Kokt Hans o Greta.nu » Spöksagor

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Den sjungande benknotan” – tysk spöksaga

översatt till svenska, från den tyska folksagan “Der singende Knochen” (KHM 028), nedtecknad under den romantisk/nationalistiska eran, av Wilhelm och Jacob Grimm.

.

En gång, fanns det i ett land ett vildsvin, som ställde till en massa elände.

Vildsvinet bökade upp böndernas åkrar, dödade boskap, och ristade upp kropparna på folk, med sina betar.

Kungen utlovade en stor belöning, åt vem som helst som befriade landet från den här plågan, men djuret var så stort och starkt, att ingen vågade komma i närheten av skogen, där det höll till.

Till slut lät kungen kungöra att den som fångade eller dödade vildsvinet, skulle få hans enda dotter till gemål.

Två bröder, som var söner till en fattig man i landet, anmälde sig, och ville försöka sig på vågstycket.

Den äldre av bröderna var klok och förslagen, och han gjorde det av högmod.

Den yngste, var dum och oskyldig, och han gjorde det av gott hjärta.

Kungen sade:

- “För att ni säkert skall få tag på djuret, bör ni gå in i skogen från var sitt håll”.

Den äldste brodern gick då in från väster, och den yngste från öster.

.

Sajtens namn

Sajtens namn

,

När den yngste brodern hade gått en stund, så kom en dvärg emot honom, med ett svart spjut i handen.

- Jag ger dig det här spjutet, sade han, för att du har ett gott och oskyldigt hjärta. Du kan gå emot vildsvinet utan fara, det kan inte skada dig.

Brodern tackade dvärgen, tog spjutet på axeln, och gick oförfärat vidare. Han fick snart syn på svinet.

Det kom springande mot honom, men han höll spjutet emot det, och i blint raseri rusade det rakt på svärdet, så att hjärtat på vildsvinet skars mitt itu.

Då tog brodern odjuret på axeln, och gav sig av hemåt för att ge det åt kungen.

Han kom ut ur skogen, på andra sidan, och strax intill låg ett hus där folk drack vin och dansade och hade roligt.

Dit hade den äldste brodern gått in, för han menade att vildsvinet sprang ju inte ifrån honom, och först måste han dricka sig till lite mod.

När han nu fick se brodern komma ut ur skogen med bytet, så fick han ingen ro längre, i sitt elaka avundsjuka hjärta.

- Kom in, kära broder ! Ropade han. Vila dig och stryk dig med en bägare vin !

Den yngste brodern anade intet ont, utan gick in och berättade om den hygglige dvärgen som gett honom ett spjut att döda svinet med.

.

Sagans namn

“Den sjungande benknotan” – Tysk spöksaga – Grimm

Sagans namn

.

Den äldste brodern, höll honom kvar ända till kvällen, då de gjorde sällskap därifrån.

I mörkret kom de fram till en bro, som gick över en bäck, och den äldste brodern lät då sin yngre bror gå först över bron.

När de befann sig mitt över vattnet, slog den äldre brodern till den yngre bakifrån, så att denne störtade ner och slog ihjäl sig. Sedan begravde han honom under bron.

Han tog svinet, och bar det till kungen, och påstod att han hade dödat det, och han fick därefter kungadottern till gemål.

Då den yngre brodern aldrig kom tillbaka, så sade den äldre brodern:

“Vildsvinet måste ha slitit sönder honom…”

Alla trodde att det var så.

Men för Vår Herre kan ingenting döljas, och också det här svarta dådet, skulle komma i dagen.

Efter många år, var det en gång en herde, som drev sin hjord över bron, och han fick syn på en snövit benknota, som låg i sanden.

Han tänkte att den kunde bli ett bra munstycke till hans horn.

.

Sajtens namn

Sajtens namn

.

Så han gick ned och hämtade benknotan, och skar till ett munstycke av den. Första gången som herden sedan blåste i hornet, började benknotan att sjunga av sig själv, till herdens stora häpnad:

.

- “Herde som spelar

på benknotan, min !

Jag blev dräpt av min bror

och begravd under bron

för ett vildsvins skull.

Kungadottern blev hans lön”.

.

- Vilket besynnerligt horn, sade herden. Det sjunger av sig självt. Det måste jag ge till kungen !

När herden kom till kungen med hornet, började det sjunga sin sång igen.

Kungen förstod mycket väl, och lät gräva upp marken under bron. Då fann man alla ben efter den ihjälslagne yngre brodern.

Den elake brodern, kunde inte neka till illdådet, utan han syddes in i en säck och dränktes.

Men den mördades ben fördes till vila på kyrkogården, i en vacker grav.

.

…..- Slut -

.

.

Kommentera spöksagan ..HÄR

.

Vill du läsa folksagan, på tyska ? – Gör det HÄR

.

Vill du läsa riktiga spökberättelser ? – Gå till ” Spökwebben ” ..HÄR

.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=9266

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu