Kokt Hans o Greta.nu » _MUSEUM_

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

_MUSEUM_

    Annons/Ad:

Webbplatsen “Kokthansogreta.nu” har under årens kopp genomgått många förändringar. Och tack vare den webbaserade tidsmaskinen Wayback Machine (waybackmachine.org) har vi kunnat gå tillbaka i tiden och göra skärmavbildningar (snapshots) av hur webbplatsen såg ut vid olika tidpunkter.

Vi hoppas att du får en trevlig stund här i vårt museum !

The website “Kokthansogreta.nu” has undergone many changes over the years. And thanks to the web-based time machine Wayback Machine (waybackmachine.org), we have been able to go back in time and make some snapshots (screen captures) of what the site looked like at different times.

We hope you enjoy your time here at our museum !

.

2009, June 25 – snapshot:

Namnlös

Högupplöst bild > / High resolution image >

Atillus.com design studio >

Torsdagen den 25 juni, 2009 – Världsartisten Michael Jackson avlider vid Ronald Reagan UCLA Medical Center, Los Angeles, Kalifornien, klockan 14.26. – Samma dag startas bloggen Kokt Hans o Greta.nu, med hjälp av designmallen LightBrown 1.1, skapad av Atillus designstudio.

Thursday June 25, 2009 - Superstar Michael Jackson dies at the Ronald Reagan UCLA Medical Center, Los Angeles, California, at 2,26 PM. – This same day the blog Kokt Hans o Greta.nu was inaugurated, using the LightBrown 1.1 theme, created by Atillus design studio.

.

2010, May 13 – snapshot:


Högupplöst bild > / High resolution image >

Wayback Machine >

13 maj, 2010 – En bomb exploderade utanför ett säkerhetsfängelse på Korydallos i Grekland. – Kokt Hans o Greta.nu hade en tillbakahållen design med svaga kontraster, för att passa de grafikkort och de widescreenskärmar som var populära vid den här tidpunkten.

May 13, 2010 - A bomb exploded outside a security prison of Korydallos in Greece. – Kokt Hans o Greta.nu had a restrained design with weak contrasts, to fit the graphics and widescreen monitors that were popular at this time.

.

2012, March 5 – snapshot:

Högupplöst bild > / High resolution image >

Wayback Machine >

5 Mars, 2012 – Apples App store firar 25 miljarder nedladdningar. – Kokt Hans o Greta.nu byter bakgrundsfärg från rosa till grått, för att få en stadigare botten i designen. Dessutom ändras färgen på sajtlänkarna i menyn från vitt till mörkgrått, för att öka fokus på artikelrubrikerna.

March 5, 2012 - Apple’s App Store celebrates 25 billion downloads. – Kokt Hans o Greta.nu changes it’s background color from pink to gray, to get a firmer base on the design. In addition, to increase the focus on the titles, the color of the menu sitelinks changes from white to dark gray.

.

2012, June 21 – snapshot:

Högupplöst bild > / High resolution image >

Wayback Machine >

21 Juni, 2012 – En bug i tekniken gjorde att Twitter låg nere en längre tid denna dag. – Kokt Hans o Greta.nu minskar logotypen, för att få ännu större fokus på artikelrubrikerna. Samtidigt vidgar vi wrappern för att anpassa bloggen till det ökade mobilanvändandet och till de allt bättre grafikkorten, som nu har högre dpi än tidigare.

June 21, 2012Twitter was down for a long time on this day, thanks to a bug in the software infrastructure. – Kokt Hans o Greta.nu reduces it’s logo, to get an even greater focus on the titles. At the same time we widen the wrapper to adjust the blog for the increased mobile usage and the better computer graphics, which now has a higher dpi than before.

.

2013, June 4 – snapshot:

Högupplöst bild > / High resolution image >

Wayback Machine >

4 juni, 2013 – Frank Lautenberg, den amerikanska senatens siste veteran från andra världskriget, dör i en ålder av 89 år. – Samtidigt tar bloggen Kokt Hans o Greta.nu bort underrubriken (“Bloggen som alltid överträffar dikten”) för att renodla sajten och ge den en tydligare approach.

June 4, 2013 – Frank Lautenberg, the US Senate’s last veteran of World War II, dies at the age of 89. – At the same time the blog Kokt Hans o Greta.nu removes it’s subtitle (”The blog that always surpasses the poem”), in order to streamline the site and give it a clearer approach.

.

2014, Januari 2 – snapshot:

Högupplöst bild > / High resolution image >

Wayback Machine >

2 januari, 2014 – Samma dag som skådespelaren James Avery, känd från TV-serien Fresh Prince in Bel Air dör i en ålder av 68 år, och den amerikanska nyårsparaden Rose Parade får sitt allra första Gay-bröllopspar, släcker Kokt Hans o Greta.nu helt ner sina sajtlänkar, och lägger på en ram runt content, för att minska sajtens laddningstid.

January 2, 2014 – Same day that actor James Avery, known from the TV series Fresh Prince in Bel Air, dies at the age of 68, and the American New Year Parade Rose Parade gets it’s very first gay-wedding couple, Kokt Hans o Greta.nu completely switches of it’s sitelinks, and adds a frame around the content, to reduce the site’s load time.

.

2014, June 5 – snapshot:

Högupplöst bild > / High resolution image >

Wayback Machine >

.

2015, August 1 – snapshot:

Högupplöst bild > / High resolution image >

Wayback Machine >

.

2015, September 19 – snapshot:

Högupplöst bild > / High resolution image >

.

2015, November 22 – snapshot:

Högupplöst bild > / High resolution image >

Wayback Machine >

.

2016, April 1 – snapshot:

Högupplöst bild > / High resolution image >

Wayback Machine >

.

2016, June 19 – snapshot:

Högupplöst bild > / High resolution image >


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?page_id=20741

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)
.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu