Kokt Hans o Greta.nu » Förlänga elsladd

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Förlänga elsladd till bärbar telefon – 4 steg !

_____

Är elkabeln till din bärbara telefon för kort ?

Räcker den inte ända fram till eluttaget ?

- Så här förlänger du telefonens transformatorsladd !

.

Bärbara telefoner har blivit mycket vanliga de senaste åren. Och en stor skillnad mellan de gamla hemtelefonerna som vi hade på 90-talet, och dessa nya moderna telefoner, är att de nya moderna telefonerna går på el. – De behöver ofta någonstans mellan tre och tolv volts spänning, för att fungera.

(Bild på en vanlig bärbar hemtelefon, med kort transformatorsladd och trafo:)

Men problemet är att sladden till den transformator som man får med när man köper en ny bärbar telefon, ofta är alldeles för kort för att användas i vanlig hem-miljö. Många människor skulle önska att ställa sin bärbara telefon på hatthyllan, till exempel. Men transformatorsladden räcker sällan ända upp till hatthyllan. Och en del människor vill fästa telefonhållaren på väggen – i ögonhöjd – men inte heller då, räcker sladden ända ned till vägguttaget.

I den här artikeln får du tips på hur du kan förlänga elsladden till din bärbara telefon, så att du kan placera telefonen var du vill i din bostad, utan att behöva tänka på att sladden inte räcker.

.

Du behöver – 3 saker:

1. Förlängningssladd att skarva med. (Vanlig tvåledar- svagströmskabel, utan kontakter i ändarna):

.

2: Avbitare/Skalare ………………………………………………3: Eltejp

.

.

Steg 1 – Knipsa !

Börja med att knipsa av transformatorns sladd, där du tycker att det blir bra. Det kan vara praktiskt att ha lite sladd kvar på bägge sidor om kapningen, ifall man gör några misstag och behöver kapa mer senare.

.

Steg 2 – Skala !

Nu skalar du sladdarna så att koppartrådarna blottas. Skala både förlängningssladden, och transformatorns sladd. Gör sedan likadant i den andra änden.

……………………………………………………….Klicka här, för större bild ¤

.

Steg 3 – Tvinna !

Tvinna nu ihop förlängningssladden med transformatorns sladd. Det är mycket viktigt att plusledaren på transformatorns sladd, tvinnas ihop med plusledaren på förlängningssladden. Ifall det skulle vara en likströmstransformator (AC/DC)*, får man inte korsa plusledaren och minusledaren, för då kan din bärbara telefon gå sönder. Plusledaren är markerad med tydliga vita linjer.

Om det är en växelströmstransformator du använder (AC/AC), finns det inga vita markeringar på sladden, och då har polvändningen ingen betydelse.

Det är också viktigt att det ser snyggt ut, där du har virat ihop sladdarna, så att strömmen kan flyta jämnt och bra:

…………………………………………………………..Klicka här, för större bild ¤

.

Här ser du en närbild på plusledarens vita linjer (Den gulröda pilen pekar mot markeringen på plusledaren):

………………………………………………………..Klicka här, för större bild ¤

.

Steg 4 – Skyddstejpa sladdarna var för sig

Vira nu eltejp runt sladdarna var för sig, så att de skyddas, och hålls isär. Först den övre sladden, och sedan den undre. Det är bra att vara extra noga vid det här momentet, så att det verkligen blir tätt och snyggt lindat. Gör sedan samma sak i den andra änden:

.

Färdigt ! Nu har din bärbara telefon en längre sladd, och du kan gott ställa upp den på hatthyllan, om du vill !

(Bild på en vanlig bärbar hemtelefon + trafo, och en sladd förlängd med – i detta fall - 8 decimeter.)

.

Före:…………………………………………..Efter:

.

.

Lycka till !

.

SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR

.

Ordförklaring *

Det finns två typer av transformatorer – växelströmstransformator (AC/AC Adaptor), och likströmstransformator (AC/DC adaptor).

Växelströmstrafon hämtar växelström från eluttaget, och ger även växelström till din bärbara telefon, i reducerad form.

Likströmstrafon hämtar växelström från ditt eluttag, men ger likström till din bärbara telefon, i reducerad form.

Om man använder en likströmstrafo (där strömmen går åt ett håll) får man inte korsa plusledare och minusledare med varandra. För då kan den bärbara telefonen gå sönder.

.

     Kommentera artikeln,  HÄR

.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=20264

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu