.

Steg 1:

Gå till “Scripts Installations” via ikonen som ser ut som en förvaringskartong. Klicka på den mapp som du vill synka lösenordet på.

 


 

 

 

Steg 2:

I “Installation Details” läser du vad databasnamnet är för den aktuella mappen.

 


 

 

 

Steg 3:

Gå till Cpanel och klicka på ikonen “PhpMyAdmin”.

 


 

 

 

 

Steg 4:

Klicka på den aktuella databasen.

 


 

 

 

 

Steg 5:

Klicka på “wp_users”.

 


 

 

 

 

Steg 6:

Klicka på “Redigera”.

 


 

 

 

 

Steg 7:

Ändra nu lösenordet för den aktuella mappen.

 


 

 

 

 

Steg 8:

Ändra i “Funktion-menyn” i raden “user_pass”, till MD5.

 


 

 

 

 

Steg 9:

Klicka på “Kör”.

 


 

 

 

 

Steg 10:

Nu kan du läsa vad det nya lösenordet blev, i menyn “UPDATE”.