Kokt Hans o Greta.nu » VVS

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Montera en termostat med lös givare !

_____

Behöver Du få en jämnare inomhustemperatur ?

Men är osäker på hur man gör ?

- Vi förklarar hur du installerar en radiatortermostat med lös givare !

.

Bild på en elementtermostat med fjärrgivare:

.

Problemet med våra vanliga radiatortermostater, är att de ofta sitter för nära elementet, eller för nära ett fönster.

På detta sätt får termostaten en felaktig bild av hur den allmänna temperaturen i ett rum är.

Resultatet blir att elementen slår av/sätter på i förtid och att man får en annorlunda inomhustemperatur, än man hade fått med en lös givare.

.

Bild på en termostat som sitter för nära elementet och fönstret:

.

Ofta har man även en fönsterbräda som “stänger in” värmen där termostaten sitter, och kommer orsaka att elementet slår av för snabbt, i förhållande till medeltemperaturen i rummet:

.

Så här gör du för att montera en termostat med lös givare:

.

Börja med att skruva bort den ordinarie termostaten, och blottgör radiatorpinnen (Se den blå pilen):

.

Sätt sedan på den nya termostaten på grundplattan:

.

Tryck in, tills du hör ett klick:

.

Skruva sedan fast den nya termostaten, på elementröret:

.

Fäst nu hållaren till givaren, på önskad plats i rummet (Så nära där människor skall vistas som möjligt):

.

Dra ut givaren till full längd:

.

Snäpp fast metalltråden i önskad skåra, bakpå givaren:

.

Snäpp sedan fast givaren på hållaren:

.

Klart !

Nu kommer du att få en jämnare inomhustemperatur.

.

Information om granskningen:

Granskningen är gjord mellan den 18 februari år 1997, till 4 december år 2012.

Granskningen av termostater med lösa givare visade att man får en mer rättvisande reglering av inomhustemperaturen, om man använder en lös givare, än om man använder standardtermostater.

Vi vill dock varna för att värmekostnaderna kan öka, eftersom värmen i bostaden generellt sett blir något högre om man använder termostater med lösa givare.

Men många människor (speciellt äldre) behöver ha en hög inomhustemperatur, eftersom det är vanligt att man känner sig frusen, och kroppen får svårare och svårare att reglera temperatur, ju äldre man blir.

Det kan vara bra att tänka på att det oftast är som kallast vid en yttervägg och det är ofta nära en yttervägg som vi vistas mest tid, exempelvis när vi sover eller när vi sitter i soffan och tittar på TV.

Lycka till !

.

     Kommentera artikeln,  HÄR

.

kokthans2


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22073

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Så tätar Du ett badkar – 5 enkla steg !

- Artikel om hur man rengör och tätar avloppssilen, och byter ut sin gamla badkarspropp mot en ny -

.

Läcker vattnet ut, när du har fyllt upp ditt badkar ?

Då skall du få hjälp med tätningen,

- så här justerar du badkarssilen och byter badkarspropp !

* Bild på ett vanligt badkar:

.

Har Du - som många andra – problem med ett läckande badkar ?

Kanske försvinner vattnet som en avlöning, när du har lagt dig i badet för att koppla av ?

Ofta är det avloppssilen/hårsamlaren som behöver justeras och rengöras, och man kan också behöva byta badkarspropp till en propp med vakuum-funktion.

De badkarsproppar som följer med när man skaffar sin bostad, är sällan tillräckligt täta.

Vi kommer nu att gå igenom – steg för steg – hur du gör ditt badkar vattentätt, och därigenom kan spara mycket vatten !

.

Så här gör du ditt badkar tätt – 5 steg:

1. Skruva loss badkarssilen, genom att skruva mittenskruven motsols (åt vänster), vilket de röda pilarna visar. – På vissa konstruktioner följer bara gallret med upp, medan på andra konstruktioner följer hela kroppen med upp:

.

2. Diska sedan av badkarssilen ordentligt:


.

3. Gör nu rent noggrant nere i avloppshålet;ta bort allt skräp som har samlats där nere genom åren, och torka av avloppshålets kanter ordentligt:

.

4. Skruva tillbaka hårsamlaren, genom att skruva mittenskruven medsols (åt höger), vilket de gula pilarna visar. Skruva så hårt du någonsin kan (för Kung och Fosterland). – Ju hårdare man drar åt skruven, destå tätare an mot badkarsgolvet kommer avloppssilen att ligga:

.

5. Byt nu ut din gamla badkarspropp mot en propp med vakuum-funktion. – Då blir ditt badkar helt tätt !

* Bild på en variant av vakuumpropp, där man skall trycka ned en “flärp” i mitten, för att få den lufttät:

.

Så här håller du badkarets emalj rostfri:

Ett badkars yta är inte, som man kanske kan tro, rostfri, utan ett badkars emalj rostar förvånansvärt lätt.

Ett knep för att behålla badkarets yta rostfri i många år, är att ta ur badkarsmattan varje gång man har badat.

Man kan sedan hänga upp badkarsmattan på en torkställning.

* Bild på en ordinär badkarsmatta:

.

Rengör sedan ordentligt där mattan har legat, så att det inte ligger fukt kvar i badkaret:

.

Övrig information om badkar:

Läckande badkar är en av de vanligaste orsakerna till slöseri med vatten. Det är sällan ett badkar är fullständigt tätt, utan man behöver ofta rätta till någon teknisk del av badkaret, för att det skall bli helt tätt.

Många hyresvärdar är medvetna om problematiken, och försöker därför att ta bort så många badkar som möjligt ur våra bostäder, och ersätta dem med duschar.

Men många människor föredrar dock att ha ett badkar, framför en dusch.

.

Information om granskningen:

Denna granskning av tätning av badkar, är gjord mellan åren 2010 och 2016.

.

Har du fler, eller bättre tips på hur man sköter sitt badkar ? – Kommentera här >

.

Har Du stopp i badkaret ? Läs i så fall denna artikel >

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=23602

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu