Kokt Hans o Greta.nu » Annonsering

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Annonsens historia – förbluffande fakta !

- Följ med på en historielektion i reklamens historia !

.

/ Tryckpressen – Högerregeln – Annonsblindhet – Utformning – Lokala annonser – Konkurs och framgång – Lättklätt och auktoriteter – Överdrifter – Censur /

.

Annonsen är lika gammal som mänskligheten.

Annonser, det vill säga skyltar som ropar ut ett visst budskap fanns redan på runstenarnas tid, men då kallades de inte för just annonser, utan man sade “påbud”, “utrop”, “fastställelse”, eller “kommuniké”.

- Men innebörden var densamma.

Människan har alltid haft behov av att kommunicera olika budskap, vare sig det har gällt att man skall hålla en privat fest, att man vill sälja något, eller att man vill komma ut med ett politiskt budskap, etcetera.

- Den moderna annonsens historia, är tryckpressens historia -

När de moderna tryckpressarna kom, och när dagstidningarna började att säljas i större upplaga i början av 1800-talet, såldes tidningarna i huvudsak som lösnummer, men de var även till viss del annonsfinansierade.

I början var annonserna väldigt torftigt utformade, ofta i svartvitt utförande och gjorda för hand.

Med dagens ögon sett, skulle man nog tycka att det är konstigt att de annonserna sålde någonting över huvud taget.

Ända in på 1900-talet kunde man se dessa handgjorda, primitivt utformade annonser.

Det är bara under de senaste cirka fyrtio åren som designen och layouten på annonserna har börjat utvecklats till hur de ser ut i dag.

- Annonser bör sitta till höger om innehållet -

Grundregeln för en tidningsannons har alltid varit att annonsen skall sitta snett uppe till höger om det redaktionella innehållet.

Annonsplaceringen bör gärna bilda siffran ett till formen, så att man disponerar annonserna i form av en etta som löper från toppen av den redaktionella texten, och sedan lite snett upp mot höger, och vidare ner i högermarginalen.

Åtskillig vetenskaplig forskning har kommit fram till att vår blick dras mot höger sida när vi läser en tidning, och att den så kallade konverteringsgraden ökar om man placerar en annons uppe till höger.

Och än idag, kan man se att cirka 99 % av alla annonser i dagspressen, sitter till höger om innehållet.

- Annonsblindhet -

Denna “högerregel” gäller dock inte alltid på internet, eftersom internetannonseringen har drabbats av ett fenomen som kallas för annonsblindhet, vilket innebär att internetbesökare har blivit så vana vid en viss annonsplacering, att de inte längre lägger märke till annonserna.

På internet gäller det istället att placera annonser så nära innehållet som möjligt, och att hela tiden ändra annonsplacering, för att motverka annonsblindhet.

- Två forskningsskolor – “Prominent ads” eller “Native ads” -

Det finns två olika skolor, när det gäller hur en annons bör vara utformad.

En del forskare har kommit fram till att annonserna bör vara så prominenta som möjligt, det vill säga, att de skall träda ut från innehållet.

Detta medan andra forskare bestämt hävdar att annonserna skall smälta in i innehållet, för att de skall vara säljande, – så kallade “Native Ads”* eller “Advertorials”*.

Ingen av dessa skolor är fel eller rätt, utan det gäller att testa sig fram till vilken typ av annons som lockar flest köpare, och som människor tycker bäst om.

Ofta har baksidan på en dagstidning visat sig vara en oväntat effektiv plats att annonsera på, eftersom många människor lägger baksidan av tidningen uppåt på köksbordet när de har läst klart tidningen, och då exponeras annonsen hela dagen, i motsats till de annonser som är inuti tidningen, vilka bara exponeras under några sekunder.

- Lokala annonser säljer ofta bäst -

Inte sällan är det så kallade lokala annonser som har konverterat bäst.

Många småföretagare har genom åren försökt sig på att annonsera i de största rikstäckande dagstidningarna, men med ett mediokert resultat.

Men när de har annonserat i den lokala förortstidningen har de ofta fått betydligt fler kunder – och till ett lägre pris, dessutom.

Det verkar som att kunderna vill att det kommersiella budskapet skall vara så geografiskt nära som möjligt.

- Annonser skillnaden mellan konkurs och framgång -

Annonser är ofta skillnaden mellan att överleva som företagare, eller att gå i konkurs.

Vem minns inte den kände chokladfabrikören som med bestämdhet sade att “han skulle minsann inte göra reklam för sin choklad”. – Han tyckte att den höga kvaliteten borde räcka, för att sälja chokladen.

Men tyvärr blev denne chokladfabrikör omsprungen med hästlängder av de företag som hade annonser för sin choklad i tidningarna.

- Lättklätt och auktoriteter -

Genom historien, har det varit vanligt att sälja produkter genom av att vädja till människans biologiska sexuella drifter.

Man har sålt bilar, genom att ha låtit en lättklädd kvinna posera framför motorhuven,

och man har sålt almanackor och cigarettändare med avklädda män, poserande på framsidan.

Ofta är det ganska könsstereotypa bilder som har förekommit i annonser, där kvinnor omgivits av ljusa färger som skall utstråla femininitet och lättviktighet, och män av mörka färger som skall utstråla maskulinitet och pondus.

Men det är också vanligt att annonserna skall fungera som en psykologisk spegel för kunderna, där exempelvis en affärstidning har en medelålders man på framsidan, och en inredningstidning har en ung kvinna på framsidan.

I dessa fall är det meningen att annonserna skall spegla tidningens tänkta målgrupp, och köparen skall tänka att “detta kunde ju vara jag”, och så vidare.

- Människans respekt för auktoriteter -

Det har även varit vanligt att man har utnyttjat människans respekt för auktoriteter, när man har sålt olika produkter.

Ofta har man sett läkare, klädda i vita rockar, med stetoskop runt halsen, då företag vill sälja allt ifrån hålfotsinlägg, till artrosmedicin.

- “Enligt doktor Schneitzer ökar man sin prestationsförmåga med upp till 70 procent om man köper den och den medicinen”, och så vidare.

Men man bör tänka på att många av de personer som figurerar som läkare och privatpersoner i läkemedelsannonser, inte ens finns i verkligheten, utan de är bara skapade av ett avancerat datorprogram.

- Överdrifter ofta framgångsrika -

En grundregel för att en annons skall vara så säljande som möjligt genom historien, har varit att använda överdrifter.

Ju mer man har överdrivit ett kommersiellt budskap, destå mer har produkten sålt.

Det skall gärna anspelas på kungligheter och guld, rikedom och framgång, för att en annons skall vara säljande.

Man har till exempel sålt guldklockor som det har stått “Rolex” på, fast visarna bara har varit påmålade, och urverket har varit av papper,

man har sålt vanliga overhead-apparater, och kallat dem “Laterna Magica”, för att de skall sälja bättre.

Mataffärer har haft skyltar där det har stått “Kanonpris!”, trots att det bara har varit några kronors rabatt på priset.

Man har sålt “super-rengöringsmedel” för värmepannor, där vätskan bara har bestått av vanligt kranvatten, och när företaget har förklarat sig så sade de att “Ja, men nu har i alla fall folk gjort rent sina värmepannor, och det var väl det som var meningen ?”.

Man har sålt böcker med olika personers autografer i guld, och med bokryggarna gjorda i högblått band, etcetera.

- Allt för att överdriva ett kommersiellt budskap, och därigenom sälja mer.

- Censur av annonser -

Man har i alla tider försökt att censurera annonser.

I USA har det varit vanligt att företag inte vill synas i sammanhang med droger, vapen, och sex till exempel.

I Norge, Storbritannien, och Frankrike, har man ofta censurerat bort annonser som gjort narr av religiösa gestalter, så kallad Blasfemi.

I de flesta av världens länder har man varit mycket försiktig med annonser som anspelar på alkohol, tobak, spel och dobbel, sex, mörkhyade människor, invandrare, religion och politik.

Alla länder har sina egna lagar, och moraliska aspekter kring hur annonser bör vara utformade.

.

Att diskutera kring:

Slutligen kan man diskutera den egentliga skillnaden mellan redaktionellt innehåll och en annons.

Journalister vinklar ofta ett reportage på ett subjektivt sätt, likväl som en annonsör kan vinkla ett budskap på ett subjektivt sätt.

- Så vad är den egentliga skillnaden mellan en redaktionell text och en annons ?

.

Ordförklaringar:

* Native Ads =

Annonser som är utformade så att de liknar tidningens eller hemsidans redaktionella design och layout.

.

* Advertorial =

En annons som är utformad som en redaktionell artikel.

.

     Kommentera artikeln,  HÄR

.Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22125

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu