Kokt Hans o Greta.nu » Aisopos

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Aisopos och idrottsmannen” – Hela fabeln !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. / Handlar om hur Aisopos avväpnar en skrytsam person, genom att ifrågasätta hans idrottsliga bragder…

.

Den kloke frygiern Aisopos, kom på en man som stod och skröt om sina idrottsbragder,

och frågade honom lite finurligt om hans konkurrent var starkare.

Då svarade idrottsmannen:

- “Nej, det kan du skriva upp,

att han var mycket svagare än jag.”

.

Då frågade Aisopos:

Vad består då din förtjänst i,

om du besegrade en som var svagare; det är väl ingen konst ?”

Det hade väl varit bättre om du hade sagt att du med god teknik, besegrat en som var starkare.

.

Betydelse: “Det är inte så svårt att vinna, om man är starkast.” Och så vidare.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22861

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu