Kokt Hans o Greta.nu » Dikter

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Vid havet” – dikt av Tor Hedberg

.

.

Sig månen höjt vid havets rand

I kvällens dimmor sluter

dess stråle ligger invid land

i vågens stjärnor bryter.

.

Där ligger havet utanför

och mörk är himlen ännu

Mitt segel lyser rent

Jag hör ett sakta sorl

kring stäven.

.

Så tyst, så stilla kvällen är

och själva vågen drömmer

Men varje våg mig längre bär,

och varje dröm, mig drömmer.

.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=18612

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Min grav” – dikt av Ernst Josephson

Ur diktboken “Svarta rosor”, utgiven år 1888

.

O, gräv mig en grav, dödgrävare snäll,

jag längtar att komma till vila,

jag ser inga stjärnor ute ikväll,

där mörka skyarna ila.

.

Jag hade ett hjärta, som gav och som gav.

Nu har det ej mera att giva.

Ack, snälla dödgrävare, gräv mig en grav;

jag kan ej min ledsnad beskriva.

.

Nu står där blott åter ett svidande sår -

där riva de alla, och sarga;

ack, snälla dödgrävare, red mig en bår,

så lugna sig kanske de arga.

.

Så kan jag måhända få fred i min grav;

där växa små blommor ur mullen.

Jag hade ett hjärta som gav och som gav. -

Ack, kasta ej stenar på kullen !

.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=18617

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“S:T HANSNATTEN” – läs hela Josephsons dikt

- hämtad ur diktsamlingen “Svarta rosor och gula”, i en upplaga, tryckt på Albert Bonniers boktryckeri, år 1915.

.

Nordens blomsterfest, S:t Hans,

ljusast bland de nätter ljusa !

När från fjället forsar brusa,

gigor gå i daln och dans.

.

.

Ensam, på en knutig stig,

sällan sökt av mänskofötter,

vilar jag på furans rötter

stämd till sinnet underlig.

.

.

Mellan block, som skjuta fram

ovan, kastade av jättar,

om en sagovärld berättar

björkens dvärglikt knutna stam.

.

.

Föres blicken dit en gång,

där en liten kvarn sig visar,

störtar, ökt av smultna isar,

forsen under vilda språng.

.

.

River med sig snål och njugg

allt uti sitt silversköte,

stänker opp vid djupets möte

runt omkring sitt fina dugg.

.

.

Se i djupet !   Nattens ljus

låter allt för ögat röja;

gran som kan mot skyn sig höja

tycks en en bland dån och brus.

.

.

När jag sakta sjunker ned

örat utav larmet dövas,

och när alla sinnen sövas

fattar mig en stilla fred.

.

.

Slutna ögat sist får fatt

några blommor, drömmens faddrar,

och en snövit fjäril fladdrar

över avgrunds djup.   Godnatt !

.

Skriven i Eggedal, Norge år 1872

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=17268

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu