Kokt Hans o Greta.nu » Blogginfo

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Bakgrund och information om bloggen

_____

Kokt Hans o Greta.nu är en privat journalistisk blogg, som startades för att hjälpa cancersjuka barn. Detta är självklart en omöjlig uppgift, men jag gör i alla fall ett försök.

Jag som skriver den här bloggen brinner för sjuka barn, och kanske framför allt för de föräldrar, som förlorat sina barn och som lämnats i en obeskrivlig sorg. Jag har själv träffat några föräldrar, som förlorat sina barn, och föräldrarna har varit helt bedrövade. Men det kan faktiskt hjälpa att tänka: “-Skulle mitt barn vilja att jag mår så här ?”

I mitt arbete med att stödja barn och föräldrar, har jag och mina medhjälpare skrivit en del artiklar om kostrådgivning, som jag hoppas kan vara till hjälp.

Men bloggen startades inte bara för att hjälpa cancersjuka barn, utan också för att belysa den girighet, ansvarslöshet och den själsliga öken, som finns i den svenska befolkningen och i våra företag. Men också för att visa på den osynlighet och visionslöshet som myndigheter, och andra styrande i Sverige präglas av.

Jag menar att Sverige är ett genuint “Hans och Greta-samhälle”, där “alla lurar alla” och ingen tar något ansvar för helheten. – Alla ser bara sig själva och sin egen lilla familj. I mina sämre stunder kan jag till och med jämföra Sverige med Vilda västerns “Tombstone City”, där det visserligen finns både lagar och regler skrivna, men där ingen verkar bry sig om att de följs.

.

- Hans och Greta-samhället skapar en bottenlös tomhet -

För att Sverige skall utvecklas framåt, måste alla människor börja se världen mer “uppifrån” och förstå helheten av det vi håller på med, och kunna dra paralleller. – Kunna se sig själva som en del av evolutionen. Annars kommer Sverige att stanna upp i utvecklingen och utarmas på kvalitét.

Vi är inne på 2010-talet nu, och vi har haft många år på oss att utbilda oss på våra “fina” universitet och utveckla samhället i en hållbar riktning. Men trots det, är vi fortfarande kvar på grottstadiet, när det gäller hur vi beter oss mot varandra, och hur vi tar hand om samhället. - Aldrig tidigare har väl en så utbildad befolkning, varit så obildad ?

Vi låter pengar styra oss på ett fullständigt orimligt sätt, och vi förstår inte heller vilken roll vi egentligen spelar i det ekonomiska systemet. Vi skyller ofta på att “Det är pengarna som styr”, men detta är bara ett sätt för oss människor att slippa ta ansvar. – Pengar är bara papperslappar och mynt, som vi människor har skapat, och tillskrivit ett alldeles för högt värde. Alltså är det vi människors ansvar att tillskriva pengarna dess rättmätiga värde igen. – Just som betalningsmedel. – ingenting annat.

Det “Hans och Greta-samhälle” vi ser i Sverige idag, bottnar i den okunskap, girighet, och desperation, som generation efter generation före oss, har skräpat ned samhället med. Ingen av regeringarna, från början av 1800-talet och framåt, har lyckats se Sverige “uppifrån”, som en helhet, som måste utvecklas framåt, utan alla har styrt Sverige utifrån inskränkta och småaktiga behov, för att de skall vinna en partiledardebatt, eller överleva nästa mandatperiod, och så vidare.

- Det här kortsiktiga tänkandet har även avspeglat sig på våra lärare, SYO-konsulenter, och på våra arbetsförmedlare, som heller aldrig sett helheten, utan alltid gett oss rådet att “Gå dit pengarna finns”, istället för att fråga -“Vad vill du göra ?“, eller -“Vad skulle landet behöva ?”. Och detta har gjort att man nästan drunknar i den bottenlösa tomhet, som möter en ute i det svenska samhället idag.

Och vi människor har blivit manipulerade till att tro att saker och ting har varit på ett visst sätt, bara för att någon fet gubbjävel har suttit i TV och sagt så. Men egentligen har den feta gubbjäveln bara pratat utifrån sina egna intressen, och inte sett landet som en helhet.

.

- Hugger tag i fel halmstrå -

Jag anser att Sverige är ett sjunkande skepp, fyllt av ekonomisk brottslighet, hyckleri och arrogans, och min önskan vore att vi tillsammans kunde “rädda” landet, och föra det upp till ytan igen. Så vi får ett land med en ansvarskännande befolkning. Som inte bara sitter och dricker statligt inköpt sprit och tittar på “Let´s dance” om kvällarna, eller spelar bort alla sina pengar i statens spelautomater.

- En befolkning, som inte tillverkar en massa barn, bara för att det är skönt, och sedan släpper ut dem på nätterna, vind för våg på tomt ekande torg, efter att vi lagt ned alla fritidsgårdar.

- En befolkning som inte köper en massa färdiga “koncept” som någon har skapat bara för att tjäna pengar på befolkningen.

I Sverige lider vi av en stor auktoritets-respekt, och det är mycket farligt för oss. Detta gör att vi bedövar våra varningssignaler, och inte litar på vår egen magkänsla längre, utan litar blint på det som någon säger, bara för att den har utbildning, kallar sig professor, eller bara för att den är kändis.

Men det vi glömmer bort, är att många av de här människorna, som iklär sig rollen som “experter” i media, ofta har egna konsultföretag, och bara framträder för egen vinnings skull, inte för att de verkligen vill hjälpa andra människor.

Tänk vad glad jag vore om vi människor började inse detta…

För att du skall bli mer medveten om det “Hans och Greta-samhälle” vi lever i, kan du börja jämföra händelser som du är med om i din egen vardag, med “Sagan om Hans och Greta”. Då kan du också välja om du vill gå in i beteendet, eller backa undan ifrån det. Bara det att vi blir medvetna om fenomenet, kan vara ett mycket viktigt steg mot ett bättre samhälle.

.

- Konsumentupplysning och kåserier -

Bloggen är gjord så att varannat inlägg är ren konsumentupplysning, och varannat inlägg är ett kåseri, som är menat för att du som läsare skall få möjlighet att ” tänka till “. Alla händelser som beskrivs i bloggen är sanna, och jag och mina medhjälpare har själva varit med om alla företeelser som målas upp. – Jag hittar inte på något, eller överdriver, för att “ha någonting att skriva om”, eller för att provocera. Alla åsikter är ärliga.

Kokt Hans o Greta.nu är en partipolitiskt och religiöst opartisk blogg, och jag som skriver är en helt oberoende skribent, som inte går någons ärenden. Jag är inte med i någon förening, politiskt parti, eller någon intressegrupp. Bloggen är skriven utan fokus på egen vinning. Och det går självklart inte att köpa, sälja, eller byta länkar till bloggen.

Varmt välkommen !

.

Gå till bloggens start här..Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=6680

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu