Kokt Hans o Greta.nu » Utbildning

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Lernia ger sina konsultlärare betalt per elev

- och inte efter hur mycket eleverna lär sig -

Granskning som visar låg kvalité på Lernias utbildningar

- Konsultlärare som går på knäna – Undervisning helt utan prov – “Eget arbete” inte tillåtet – Konsultlärarna måste muta deltagarna – Endast kvantitet räknas -”Snygga” lärare får fler deltagare -

_____

Skall du gå en fristående kurs ?

Välj då inte utbildningsföretaget Lernia !

- De bryr sig inte någonting om sina elever.

Nu måste vi på redaktionen, gå ut och varna dig för det statliga utbildningsföretaget Lernia AB.

Efter att vi, under cirka tio års tid, granskat Lernia, har vi sett en rad missförhållanden angående hur de avlönar sina konsulter, och hur undervisningen sköts.

Lernia är ett utbildnings-, omställnings-, och bemanningsföretag, som bedriver kurser i allt ifrån trädfällning till affärsjuridik.

Det finns nog inte något nu känt ämne, som inte har undervisats i Lernias lokaler, sedan företaget grundades på 1920-talet.

Lernia har flera egna anställda lärare, men de hyr också in konsultlärare, det vill säga, lärare som sällan är lärarutbildade, men som på något sätt är experter inom sitt ämne.

Skall Lernia ha en kurs i logistik, hyr de in en åkare – skall de ha en kurs i sömnad, hyr de in en sömmerska, etcetera, etcetera.

Dessa konsultlärare anlitas på småföretagarbasis av Lernia, och vår granskning har visat att betalningen till dessa småföretagare ofta är mycket dålig.

Det går till så att Lernia bestämmer sig för att ha en kurs i exempelvis hästskötsel, som skall pågå i tolv veckor.

Om då Lernia inte har någon av sina anställda lärare som kan någonting om hästskötsel, så anlitar de istället en konsultlärare som är expert på hästskötsel.

Konsultläraren får en mycket låg grundlön, men får däremot betalt per deltagare i kursen.

Så det gäller alltså för konsultläraren att göra så mycket reklam som möjligt för sin egen kurs bland eleverna, så att konsultläraren får ett högt deltagarantal.

Ju fler deltagare – destå mer pengar kommer in till konsultlärarens företag.

Och om konsultläraren får dåligt med elever, då kommer läraren att ha mycket svårt att söka jobb på Lernia i framtiden, och få bedriva fler kurser.

Så nu börjar alltså en krigföring om elevernas intresse.

Våra granskningar har visat att konsultlärarna verkligen gör allt, för att få så många deltagare som möjligt till sina kurser.

- alltifrån att bjuda eleverna på godis och tårta, till att göra olika utflykter, som är gratis för deltagarna och som konsultlärarens företag står för.

Att bjuda sina kunder (elever) på saker, är i vissa fall avdragsgillt i deklarationen för en småföretagare,

så konsultläraren har bara att vinna på att exempelvis bjuda deltagarna på tårta varje fredag.

- Då blir kursen populär. I alla fall garanterat på fredagar.

Det hjälper också att vara en ung stilig man, om man håller en kurs om hästskötsel, för då kommer kursen att bli fullbesatt med fyrtio fnittrande 19-åriga tjejer, som bara sitter och tittar på hur snygg den manlige läraren är.

Men, den stackars småfete 59-årige läraren i affärsjuridik, får vara glad om han får 10 deltagare på sin kurs.

- Dessa orättvisor är sedan länge inbyggda i Lernias utbildningssystem.

Vår granskning har också visat att “eget arbete” för eleverna, inte är tillåtet på lektionerna – för då får ju konsultläraren sämre lön.

Märker Lernias ledning att det springer runt “löshästar” på stan, som är inskrivna på Lernia, men som inte deltar på lektionerna, då blir det inte roligt för konsultläraren !

De vill att alla deltagare skall vara med på alla lektioner, från början till slut, så att konsultläraren får bocka av varje elev på deltagarlistan.

- Annars blir det inget smör och bröd på bordet, för konsultläraren.

.

- “Hos Lernia lever konsultlärarna som slavar i kedjor” -

Eleverna får heller inga prov, som visar hur mycket eleverna har lärt sig, eller som visar hur pedagogisk och kompetent konsultläraren har varit.

Lernia bryr sig inte någonting om själva resultatet av kursen, utan det enda de tänker på är att få så välbesatta kurser som möjligt, för att de skall få höga statsbidrag för sin verksamhet.

När man bedriver undervisning, är det viktigt att undervisningen sker på elevernas villkor, och att eleverna får diagnostiska prov ibland, för att kunna stämma av hur väl de har tagit till sig kursen.

Annars kan den tid som eleven har lagt ned på kursen vara förspilld.

Läraren bör alltså anpassa sin undervisning till varje elevs behov, eftersom alla elever är olika.

Ibland måste vissa elever gå ifrån utbildningslokalen för att “bedriva studier på annan plats”, eller ha “eget arbete”, och så vidare.

Men i Lernias utbildningssystem finns ingen sådan flexibilitet.

Och det finns heller inget intresse från Lernias sida, att höra sig för om hur det har gått för eleverna.

- De tänker bara:

“Den där kursen hade många deltagare, den kör vi nästa termin igen, med samma lärare – som var så populär.”

Det här gör att det blir mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att som elev lära sig någonting som man har nytta av inför framtiden, på Lernias kurser.

Vi har talat med många av de konsultlärare som har anlitats av Lernia genom åren, och samtliga säger att det är så dåligt betalt, att de i princip går på knäna, och att det inte är möjligt att försörja sig på lönen från Lernia, trots att konsultläraren håller kurser på heltid.

Konsultlärarna måste alltså arbeta på flera ställen, för att få ihop till en schysst månadsinkomst.

Och eftersom konsultlärarna får så dålig grundlön, så går det också ut över undervisningen.

Konsultlärarna tänker:

“Får jag så här låg lön, då kommer jag inte att anstränga mig för att eleverna skall få bra undervisning.”

Och detta resulterar i ett slags “förvaring” av eleverna, där konsulten exempelvis sätter på en video, som visas hela lektionen. För då slipper konsulten att planera lektionen, vilket ju tar mycket tid.

- Tid som konsultläraren alltså inte har betalt för.

Medan videon visas, går ofta konsultlärarna ut och fikar, och planerar för sina andra uppdrag, som ger mer betalt.

Vår granskning har visat att hela Lernias undervisningssystem verkar vara oelastiskt och gammalmodigt.

En “bra elev”, enligt Lernia, är en elev som sitter tyst som ett ljus på varje lektion och inte ifrågasätter någonting, och fullföljer hela kursen.

__________

- Skulle Du vilja gå en sådan kurs ?

.

Information om granskningen:

Granskningen är gjord mellan åren 2003 till 2013, och baseras på intervjuer med elever och före detta konsultlärare vid Lernia AB.

.

Reagera på granskningen här >

.Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=21349

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu