Kokt Hans o Greta.nu » Montera en termostat med lös givare !

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

Montera en termostat med lös givare !

_____

Behöver Du få en jämnare inomhustemperatur ?

Men är osäker på hur man gör ?

- Vi förklarar hur du installerar en radiatortermostat med lös givare !

.

Bild på en elementtermostat med fjärrgivare:

.

Problemet med våra vanliga radiatortermostater, är att de ofta sitter för nära elementet, eller för nära ett fönster.

På detta sätt får termostaten en felaktig bild av hur den allmänna temperaturen i ett rum är.

Resultatet blir att elementen slår av/sätter på i förtid och att man får en annorlunda inomhustemperatur, än man hade fått med en lös givare.

.

Bild på en termostat som sitter för nära elementet och fönstret:

.

Ofta har man även en fönsterbräda som “stänger in” värmen där termostaten sitter, och kommer orsaka att elementet slår av för snabbt, i förhållande till medeltemperaturen i rummet:

.

Så här gör du för att montera en termostat med lös givare:

.

Börja med att skruva bort den ordinarie termostaten, och blottgör radiatorpinnen (Se den blå pilen):

.

Sätt sedan på den nya termostaten på grundplattan:

.

Tryck in, tills du hör ett klick:

.

Skruva sedan fast den nya termostaten, på elementröret:

.

Fäst nu hållaren till givaren, på önskad plats i rummet (Så nära där människor skall vistas som möjligt):

.

Dra ut givaren till full längd:

.

Snäpp fast metalltråden i önskad skåra, bakpå givaren:

.

Snäpp sedan fast givaren på hållaren:

.

Klart !

Nu kommer du att få en jämnare inomhustemperatur.

.

Information om granskningen:

Granskningen är gjord mellan den 18 februari år 1997, till 4 december år 2012.

Granskningen av termostater med lösa givare visade att man får en mer rättvisande reglering av inomhustemperaturen, om man använder en lös givare, än om man använder standardtermostater.

Vi vill dock varna för att värmekostnaderna kan öka, eftersom värmen i bostaden generellt sett blir något högre om man använder termostater med lösa givare.

Men många människor (speciellt äldre) behöver ha en hög inomhustemperatur, eftersom det är vanligt att man känner sig frusen, och kroppen får svårare och svårare att reglera temperatur, ju äldre man blir.

Det kan vara bra att tänka på att det oftast är som kallast vid en yttervägg och det är ofta nära en yttervägg som vi vistas mest tid, exempelvis när vi sover eller när vi sitter i soffan och tittar på TV.

Lycka till !

.

     Kommentera artikeln,  HÄR

.

kokthans2


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22073

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu