Kokt Hans o Greta.nu » Näring/hushåll

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Så mycket minskar ölets alkoholhalt i glaset !

- Granskning av ölens alkoholhalt och effekt, när den blir upphälld i glas -

Brukar du titta efter alkoholhalten när du köper öl ?

Läs då denna artikel !

Ölens alkoholhalt minskar nämligen kraftigt, när ölen blir upphälld för servering !

Bild på en kypare som häller upp öl i ett glas

.

Kanske du gillar öl och brukar njuta av ett glas öl till maten ?

Det är kanske inte så konstigt – öl är genom historien en av mänsklighetens mest grundläggande drycker, vid sidan av vatten.

Vi vet förmodligen att ölets smakupplevelse och effekt är en kombination av innehållet, tillredningsprocessen och alkoholhalten.

Men det man kanske inte är lika medveten om, är att den alkoholhalt som står angiven på flaskan/burken, bara gäller så länge ölet är kvar i flaskan/burken.

Vår granskning har visat att ölets alkoholhalt sjunker avsevärt, med mellan en och två procentenheter, när man tappar upp ölet.

Alkoholen avdunstar relativt snabbt och den börjar att avdunsta redan vid upphällningen av ölen:

Ett glas upphällt öl

- Skumkronan minskar alkoholhalten ännu mer -

Det är populärt inom bryggarkretsar och inom gourmetkretsar, att hälla upp öl med stort avstånd från glaset.

Detta gör att det bildas en betydande skumkrona på ölet och att kolsyran som finns i ölet reduceras.

Detta skulle, enligt vissa experter, ge en bättre drickupplevelse.

Illustration av upphällning av öl med avstånd, vilket dryckesexperter ofta rekommenderar för att få maximal smakrelease och minskning av kolsyran i ölet.

Men vår granskning har visat att alkoholhalten och effekten av alkoholen försvinner ännu mer om man häller upp ölet med stort avstånd från glaset.

Så om man är ute efter att bevara alkoholhalten i ölet och därmed även behålla den ursprungliga smaken, bör man alltså vara försiktigare vid upphällningen:

Den brandröda pilen pekar mot den skumkrona som brukar bildas på öl, vid upphällningen

Vår undersökning har visat att även alkoholhalten i vin och spritdrycker minskar märkbart vid tappning, men eftersom dessa drycker är så alkoholstarka redan från början, märker man inte minskningen av alkoholhalten på vin och spritdrycker lika tydligt.

En sak att börja fundera på, är att kanske ändra reglerna för hur man anger ölets alkoholhalt på flaskornas/burkarnas etiketter.

- Kanske det även borde stå vilken alkoholhalt ölet kommer att få när det har blivit upphällt i glas/tillbringare ?

Temperaturen spelar in vid effekten av alkoholen

Även ölets temperatur har stor betydelse för hur man upplever alkoholhalten. Ett kallt öl har kroppen svårare att ta till sig, och ölet kommer då att passera tarmen fortare och ut i urinblåsan, så att man blir kissnödig.

Men håller ölet rumstemperatur, ökar kroppens förmåga att ta upp alkoholen.

Alkoholen förbränns sedan av kroppen och utsöndras bland annat genom huden och utandningsluften.

Alkoholens slutprodukter är koldioxid och vatten.

.

Bakgrund till artikeln

Vi har märkt att det finns väldigt lite information om förändringen av ölets smak och upplevelse när man tappar upp ölet.

Det enda man brukar kunna läsa om är att ölet blir mer lättdrucket och att kolsyran minskar vid upphällningen.

Men att även alkoholeffekten minskar, det pratas det märkligt nog väldigt lite om.

Granskningen av alkoholhalten i öl, är gjord mellan åren 2008 och 2018.

Har du kommentarer på denna granskning, är du välkommen att kommentera HÄR >


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26586

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu