Ad:Rolig historia:

Mamman till den nyfikne femåringen:

-"Vill du se din lillasyster, som storken just har varit här med ?"

-"Nä", svarar grabben,

"men jag vill gärna se storken !"

Grundämne:

Fe, Järn (lat: Ferrum, eng: Iron), nr 26.

Atommassa: 55,847

Järn är ett vanligt förekommande metalliskt grundämne som tillhör övergångsmetallerna. Järn förekommer i allotroperna alfa- och gammajärn, ämnen som båda består av rent järn, men som har olika kristallstrukturer.

Järn har många användningsområden. Det används bland annat till verktyg och vapen, samt till det vanliga byggmaterialet stål.
Rolig historia:

Doktorn till patienten:

-"Vad lider Ni av då ?"

-"Jag brukar tituleras Grevinnan !"

-"Det kan ni väl råda bot på utan att komma hit."

Grundämne:

Fl, Flerovium, nr 114.

Atommassa: 289

Flerovium förekommer inte naturligt, är radioaktivt med alfa-sönderfall, och är den mest stabila kända isotopen. Ämnet har en halveringstid på 66 sekunder. Bara tre atomer av flerovium tros ha skapats.

Den först producerade atomen skapades genom en kärnreaktion, där bland annat en kalciumatom fusionerades med en plutoniumatom. Man har aldrig lyckats få fram en så stor mängd av flerovium att ämnet har kunnat studeras på makronivå.
Rolig historia:

-"Nu har jag suttit med tungan ute i minst fem minuter utan att doktorn ens har tittat på den", säger den mycket indignerade damen.

-"Jag vill inte titta på den", svarade doktorn,

men jag ville ha lugn och ro medan jag skrev ut receptet."

Grundämne:

Fr, Francium, nr 87.

Atommassa: 223,0197

Francium är ett radioaktivt grundämne som tillhör gruppen alkali-metaller. Grundämnet är starkt radioaktivt och mycket sällsynt i jordskorpan, men det förekommer i uran- och toriummalm. Man beräknar att det som allra mest finns 20 till 30 g francium i hela jordskorpan. 

Francium är det mest elektropositiva av alla grundämnen och är dessutom så sällsynt att det brukar utelämnas när alkali-metallerna räknas upp. Efter det att Marguerite Perey hade fått sin upptäckt godkänd, döpte hon grundämnet till francium, efter sitt hemland Frankrike.
Rolig historia:

Den äldre damen som var en mycket ivrig besökare hos många läkare, tappar till sist tålamodet:

-"Doktorn säger hela tiden att ni inte kan hitta några fel på mig. 

Det verkar som om ni vill påstå att jag är frisk.

Men då vill jag bara tala om för doktorn att jag minsann var sjuk innan doktorn ens var född !"

Grundämne:

Ga, Gallium, nr 31.

Atommassa: 69,723

Gallium är ett metalliskt grundämne som har egenskapen att när det hålls i handen tillräckligt länge så smälter det, eftersom det har en smältpunkt på +30°C. Denna låga smältpunkt delas enbart med metallerna francium och cesium. Galliums främsta användningsområde är som beståndsdel i halvledare, till exempel i GaN och i GaAs.

Gallium är unikt på det sättet att det har en hög kokpunkt. Det kan därför användas i högtemperaturtermometrar, vilka mäter från rumstemperatur upp till extrema temperaturer. Ämnet utnyttjas dessutom i lågsmältande legeringar (tillsammans med tenn), vilka används som smältsäkringar och värmeväxlare.
Ad:Rolig historia:

- "Ni borde verkligen inte röka mera !"

-"Det tänker jag inte göra heller.

Jag röker tillräckligt mycket redan nu..."

Grundämne:

Gd, Gadolinium, nr 64.

Atommassa: 157,25

Gadolinium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och jordartsmetallerna. Gadolinium är en silvervit, mjuk och smidbar metall som oxideras i luft, reagerar långsamt med vatten och är löslig i syror. Ämnet förekommer i jordskorpan i mängder motsvarande 6,4 gram/ton. Gadolinium används bland annat som inblandning i kärnbränsle, då i form av gadoliniumoxid, Gd2O3 (så kallad brännbar absorbator).

Inom sjukvården är gadoliniumföreningar viktiga som kontrastmedel vid MR-diagnostik (Magnetisk Resonanstomografi). Vidare kan gadolinium användas inom ståltillverkningen, där en liten inblandning av gadolinium ökar beständigheten hos järn- och kromlegeringar. Grundämnet är namngivet efter den finländske kemisten Johan Gadolin (1760 - 1853).
Rolig historia:

En äldre man läser högt ur tidningen för sin gumma:

-"Här står det att ett läkarlag i London har bytt ut sex organ på en karl."

-"Ack ja", suckar gumman.

"Om bara inte resan vore så lång och dyr..."

Grundämne:

Am, Americium, nr 95.

Atommassa: 243,0614

Americium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Transuranen americium är en vit till silverfärgad metall. Isotopen 241Am används bland annat i rökdetektorer och tjockleksmätningar.
Rolig historia:

En gammal kvinna kom upprepade gånger fram till busschauffören och erbjöd honom jordnötter.

-"Ja, tack madam,

jag äter mer än gärna en näve jordnötter", sade chauffören och åt upp jordnötterna med god aptit.

-"Men, vill inte damen själv ha några ?" frågade chauffören omtänksamt.

-"Nej", sade den gamla damen,

"jag nöjer mig med att suga av chokladen !"

Grundämne:

Br, Brom, nr 35.

Atommassa: 79,904

Brom är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener.
Rolig historia:

Lilla Emil vaknade och sade till sin mamma.

-"Mamma, mamma,

jag känner mig så dålig."

-"Var då någonstans ?", frågade mamma.

-"I skolan."

Grundämne:

C, Kol (Carbones), nr 6.

Atommassa: 12,011

Livet vi känner är baserat på grundämnet kol. Av detta skäl kallas alla molekyler där kol- och väteatomer ingår, för organiska.

Oorganiska ämnen är således de ämnen som innehåller vilket som helst av de övriga grundämnena, utom både kol och väte samtidigt. Trots detta känner vi idag till fler organiska ämnen än icke-organiska.
Ad:Fler >