Kokt Hans o Greta.nu » Lag och rätt

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Privat övningskörning dödligt hederskontrakt ?

_____

Ett antal frågor väcktes hos mig när jag läste om den allvarliga olycka som inträffade med ett ekipage som övningskörde.

En tonåring övningskörde med föräldern som handledare och kom till en trafiksituation där hon gjorde en vänstersväng.

Ingen av dem uppfattade att en medtrafikant korsade deras körfält, med resultat att de krockade med trafikanten, som omedelbart avled.

I en dylik situation är det inte otänkbart att barnet går helt fri från ansvar, trots att det är straffmyndigt, medan föräldern riskerar att bli åtalad för “Vårdslöshet i trafik” eller “Vållande till annans död”.

Händelsen är naturligtvis oerhört tragisk och jag beklagar det inträffade djupt. Men man skall tänka på att det faktiskt var en övningssituation.

Kanske för både föräldern och eleven.

Det är väl inte obekant för någon att tillbud och olyckor kan ske i övningssituationer ? Är det inte därför man övar ? Eller förväntas det att föräldern är en fullfjädrat kompetent handledare efter bara tre timmars utbildning ?

Och då går väl även ett par fikaraster på det.

.

..- Punkt för parentesen ? -

När en förälder övningskör med sitt barn anses föräldern vara förare av bilen. Det innebär att föräldern har samma ansvar när barnet kör som när föräldern själv kör.

Men det är inget måste att den privata övningsbilen är utrustad med s.k. dubbelkommando (koppling, broms och gas även på passagerarsidan) och extra backspeglar.

Denna utrustning är valfri.

Hur kan då lagtexten hävda att föräldern skall betraktas som förare om den utrustning, som är en förutsättning för att man skall kunna ta kontroll över fordonet, är valfri ?

Är det härmed tänkt att föräldern skall slänga ut högerbenet och bromsa med skosulan om eleven gör något fel ?

Dra upp handbromsen så att motorn skär,

eller kanske lägga sig ned under ratten och bromsa med vänsterhanden ?

Tänk om föräldern är voluminös eller har ryggproblem och i så fall skulle råka fastna i den ställningen, vad händer då vid en eventuell krock ?

Sveriges trafikskolors riksförbund rekommenderar att man skall kombinera privat övningskörning, mängdträning, som de kallar det, med att läsa på trafikskola. De påstår att det är bättre för eleven.

__________

- Men är det bättre för föräldern ?

.
Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=1050

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu