skruvmejseln, bort eventuella plastskydd:

.

Steg 3. Skruva sedan bort skruvarna som håller ihop chassit (motsols):

.

Så här ser musen ut när chassit är bortmonterat. Nu ser man tydligt kretskortet – med skrollhjulet, knappkretsarna och alla motstånd:

.

Det är någon av dessa kretsar som vi skall ta bort. Den vänstra pilen pekar mot kretsen som styr vänster musknapp och den gröna pilen pekar mot kretsen som styr höger musknapp:

.

Närbild på en av knappkretsarna:

.

Steg 4. Nu kan du knipsa bort valfri krets. Vi har valt att koppla bort höger musknapp, men man kan naturligtvis istället koppla bort vänster musknapp om man så vill:

.

Håll noga ordning på de lösa delarna så att du kan använda dem för att återinstallera musknappen vid ett senare tillfälle:

.

Steg 5. Sätt nu tillbaka kretskortet i chassit:

.

Steg 6. Tryck fast ovansidan av musen:

.

Steg 7. Skruva nu i skruvarna igen (medsols):

.

Klart ! Nu är den ena musknappen inaktiverad. Den röda pilen pekar mot den musknapp som är i funktion:

.

Se här inaktiverar du skrollhjulet:

Det är bara att ta en tång och plocka bort skrollhjulet. – Tänk på att förvara hjulet på ett säkert ställe så att du kan sätta fast hjulet igen vid ett senare tillfälle:

.

Bild på det borttagna skrollhjulet

.

Så här inaktiverar du skrollhjulets knapp:

Skrollhjulet har en klickfunktion i sig och när man klickar med skrollhjulet brukar ett slags navigeringslås – – dyka upp, som man kan ha nytta av när man navigerar på en datorskärm. För att inaktivera den funktionen, är det bara att med en tång, knipsa bort skrollhjulets knapp:

.

Här ser du var skrollhjulets knappkrets har suttit:

.

Slutsats

Det kan vara väldigt praktiskt i vissa lägen att kunna koppla bort en av musfunktionerna. Man kan dessutom kompensera för den musknapp som saknas genom att använda tangentbordskommandon istället. På det sättet kan det bli enklare att få kontroll över det man gör vid datorn !

.

Nyttiga länkar:

Så inaktiverar du musknapparna på en bärbar dator >

.

Forum om att inaktivera musknappar >

.

Mer information om att inaktivera musplattan >

.

.Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25322

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu