Kokt Hans o Greta.nu » Ideologi

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Konservatism – Att härska eller härskna ?

_____

Låt oss nu för skojs skull analysera idéläran Konservatismen.

Som -ism är den ganska intressant, tycker jag.

Man kan vrida och vända på den hur mycket som helst.

Conservo. Latin för konservera.

Har ni någon gång ätit konserverade gröna ärtor ? Eller gått ned i den halvt rasade jordkällaren på gården och lyst med ficklampa efter någon gammal godbit ?

Att konservera betyder att man bevarar det som en gång har varit. Inom livsmedelsindustrin används en hel del Askorbinsyra till att förlänga matens hållbarhet.

Och hälsokost-rådgivarna rekommenderar ofta att man bör äta mycket C-vitamin för att bevara cellernas struktur i kroppen och skydda dem från oxidation.

Jag tror att de flesta människor är överens om att man skall bevara t.ex. köttets fräschör, eller kroppens celler.

Till och med socialister, faktiskt.

..

..- Den naturliga ordningen ? -

För det vi får om vi låter naturen ha sin gång, är en kropp på dekis, eller förmultnad mat, kanske till yttermera visso med likmask i.

Men om man inom samhällsstrukturen och politiken låter naturen ha sin gång, så hävdar många konservativa filosofer att det uppstår konservatism.

För en vanlig ordinär konservativ människa är nog snarare socialismen det som skulle kunna bringa oreda i ett, som man tycker, samhälle med en naturlig ordning.

Om vi tittar lite närmare på läran konservatism, så kan man i den se en djup, ideologisk syn på människan och samhället, i vilken man anser att varje individ inte riktigt klarar av att stå på egna ben.

Man behöver stöttning från kyrkan, företagen och familjen för att livet skall kunna bli fullständigt.

En gängse konservativ människa vill också ha ett samhälle med tydliga klasser. De hävdar att det är den naturliga ordningen. Att det blir så av sig själv.

Konservativa har i alla tider förklarat sin ideologi med att den följer Den naturliga ordningen.

__________

- Men menar man då att härskning, förmultning och likmaskar är bra ?

.
Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=2077

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu