Kokt Hans o Greta.nu » Folkberättelser

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Den gamla häxan” – Brittisk folksaga

Översatt från det engelska originalet “The old witch”.

.

En gång i tiden fanns det två flickor som bodde med sin mor och far.

Deras far hade inget arbete, och tjejerna ville gå iväg och söka lyckan på egen hand.

En av flickorna ville så gärna ha ett eget arbete, och hennes mamma sade att flickan visst kunde hitta ett arbete, om hon bara ville. Så flickan styrde sin kosa mot staden. Men, i staden skulle det visa sig att ingen ville ha en flicka som hon.

Så, flickan vandrade längre inåt landet. Och hon kom till ett ställe där det fanns en ugn och där det bakades en väldig massa bröd.

Brödet sade till flickan:

- “Lilla flicka, lilla flicka, – Ta ut oss, ta ut oss ! Vi har stått på gräddning i sju år, och ingen har kommit för att ta ut oss.”

Så flickan tog ut brödet, lade det på marken, och fortsatte sedan sin väg.

Flickan träffade snart en ko, och kon sade:

- “Lilla flicka, lilla flicka, – Mjölka mig, mjölka mig. I Sju år har jag väntat, och ingen har kommit för att mjölka mig.”

.

.

Flickan mjölkade kon i hinkarna som stod bredvid. Och när flickan var törstig så drack hon lite mjölk, och lämnade resten i hinkarna, invid kon.

Sedan gick flickan en lite längre bit, och kom strax fram till ett äppelträd så proppfullt med frukt, att dess grenar bågnade, och trädet sade:

- “Lilla flicka, lilla flicka – Hjälp mig att skaka av frukten. Mina grenar bryts, av all tung frukt.”

Och flickan sade: – “klart att jag hjälper dig, du stackars träd.”

Så flickan skakade frukten av alla grenar, stöttade upp dem, och lämnade frukten på marken under trädet.

Sedan gick flickan vidare, tills hon kom till ett hus.

Nu var det så, att i det här huset bodde det en häxa, och denna häxa lurade in flickan i sitt hus, till att bli tjänare.

Och när häxan blev varse att flickan lämnat sitt hem för att söka arbete, så sade häxan att hon skulle kunna ge henne ett sådant – och med god lön, dessutom.

Häxan berättade för flickan vad arbetet skulle gå ut på…

.

-”Den gamla häxan” – The old witch -

.

- “Du måste hålla huset städat, sopa golven och rengöra spisen, men det finns en sak du aldrig får göra …Du får aldrig kika upp genom skorstenen, för då kommer något hemskt att drabba dig.”, förmanade häxan.

Så flickan lovade att göra som hon blivit tillsagd.

Men, en morgon när flickan städade och häxan var ute en vända, så glömde flickan bort vad häxan hade förmanat henne. Så flickan tittade upp i skorstenen. Och när hon gjorde det så föll det en stor påse pengar ned i hennes knä.

Detta hände om och om igen. Och till slut hade flickan så många pengapåsar, att hon gott kunde traska hemåt igen.

Men, när flickan hade kommit en bit på väg, så hörde hon häxan komma efter henne. Så hon sprang till äppelträdet och ropade:

- “Äppleträd, äppleträd, – Göm mig, göm mig, så den gamla häxan inte kan hitta mig, – Om häxan hittade mig, skulle hon krossa varenda lem på mig, och begrava mig under ett stenröse.”

Så äppelträdet gömde flickan.

När häxan hunnit fram till trädet, sade hon:

.

.

- “Säg mig, träd – Säg mig, träd, har du sett en flicka med rödbrokigt hår, och med ett gäng pengapåsar i sin famn ? Flickan har stulit allt jag hade. “

Och äppelträdet svarade:

“Nej, mor, inte de senaste sju åren.”

När häxan hade gått sin väg, kunde flickan fortsätta sin vandring hemåt. Men snart såg hon kon på vägen. Och precis när flickan kommit fram till kossan, så hörde hon hur häxan kom efter henne igen.

Så flickan gick fram till kon och ropade:

- “Kära ko, kära ko, – Göm mig, göm mig, så den gamla häxan inte hittar mig. Om häxan hittade mig, skulle hon krossa varenda lem på mig, och begrava mig under ett stenröse.”

- Så kon gömde flickan.

När den gamla häxan hunnit upp, tittade hon sig omkring, och sade till kon:

- “Säg mig, ko – Säg mig, ko, har du sett en flicka med rödbrokigt hår, och med ett gäng pengapåsar i sin famn ? Flickan har stulit allt jag hade.”

Och kon svarade:- “Nej, mor, inte de senaste sju åren.”

.

- “Den gamla häxan” – The old witch

.

När häxan hade gått sin väg, började den lilla flickan traska igen, och när hon var nära ugnen, så hörde flickan häxan komma efter henne för tredje gången, så flickan sprang till ugnen och ropade:

- “Kära ugn, kära ugn, – Göm mig, göm mig, så den gamla häxan inte kan hitta mig. Om häxan hittade mig, skulle hon krossa varenda lem på mig, och begrava mig i ett stenröse.”

Och ugnen sade,-”Jag har inte plats för dig, men be bagaren om hjälp.”

Och bagaren gömde flickan bakom ugnen.

När häxan hunnit fram, tittade hon sig omkring, och sade sedan till bagaren:

- “Människa, säg mig, – Människa, säg mig, Har du sett en flicka med rödbrokigt hår, och med ett gäng pengapåsar i sin famn? Flickan har tagit allt jag hade.

Och bagaren sade:- “Titta i ugnen !”

Den gamla häxan gick för att titta, och ugnen sade:- “Hoppa in och titta i det bortersta hörnet.”

Häxan gjorde så, och när hon var inne i ugnen, stängde ugnen sin lucka och häxan hölls där under en mycket, mycket lång tid.

.

.

Flickan gick sedan iväg, och kom med häxans penningapåsar fram till hemmet, gifte sig med en rike man och levde sedan lyckligare än någonsin.

Den andra systern tänkte, att hon skulle gå och göra samma sak. Så hon gick precis samma väg som sin syster.

Men, när hon kom fram till ugnen och brödet sade:

“Lilla flicka, lilla flicka, – Ta ut oss, ta ut oss. I sju år har vi stått på gräddning, och ingen har kommit för att ta ut oss.”

Då sade Flickan:

- “Nej, jag vill inte att bränna mina fingrar.

Så hon fortsatte tills hon träffade kon, och kon sade:

- “Lilla flicka, lilla flicka, – Mjölka mig, mjölka mig. I sju år har jag väntat, och ingen har kommit och mjölkat mig.”

Men, systern sade:

- “Nej, jag kan inte mjölka dig, jag har bråttom.” Och hon gick raskt vidare.

Sedan kom systern fram till äppelträdet, och äppelträdet bad henne att hjälpa till att skaka frukten.

.

- “Den gamla häxan” – The old witch -

.

Flickan sade: – “Nej jag kan inte,…Men en dag kanske jag kan.”

Och sedan fortsatte hon att vandra, tills hon kom till häxans hus.

Och där hände detta, att flickan, precis som systern, glömde vad hon blivit förmanad av häxan, och en dag när häxan var ute en sväng, så tittade flickan upp i skorstenen, och ned föll en hel drös med pengapåsar.

-”Tja”, tänkte hon. -”Då kan man ju ge sig av hemåt på en gång…”.

När flickan kom fram till äppelträdet, hörde hon häxan komma efter henne, och flickan ropade:

Äppleträd, äppleträd, – Göm mig, göm mig, så den gamla häxan inte kan hitta mig… Om häxan hittade mig, skulle hon krossa varenda lem på mig, och begrava mig i ett stenröse.”

Men, trädet svarade inte, och flickan fortsatte nedåt stigen. Efter ett tag hann häxan fram till trädet, och sade:

- “Säg mig, träd – Säg mig, träd, har du sett en flicka med rödbrokigt hår, och med ett helt gäng pengapåsar i sin famn ? Flickan har stulit allt jag hade !”

Och trädet sade:

- “Ja mor, flickan gick bortåt stigen där.”

Så, den gamla häxan gick efter flickan, fångade henne, tog alla pengar ifrån henne, slog henne och sände henne hem, precis som hon var.

- SLUT -

.

Folksagor – Vår tids science fiction

Den här upprepande och lite mardrömslika versionen av undersagan “Den gamla häxan”, hittaden för första gången nedskriven i England på 1880-talet av publicisten David Nutt. Den påminner ju om många andra sagor, däribland “Hans och Greta”, men detta kanske inte är så konstigt ?

- Folksagor kan, enligt den svenske forskaren Carl Wilhelm von Sydow, uppstå samtidigt och oberoende av varandra (polygenesi) i olika länder och i olika miljöer, så kallade ekotyper. Därför kanske du har läst sagor som påminner om den här eller läst just denna, med ursprung från något annat land ?

När “Den gamla häxan” nedtecknades, betraktades folksagor ofta som “survivals” eller kvarlevor från passerade kulturstadier, och man tror att den här typen av sagor har sitt ursprung i förkristna myter.

Den amerikanske barnpsykologen Bruno Bettelheim, var en av dem som ansåg att folksagor har en uppfostrande och pedagogisk betydelse för barns utveckling. Men denna uppfattning går på kant med forskningen inom folkloristisk teori, som sällan kunnat tillskriva folksagorna någon uppfostrande betydelse.

( Källor: Bra böckers lexikon, Media, Liv och vetande. )

.

Kommentera HÄR

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=8143

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu