Kokt Hans o Greta.nu » Företagande

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Hantverkarna kör sönder våra gräsmattor

- använder kommunens gräsmattor som “snickar- och avfallsbänkar” / Monterar upp skylifts på cykelbanorna, så att cyklister kör sönder sina däck / Gräver upp vägar, utan att sätta upp avspärrningsskyltar / Parkerar mitt på cykelbanorna.

_____

Brukar Du ha bråttom till jobbet ?

- var då mycket försiktig…

Hantverkarna står i vägen, både på gräsmattor och cykelbanor !

Nu har granskningen fallit på våra svenska hantverkarföretag,

och våra undersökningar har visat att hantverkare väldigt ofta kör sönder de kommunala gräsmattorna, när de utför sitt arbete.

Och problemet är inte bara att de regelrätt kör sönder dem, med sina fordon,

utan problemet är också att företagarna gärna parkerar sina fordon, på de kommunala gräsmattorna,

- gräsmattor som ägs gemensamt av alla medborgare.

Man kan ofta se att företagarna liksom “dras” till gräsmattorna, ungefär som om de anser att de har fått specialtillstånd av någon, att slita på medborgarnas gräsmattor.

Men något sådant specialtillstånd har, mig veterligen, inte utfärdats.

- Möjligen av vår Herre, om man nu tror på ett sådant väsen ?

Varför kan inte hantverkare parkera på parkeringsplatser, som alla andra människor ?

Har de problem med att gå de cirka 30 meter extra, som det innebär att parkera på parkeringsplatser…

Är de rörelsehämmade ?

I så fall kanske det är dags att sjukskriva sig en period, och prova på sjukersättning ?

- om nu företagaren har betalat in någon skatt till statskassan, så att det finns någon sjukersättning att hämta ut, vill säga…

Vad är det förresten för poäng med att anlita hantverkare för att de skall reparera någonting i den ena änden,

när de ändå har sönder någonting i den andra änden ?

- då blir det väl ett nollsummespel ?

Dessutom har våra iakttagelser visat, att hantverkare ofta använder våra kommunala gräsmattor som “snickarbänkar”,

det vill säga, att de först parkerar på gräsmattan, och sedan lägger de all utrustning på gräsmattan, exempelvis plankor, målarpytsar, borrmaskiner, cementberedare, avfallssäckar, grushögar, tegelstenar, med mera,

varpå de använder gräsmattan som “hyvelbänk”, – med andra ord, de sågar, hyvlar, och spiller målarfärg,

och när hantverkaren har lämnat gräsmattan för att åka hem för dagen,

ja, då ser det ut som en polsk barrskog som har blivit utsatt för en frigolitexplosion, där hantverkaren har stått och arbetat.

Detta, trots att det inte sällan finns asfalterade ytor för hantverkarna att stå och leka på, bara några meter bort, där skadorna inte skulle ha blivit lika omfattande.

Och för att inte tala om alla dessa säckar med puts- och cementavfall, som hantverkarna kan ha stående på samma fläck på gräsmattorna i 4-5 månader.

- Ni kan bara föreställa er hur gräsmattan ser ut, när hantverkarna i sinom tid lyfter bort säcken…

.

..- Villatomten för ‘fin’ för skylifts ? -

Och då kan man ju fråga sig, Vem skall betala för att återställa alla dessa trasiga gräsmattor…

inte tror ni väl att företagen gör det ?

- Nej, avgiften tas ju naturligtvis på kommunalskatten, så att de som äger gräsmattorna – medborgarna – får stå för hela konkarongen.

Och det räcker tydligen inte för hantverkarna, att bara ha sönder våra gräsmattor…

Nej, de vill även passa på att stå i vägen på lite fler ställen.

Kommer de åt, så monterar de gärna upp stora skylifts och byggkranar mitt på cykelbanorna, så att människor som har bråttom att åka till sina arbeten, måste cykla upp på gräsmattan, för att liksom “runda” fordonet.

Och det här innebär ju risk för att cykeldäcken går sönder mot kantstenen, – och det innebär också att människor som tar cykeln till jobbet, förlorar dyrbar tid.

Och våra undersökningar har visat att hantverkarna inte på något sätt måste använda cykelbanorna som uppställningsplats för skylifts, utan de skulle lika gärna ha kunnat hålla till inom den inhägnad, som byggföretagen sätter upp runt byggarbetsplatsen.

Men, det är klart, då får de ju inte nöjet att breda ut sig, och stå i vägen lika mycket.

Och så syns väl också företagslogotypen sämre…

Och ännu värre blir det, när privata villaägare anlitar hantverkare för att hantverkarna skall utföra något arbete på huset.

Då ställer hantverkaren sällan upp sin skylift på villatomten, trots att det ofta är rätt så stora villatomter vi pratar om, som med råge skulle kunna husera en skylift.

Utan, med nödvändighet, måste den kommunala cykelbanan som går utanför huset, användas för att ställa upp skyliften på.

Återigen med risk att stressade cyklister som ska till sitt arbete, förlorar tid, och blir försenade till jobbet.

Och då ställer man sig den naturliga frågan, – Är villatomter för ‘fina’ för att montera upp skylifts på ?

Eller är det så att dessa skylifts är byggföretagens ‘fallossymboler’, som till varje pris måste visas upp, inför en så stor allmänhet som möjligt ?

Och som om inte det här räckte, så gräver byggföretag ofta upp hela gator, och stänger därmed av de bilvägar och cykelbanor, som löper an mot den gata som de gräver upp.

Men man skall inte tro att de sätter upp någon varningsskylt om att vägen är avspärrad 300 meter längre fram,

utan man måste först färdas hela vägen, och sedan – helt plötsligt - får man se att gatan som man brukade korsa, är bortgrävd, och att det är avspärrat.

Men då är det sällan så finurligt upplagt, att byggföretaget har gjort en tillfällig väg som bilister och cyklister kan vika av på, och ändå kunna ta sig fram till det mål man skulle nå,

nej, självklart är man tvingad att åka tillbaka hela vägen, för att hitta en annan väg att ta sig fram på.

- Men hantverkarna själva, de är ofta mycket måna om att kunna ta sig fram både enkelt och snabbt, för de parkerar minsann sina firmabilar mitt på cykelbanorna, då de går in och fikar eller lunchar någonstans, så att cyklister riskerar att köra in i firmabilen.

Detta trots att de inte har något tillstånd att köra på just den cykelbanan.

.

Inne på Arbetsförmedlingen så lyfter de ofta fram att det är så viktigt att ha körkort, för att man skall få jobb.

__________

- Gäller inte det hantverkare ?

.

     Kommentera artikeln,  HÄR

Anmäl ett hantverksföretag till “Företagsbålet”, HÄR

Läs andras kommentarer på artikeln, HÄR


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=18422

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu