Kokt Hans o Greta.nu » Trafikmarkeringar

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Varning: Hala övergångsställen en dödsfälla !

Granskning av svenska vägmarkeringar, som kan bli livsfarliga för dem som går, cyklar, eller åker moped och motorcykel över dem…

_____

Brukar du använda övergångsställen ?

Var då mycket försiktig,

många övergångsställen är livsfarligt hala !

.

(Bildexempel på ett glashalt övergångsställe)

.

Nu har vi på redaktionen granskat flera av våra svenska övergångsställen, och vår granskning har visat att många övergångsställen kan vara riskabla att färdas över, på grund av att de är halkiga.

Man kan helt enkelt ramla och slå ihjäl sig mot asfalten.

Flera av de övergångsställen som vi undersökte, var hala som skridskobanor.

Och det fanns heller inga skyltar uppsatta, som varnade för de sliriga vägmarkeringarna.

.

(Närbild på en vägmarkering med termoplast och glaspärlor)

.

När vi undersökte de målade markeringarna på nära håll, såg vi att det låg små glaspärlor ovanpå och i den termoplast som vägmarkeringarna är gjorda av.

Glaspärlorna hälls över termoplasten innan den har torkat, och meningen är att glaspärlorna skall reflektera strålkastarljuset från fordon, så att trafikmarkeringen skall fungera som en enda stor reflex.

Men det krävs flera år av trafikslitage med miljontals överåkningar, för att glaspärlorna skall slitas ned, och vägmarkeringen skall bli i det skick, så att den är säker att färdas över.

Men våra undersökningar har även visat att det inte bara är glaspärlorna som är hala, utan också själva plastfärgen, som övergångsstället är målat med.

Och plastfärgen i kombination med glaspärlorna, kan förvandla övergångsstället till en ren halkbana.

.

(Bildexempel på en vägmarkering för handikapp-parkering)

.

Det som är extra anmärkningsvärt i vår granskning, är att de allra halaste övergångsställena låg endera i anslutning till skolor och dagis, eller också i närheten av äldreboenden.

Så övergångsställena kan alltså bli en lömsk halkfälla, för de människor som redan är funktionsnedsatta, och som tror att det är säkrare att gå över gatan på ett övergångsställe, än på andra platser.

.

(Bild på ett halt övergångsställe)

.

Våra undersökningar har visat att det inte spelar någon roll vilket fordon man färdas i, – vägmarkeringarna är lika hala för dem som går, cyklar, åker moped, eller motorcykel.

Och har man dubbdäck på fordonet, kan vägmarkeringarna uppfattas som ännu halare.

Så därför ber vi dig att vara försiktig när du färdas över dessa övergångsställen.

.

.

Så här minskar du risken att halka och slå dig på en vägmarkering – 4 knep:

.

1. Gå inte just på markeringen.

2. Om du ser lösa reflektionspärlor ligga ovanpå övergångsstället, kan man försöka att borsta bort dem med en piassavakvast, eller med en stålborste.

3. Kontakta Tekniska förvaltningen i din kommun, som har ansvar för vägmarkeringarna, om du upptäcker ett halt övergångsställe.

4. Om du vill arbeta långsiktigt med att förändra dessa övergångsställen så att de blir mer säkra för trafikanter, kan du höra av dig till Trafikverket, som har det högsta ansvaret över att utfärda riktlinjer för hur vägmarkeringarna skall utformas.

.

Lycka till !

.

     Kommentera artikeln,  HÄRDu kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=20882

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu