Kokt Hans o Greta.nu » Arbetsgivare

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Därför vill arbetsgivare helst ha unga tjejer !

_____

Vad vill arbetsgivare egentligen ha ?

- Vi kan stilla Din nyfikenhet,

Arbetsgivare vill helst ha tonåriga kvinnor !

Nu har vi granskat en handfull arbetsgivare,

och granskningen visade att det inte – som man kanske kunde tro – är rätt kompetens som arbetsgivaren i första hand vill ha,

utan det arbetsgivarna främst letar efter, är människor som är unga, är utan facktillhörighet, som inte klagar, eller begär att arbetsgivaren skall köpa in den utrustning som arbetet kräver, och så vidare.

- Allra helst vill arbetsgivare ha unga kvinnor i 19-20 års-åldern.

Dessa kvinnor låter sig lättare hunsas med, och de vågar sällan säga emot arbetsgivaren,

av rädsla för att förlora sina jobb, eller hamna utanför gemenskapen.

Arbetsgivare ser också helst att den anställde är helt outbildad, eftersom man då inte behöver betala lika höga kostnader för den anställde.

- Ingångslönen blir lägre, och det tar längre tid att komma upp i full lön.

Dagens arbetsgivare är ofta anslutna till en facklig organisation, eller ett nätverk för arbetsgivare,

men för arbetsgivaren, är det bara positivt om den anställde helt saknar egen facktillhörighet.

Då kan nämligen arbetsgivaren göra lite som den vill med den anställde.

- Om det skulle uppstå ett bråk, skulle arbetsgivaren kunna stämma arbetstagaren hur lätt som helst, eftersom den anställde saknar det stöd och de försäkringar som ofta är inbakade i en fackanslutning,

och det gläds naturligtvis arbetsgivaren åt !

För att minska kostnader, och för att arbetsgivaren skall kunna lägga beslag på så mycket pengar som möjligt åt sig själv, är det vanligt att arbetsgivaren tar bort OB-tilläggen för de anställda på helgerna,

eller att arbetsgivaren lägger scheman med hål i mitten av arbetsdagen (ramtider med delade turer), så att den anställde tvingas vara kvar på arbetsplatsen i flera timmar mitt på dagen, utan att få någon lön.

.

- Vill ha arbetstagarna så “billigt” som möjligt -

Vår granskning har också visat att det är vanligt att arbetsgivare struntar att betala ut reseersättning, inte bryr sig om att utrusta de anställda med rätt typ av fordon,

- exempelvis att brevbärare måste använda sina privata cyklar eller bilar i tjänsten,

och när det har blivit slitage på fordonen,

då skiter arbetsgivaren ofta i att betala ersättning för det slitaget.

Det är också vanligt att arbetsgivare inte ekiperar den anställde med rätt kläder, utan den anställde får gå med sina privata kläder i jobbet, eller att byggnadsarbetare inte får rätt utrustning att säkra sig med när de arbetar på tak, etcetera.

- Allt för att arbetsgivaren skall bli så rik som möjligt själv, och sedan kunna lägga undan pengar i olika fonder i skatteparadisen, där arbetsgivaren kommer undan att betala skatt,

och därigenom undvika att dra sitt strå till stacken i samhället.

Men när arbetsgivaren själv blir gammal och kanske får åldersrelaterade sjukdomar – då är det plötsligt viktigt med skattefinansierade insatser, såsom hemsjukvård, sjukgymnastik, och handikapphjälpmedel, och så vidare,

då utnyttjar ofta arbetsgivarna dessa insatser till max,

- insatser som tidigare inte varit särskilt viktiga för arbetsgivaren…

Arbetsgivare gör också allt de kan för att hålla nere lönerna för de anställda.

Ofta ingår arbetsgivare så kallade karteller med varandra (sammanslutningar), i vilka de kommer överens om att inte sno arbetskraft (personal) av varandra.

På det sättet minskar antalet nyanställningar, och lönerna hålls därmed nere.

Arbetsgivare arbetar också politiskt för att minska arbetsgivarskatterna i samhället, och för att arbetskraften skall bli så billig som möjligt.

Helst vill företagsledare att den anställde skall vara helt gratis.

Då får nämligen arbetsgivaren sina sysslor gjorda helt utan kostnader, och kan då få hela vinsten till sig själv, och sin egen familj.

Och inte sällan kan arbetsgivare dessutom tvinga en anställd att ta emot hot av kunder.

En anställd står sällan högt i kurs hos en arbetsgivare, och en kundrelation – även om den är hotfull – är alltid viktigare än den anställdes väl och ve.

De som bäst lämpar sig för att passa in i denna mall, är unga tjejer i 19-20 års åldern.

För de är sällan fackanslutna, har låg ingångslön, och kräver sällan något av sin chef !

Så vårt råd till unga människor, för att de skall passa in i samhället och bli så populära som möjligt i arbetsgivarens ögon, är:

Skaffa ingen utbildning, gå inte med i facket, kräv aldrig något av din arbetsgivare, och bli aldrig äldre än 20 år,

och om du är man, byt kön fort som fan,

om du inte redan har gjort det,

__________

- för då kommer du garanterat att få jobb i det här landet !

.

Informaton om artikeln:

Granskningen av arbetsgivare, är gjord mellan år 2009 och 2016.

.

     Kommentera artikeln,  HÄR

kokthans2


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22878

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu