Welcome to our website “Password Generator for cpanel” !
.
This password generator is specially adapted for control panel “cpanel”, that comes with many hosting companies, when creating a website.
.
There is already a fairly good password generator inside cpanel, but this site is made for those who want an external password generator, so you don’t need to log in to cpanel first.
.
Experts recommend that you should have between 10 and 18 characters in the password for cpanel, and 12 characters is optimal.
.
One should not create passwords shorter than 5 characters, and you must’nt have too long and complex passwords, because then cpanel can’t handle it.
.
To maximize security, you can mix letters, numbers, and symbols.
.
You should change your passwords approximately once a month.
.
Do not uncheck the “Allow MySQL password change” box.
 .
 .

.

Välkommen till webbplatsen “Lösenordsgenerator för cpanel” !
.
Denna lösenordsgenerator är specialanpassad för loginskriptet på kontrollpanelen “cpanel”, som följer med många webbhotell, när man skapar en hemsida.
.
Det finns redan en bra lösenordsgenerator inne på cpanel, men den här sajten är till för dig som behöver ha en extern lösenordsgenerator, så att du inte behöver logga in på cpanel först.
.
Experter rekommenderar att man bör ha mellan 10 och 18 tecken i sitt lösenord till cpanel, och att 12 tecken är det optimala.
.
Man får inte skapa lösenord kortare än 5 tecken, och man får heller inte ha alltför långa och komplicerade lösenord, för det klarar cpanels inloggningsskript inte av.
.
För att maximera sin säkerhet, bör man blanda både bokstäver, siffror, och symboler.
.
Man bör också byta sitt lösenord cirka en gång i månaden.
.
Avmarkera ej rutan “Allow MySQL password change”.

.