Kokt Hans o Greta.nu » miljö

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

EXTRA: Sveriges badkar läcker !

_____

Brukar du bada i badkar ?

Spola i så fall upp vatten efter att du lagt dig i karet.

- Sveriges badkar läcker nämligen vatten !

Tiotusentals liter varmvatten går till spillo i Sverige varje månad, på grund av att avloppssystemen i landets badkar inte är tillräckligt täta. De badkarsproppar som vi använder i avloppssilen, och även själva silen, är felkonstruerad på flertalet av landets 300.000 badkar.

Det finns många typer av badkarsproppar, men de två vanligaste, är proppen i gummiutförande som man ska trä ned ordentligt i hålet, samt proppen som är i metall, som har en gummipackning under sig, som skall läggas ovanpå avloppssilen.

Ingen av dessa proppar är ordentligt tät.

- Det är meningen att vattentrycket som uppstår av de 150 litrarna vatten som finns i badkaret, skall tynga ned proppen och bilda ett slags “undersug”, och att det därigenom skall bli tätt. Men eftersom både proppen och silen är felkonstruerad, fungerar inte denna “matematik”.

Dessutom så är de gummipackningar, som sitter under badkarspropparna dåligt fastsatta, under en skör plastkant, och packningarna börjar torka och spricka sönder redan efter någon månad.

Jag har gjort egna försök att täta badkarsproppar, genom att sätta olika typer av dukar runt propparna, och sedan stoppa ned proppen, men ingen av de dukar jag provat, oavsett material, har kunnat hindra vattnet från att sippra ut. – Snarare tvärtom.

När man fyllt upp ett badkar med vatten, så tar det bara cirka en och en halv timme, så är hela karet tomt. Vattnet har en nivåsänkning med cirka två centimeter per fem minuter.

.

..- Lägg dig i karet först, spola sedan i vatten… –

Detta innebär ett stort miljöproblem, eftersom det blir ett enormt slitage både på vattenledningar, värmeaggregat och på hela samhällsapparaten, då varmvatten rinner ut helt i onödan, utan att någon har “använt” vattnet, och detta skapar ett ökat vattenflöde i våra ledningar.

Problemet uppstår därför att många spolar upp vatten i badkaret efter joggingrundan, eller direkt på morgonen.

- Sedan sätter man på kaffet, och sätter sig och tar en smörgås och en kopp kaffe. När badkaret är fyllt med vatten, går man in och stänger av kranen, sedan går man ut i köket och dricker upp sitt kaffe, och äter färdigt sin smörgås.

När man kommer tillbaka till badkaret, har en betydande del av vattnet läckt ut, varpå man förstås spolar i mer vatten.

- Sedan kanske telefonen ringer, och man blir ytterligare försenad ner i badet, och då inträffar ju samma procedur igen.

På det här sättet förslösar vi mellan 50 och 70 liter vatten per badomgång, helt i onödan.

Istället är det mycket viktigt att vi först lägger oss i badkaret, och sedan spolar i vatten. Genom att göra så, drar vi nytta av allt vatten i badkaret, och inget vatten hinner läcka ut.

- När du badat klart, så ligg gärna kvar, medan vattennivån sjunker ända ned till botten, så att du på så sätt utnyttjar de 150 litrarna vatten maximalt…

Och du. – Det allra bästa för miljön och ekonomin, är om du enbart duschar, och använder speciella vattenbesparande duschsilar, eller dusch-handtag.

__________

.

Information om testet:

Jag testade fyra olika proppar.

1. Ovanpåliggande metallpropp, med en gummipackning som sitter fast under en plastkant. 2. Propp i styvt gummi som man skall stoppa ned helt och hållet i avloppssilen. 3. En vanlig “sugpropp” som man använder till att pumpa upp skräp ur avlopp med. 4. Diskpropp ( som är anpassad för diskho ) med vakumfunktion, som man skall trycka ned i hålet med en knapp i mitten av proppen.

De i särklass sämsta propparna, var de två första ( 1, 2 ) Som följer med badkaret vid installationen. De två propparna där vattnet höll sig kvar allra längst var “sugproppen” ( 3 ) och diskproppen med vakumfunktion ( 4 ). Med dem läckte minimalt med vatten ut.

- Lycka till !

.

1. Bild på ovanpåliggande badkarspropp HÄR

2. Bild på badkarspropp som man skall trä ned i avloppshålet HÄR

3. Bild på en sugpropp HÄR

4. Bild på diskpropp med vakumfunktion HÄR

.

 Kommentera HÄR

Förutom egna tester, är kompletterande fakta hämtade från “Lilla uppslagsboken” – Förlagshuset Norden AB, “Barnens uppslagsverk” – Bokförlaget Bra böcker, och “Zigma Samhällskunskap” – Almqvist & Wiksell.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=6825

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu