Kokt Hans o Greta.nu » Aisopos

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Aisopos och idrottsmannen” – Hela fabeln !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. / Handlar om hur Aisopos avväpnar en skrytsam person, genom att ifrågasätta hans idrottsliga bragder…

.

Den kloke frygiern Aisopos, kom på en man som stod och skröt om sina idrottsbragder,

och frågade honom lite finurligt om hans konkurrent var starkare.

Då svarade idrottsmannen:

- “Nej, det kan du skriva upp,

att han var mycket svagare än jag.”

.

Då frågade Aisopos:

Vad består då din förtjänst i,

om du besegrade en som var svagare; det är väl ingen konst ?”

Det hade väl varit bättre om du hade sagt att du med god teknik, besegrat en som var starkare.

.

Betydelse: “Det är inte så svårt att vinna, om man är starkast.” Och så vidare.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22861

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Aisopos och pappan” – läs hela fabeln !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. / Handlar om när Aisopos talade en pappa tillrätta om hur han borde tygla sin sons vildsinthet…

.

En pappa hade en ovanligt vildsint son.

Så fort sonen kom ur synhåll för sin far,

pryglade sonen husets slavar,

och gav utlopp för sin vilda ungdomskraft.

Aisopos berättade då en liknelse för pappan:

- “En gammal oxe och en ungtjur gick i par,

men den gamla oxen trivdes inte i så omaka par,

utan skyllde på sin höga ålder och sin kraftlöshet.

.

Då sade bonden:

Var inte ängslig,

du skall inte utföra dagsverk,

bara tämja den unge tjuren, som med hov och horn, gör många människor illa.” Avslutade Aisopos liknelsen.

På samma sätt bör du ha sonen hos dig jämt,

och med ditt saktmod mildra hans ungdomliga kraft.

Ditt husfolk kanske klagar annars !

.

Betydelse: “Mot vildhet är mildhet den bästa medicinen” eller “Man bör gjuta olja på vågorna“, eller “Kill’em with love” (Dämpa dem med kärlek).


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22851

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Aisopos och den pratsjuke” – fabel !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. / Handlar om när slaven Aisopos blev störd av en pratsjuk man, på väg hem till sitt arbete…

.

Eftersom Aisopos var den ende slaven i hushållet,

blev han en dag beordrad att anordna middagen.

Aisopos gick runt med sin lykta i hela staden, för att försöka få eld,

och fick till slut sin lampa tänd, i ett av husen.

På vägen hem, genade han över stadens torg, eftersom han var stressad.

.

En pratsjuk man stoppade då honom, och sade:

- “Vad söker du med ljus och lykta mitt på ljusa da’n ?”

Då svarade Aisopos:

- “En vettig människa”.

Om den pratsjuke förstod Aisopos pik, bör han ha insett att han brast i medmänsklighet,

genom att gå fram och störa en jäktad person, med ett så torrt skämt.

.

Betydelse: “Man bör ej störa någon på dennes väg.” eller “Man bör inte tråka någon med torra skämt.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22847

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Aisopos och den förrymde slaven” – fabel !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. / Handlar om när Aisopos talade den förrymde slaven till rätta, och fick honom att gå tillbaka till sin herre…

.

En dag mötte Aisopos grannens slav, gående på vägen.

Slaven hade rymt från sin herres hus.

Aisopos frågade slaven:

Varför har du rymt ?

Slaven svarade:

- “Du skall få förklaringen,

för dig kan man verkligen lita på.”

Slaven fortsatte:

“Jag får ständigt stryk, får ytterst lite mat,

blir ofta utkörd i skogen, helt utan färdkost.

.

Äter min herre hemma, får jag stå och arbeta för honom hela natten,

och äter han borta, får jag sova i en gränd.

Efter så många år i tjänst, förtjänar jag frihet.

Om jag hade gjort det minsta fel, skulle jag finna mig i det hela,

men jag är aldrig mätt,

och måste dessutom tåla husbondstyranni.

Av dessa skäl, och andra som jag inte har tid att nämna, skall jag ge mig av.

Och jag skall stjäla mig fram.”

Då påpekade Aisopos:

- “Om du har fått utstå dessa lidanden utan att ha begått något brott,

hur tror du dina lidanden blir, om du börjar stjäla ?”

Aisopos råd, skrämde slaven från att fly.

.

Betydelse: “Man vet vad man har, men inte vad man får“, eller “Att fly från något hemskt, kan göra det hela ännu värre“, och så vidare.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22841

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Aisopos och bonden” – läs hela fabeln !

Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus), född cirka år 15 f.kr. Död cirka år 50 e.kr. / Handlar om hur den smarte diktaren Aisopos löste gåtan om varför bondens får födde lamm med människohuvuden…

.

Hos en bonde som ägde boskap, födde fåren lamm med människohuvuden.

Skrämd av detta, gick bonden runt till stadens alla siare, och frågade vad som kunde vara fel.

En siare sade att bondens eget huvud stod på tur, och för att förhindra det, måste bonden offra något till gudarna.

En annan siare sade att det var en varning för att hustrun hade varit otrogen, och att ett offer till gudarna vore bot nog.

.

Kort sagt, spåmännen var av skilda meningar, och gjorde bonden än mer förvirrad.

Plötsligt kom Aisopos, en klok karl som inte lät naturen lura honom så lätt.

Aisopos sade:

- “För att undvika att dina får föder lamm med människohuvuden,

bör du ge dina herdar varsin hustru !”

.

Betydelse: “En erfaren person är ofta klyftigare än en siare“, etcetera.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=22837

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu