Kokt Hans o Greta.nu » _DIN SÄKERHET / Your safety_

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

_DIN SÄKERHET / Your safety_

    Annons/Ad:

(SWEDISH)

När Du besöker oss, är Din säkerhet och integritet oerhört viktigt för oss.

Vi kan inte härleda användarinformation till någon privatperson.

Vi kan alltså se att någon har varit inne på sajten, men inte vem.

Men däremot lämnar vi ut användarinformation till myndigheter, när det gäller att hjälpa till att lösa barnpornografibrott.

.

- Använda vårt säkerhetscertifikat -

Du har möjlighet att använda vårt säkerhetscertifikat (SSL), när Du besöker oss.

På det sättet försvårar Du för tredje person att se vad Du gör inne på sajten.

Då skriver Du bara in https://kokthansogreta.nu/ i webbläsarens adressfält.

Dock kan vissa tredjeparts-plugins som finns på sajten sluta att fungera i SSL-miljö.

Vårt SSL-certifikat är verifierat av COMODO CA Limited.

.

Redaktionen/

Kokthansogreta.nu

.

- - – - – - – - - -

.

_YOUR SAFETY_

(ENGELSKA)

Your safety and privacy is extremely important to us, when you visit here.

We can not deduce user information to any person.

We can see that someone has been on the site, but not who.

Though, we give away user information to the authorities when it comes to solve child pornography crimes.

.

- Using our security certificate -

You have the opportunity to use our security certificate (SSL) when you visit us.

In this way it becomes more difficult for a third person to see what you’re doing on our site.

Just type https://kokthansogreta.nu/ in your browser’s address bar.

However, some third-party plugins available on the site are gonna stop working in the SSL-environment.

Our SSL-certificate is verified by Comodo CA Limited.

.

The Editors/

Kokthansogreta.nu

.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?page_id=21549

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)
.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu