Kokt Hans o Greta.nu » Isl. sagor

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Isländska sagan “Girigbukens son och katten”

_____

Det var en gång en gammal girigbuk, som bodde i en liten stuga, tillsammans med sin hustru.

Den gamle girigbuken var så sniken, att han hade samlat en massa pengar på hög.

Folk sade, att han aldrig gav bort ett endaste pund, utan att få två tillbaka.

En dag, blev den gamle girigbuken sjuk, och dog.

Han och hustrun hade bara en endaste son, och natten efter girigbukens död, drömde sonen att det kom en främmande man till honom och sade:

“Nu ligger du där ! – Din far är död, och alla hans pengar tillhör dig, för din mor ska snart dö, hon också.

Men, din far har inte tjänat sin förmögenhet på hederligt sätt. Därför ska du nu ge den ena hälften till de fattiga, och den andra hälften, skall du slänga i havet.

Om något skulle flyta upp, om det så bara är ett stycke papper, så ska du fiska upp det, och gömma det väl.”

Därefter försvann främlingen i drömmen, och pojken vaknade. Han var djupt bedrövad av denna dröm, och tänkte mycket på hur han skulle göra, för han ville ju inte gärna avstå från sin fars pengar.

När pojken även följt sin mor till graven, fattade han beslutet att ge hälften av sin fars förmögenhet till de fattiga, och kasta resten i havet. Å så skedde dessutom, det som främlingen i drömmen hade sagt. – Pojken såg något ligga och flyta på ytan. Det var en bit ihopvikt papper, och inuti det, låg det fem pund.

.

Köpte katten för fem pund

Han tänkte i sitt stilla sinne:”Vad ska jag ha dessa småslantar till, när jag har kastat bort resten av förmögenheten ?”

Trots det, stoppade han ned de fem punden i fickan.

Tungsint gick han till sängs, men han kunde inte sova och klev snart upp igen. Han fick en stark lust att rymma hemifrån.

Så han vandrade djupt in i skogen, tills han kom fram till en liten ranglig stuga. Han bankade på dörren, och en gammal kvinna öppnade. Pojken bad om att få nattlogi, men sade att han inga pengar hade.

Kvinnan svarade att det visst inte hade någon betydelse.

Pojken fick komma in, och kvinnan gav honom genast något att äta. Inne i stugan fanns två kvinnor och tre män. De talade inte med varandra, men de verkade vara bra människor allihopa. Där fanns också ett märkligt grått djur, som inte var särskilt stort.

- Ett sådant djur hade pojken aldrig tidigare sett.

Han frågade vad djuret kallades, och fick svaret – “katt !”

Sedan frågade pojken om han kunde få köpa denna katt, och vad den i så fall skulle kosta.

Svaret blev, att han kunde få köpa den för fem pund, – och så köpte han katten.

Därefter lade sig pojken för att sova.

Morgonen därpå, tog han avsked av folket, stoppade katten innanför rocken, och gav sig iväg.

.

Gick upp till konungens slott

Pojken gick hela dagen, genom skog och öde marker, och om kvällen kom han fram till en gård. Där bankade han på dörren, och en gammal man kom ut. Det var han som ägde gården och pojken bad om nattlogi, men sade i samma andetag, att han inte hade några pengar att ge herrn.

“-Ja, då får jag väl hysa dig för ingenting, då”, svarade den gamle mannen.

Pojken kom in i köket, där han såg två män och två kvinnor sitta. Den ena, var den gamle mannens hustru, och den andra kvinnan, hans dotter.

Pojken släppte nu ut katten på golvet, och alla blev mycket förundrade, för ingen hade sett ett sådant djur förut.

Nästa morgon, rådde de pojken att gå upp till kungagården, som låg i närheten. Kungen var en reko man och skulle säkert ta emot honom väl.

Pojken tog avsked av familjen, och började att gå, tills han kom till kungens stora slott. Han bad om att få tala med kungen, och fick strax veta att han kunde träda in i hallen.

När pojken kom in, såg han många människor sitta längs borden. Han hälsade på kungen och hans hovmän, men pojken var nära att tappa hakan, när han såg en massa smådjur, som sprang omkring längs väggarna.

De var så påträngande; De sprang upp på bordet, ända upp på kungens tallrik och åt av hans mat. De små djuren bet kungen i händerna också, så att han inte kunde få någon matro.

Kungens, och några av hovmännens händer var helt sönderrivna, och man försökte sjasa iväg djuren, men det var helt lönlöst.

.

Jagade iväg råttorna, och blev själv kung

Pojken frågade vad som var på färde, och vad detta var för ena djur. Kungen suckade och svarade att de kallades “råttor”, och att de i många år hade besvärat honom, men att han inte visste hur han skulle utrota dem.

Plötsligt satte pojkens katt iväg med ett skutt ur sitt gömställe under rocken, och började jaga råttorna. Katten dödade en hel massa råttor, och jagade iväg resten.

Kungen och hans män gapade av förvåning, och konungen frågade vad detta var för ett djur. Pojken svarade att det var en “katt”, och att han hade köpt den för fem pund.

Då sade kungen:” – Tack för att du kom hit, och för den lycka du har bringat mig. Nu kan du välja vadhelst du vill: Antingen får du bli min förste minister, eller också får du min dotter till hustru, och hela riket – efter att jag har dött !”

Pojken svarade med ens, att när kungen nu var så vänlig och lät honom välja, så skulle han helst vilja ha kungadottern, och hela riket.

Så ståndade alltså bröllop, och när bröllopet var över, sände pojken bud efter de människor som hade varit så vänliga att hysa honom, på hans väg genom skogen.

- Dem gjorde pojken till ministrar, när han efter konungens död, själv blev kung.

.

- Slut -

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=7572

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu