Ad:Rolig historia:

Mamman till den nyfikne femåringen:

-"Vill du se din lillasyster, som storken just har varit här med ?"

-"Nä", svarar grabben,

"men jag vill gärna se storken !"

Grundämne:

Fe, Järn (lat: Ferrum, eng: Iron), nr 26.

Atommassa: 55,847

Järn är ett vanligt förekommande metalliskt grundämne som tillhör övergångsmetallerna. Järn förekommer i allotroperna alfa- och gammajärn, ämnen som båda består av rent järn, men som har olika kristallstrukturer.

Järn har många användningsområden. Det används bland annat till verktyg och vapen, samt till det vanliga byggmaterialet stål.
Rolig historia:

Doktorn till patienten:

-"Vad lider Ni av då ?"

-"Jag brukar tituleras Grevinnan !"

-"Det kan ni väl råda bot på utan att komma hit."

Grundämne:

Fl, Flerovium, nr 114.

Atommassa: 289

Flerovium förekommer inte naturligt, är radioaktivt med alfa-sönderfall, och är den mest stabila kända isotopen. Ämnet har en halveringstid på 66 sekunder. Bara tre atomer av flerovium tros ha skapats.

Den först producerade atomen skapades genom en kärnreaktion, där bland annat en kalciumatom fusionerades med en plutoniumatom. Man har aldrig lyckats få fram en så stor mängd av flerovium att ämnet har kunnat studeras på makronivå.
Rolig historia:

Sköterskan:

-Varför går doktorn omkring med en termometer bakom örat ?

Doktorn griper förvirrad efter termometern och utbrister:

-Ja, sannerligen.

Var kan jag då ha gjort av min kulspetspenna ?

Grundämne:

In, Indium, nr 49.

Atommassa: 114,82

Indium är ett mjukt, metalliskt grundämne som bland annat används i elektronik, till exempel i bildskärmar.

Indium är en silvervit, mjuk och formbar metall som är mjukare än bly och färgar av sig på papper. Den är lättsmält och i smält form väter indium en glasyta. Föreningar av metallen är till skillnad från föreningar av det närbesläktade grundämnet tallium, inte giftiga. Halten av indium i jordskorpan är ca 0,25 ppm.

Metallen är beständig i luft, smidig och kan lätt skäras med kniv. Indium används i vissa legeringar, i blyfria lödlod, till vakuumförpackningar och tidigare även i lager i flygplansmotorer. Några indiumföreningar, till exempel InAs, är halvledande och används inom elektroniken. Indiumgalliumaluminiumfosfid används i laserdioder.
Rolig historia:

Överläkaren går rond på sjukhuset och kommer till gamla Elsa.

Han stannar till och stirrar fascinerad på de underliga ryckningar och sammandragningar som hela mor Elsas kropp plötsligt har drabbats av.

-Hur står det till här då ? Undrar läkaren.

Är det en svår kramp ?

-Nej, snälla doktorn, jag bara ligger och niger...

Grundämne:

K, Kalium (eng: Potassium), nr 19.

Atommassa: 39,0983

Kalium är ett silvergrått grundämne och spårämne. Det tillhör gruppen alkalimetaller och är vanligt förekommande i naturen. Kalium oxideras snabbt i luften och är mycket reaktivt med vatten. I naturen förekommer ofta kalium bundet till salt, exempelvis i havet, men ämnet förekommer också i olika mineralföreningar. På grund av ämnets höga vattenlöslighet, används det ofta inom industrin.

Kalium är ett viktigt spårämne för djur och växter, i vilka det verkar på cellnivå och när det gäller nervsignalöverföring. Hos människor reglerar kaliumet vatten-syrabalansen och vätskebalans. I muskelvävnadernas cellvätska är kalium den viktigaste katjonen. Brist på kalium kallas hypokalemi och patologiskt höga värden kallas hyperkalemi.
Ad:Rolig historia:

Syster går kvällsronden och undrar vad Nilsson vill ha att sova på till natten.

Nilsson undrar förvånat:

-Vad jag vill sova på ?

Vem sjutton ska ha min säng då ?

Grundämne:

Kr, Krypton, nr 36.

Atommassa: 83,8

Krypton är ett icke-metalliskt grundämne; en ädelgas, som är relativt sällsynt i jordens atmosfär. Den förekommer bara till 0,0001 % eller till 1 ppm i atmosfären. Krypton är precis som de andra ädelgaserna ovillig att bilda kemiska föreningar med andra ämnen, men kan reagera med fluor och bilda instabila fluorider.

Krypton används i en del glödlampor, eftersom krypton har lägre värmeledningsförmåga än argon och ger glödtråden högre temperatur och ljusstyrka. Krypton används också i värmeisolerande fönster, på grund av sin låga värmeledningsförmåga. Krypton upptäcktes år 1898 av de två forskarna Morris William Travers och William Ramsay.
Rolig historia:

Doktorn till Olle:

-"Var nu en snäll gosse, Olle, och säg aaaahhhhhh,

så att farbror doktorn kan få ut sitt finger ur din mun !"

Grundämne:

Au, Aurum (guld), nr 79.

Atommassa: 196,96654

Guld är ett grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller och gruppen myntmetaller, samt är dessutom ett mineral. Ordet guld kommer från aurum, det latinska ordet för guld.

Det är en eftertraktad metall, vilken under århundraden har använts som betalningsmedel, som värdebeständig tillgång, som smycken, för påkostad utsmyckning, och för beständigt blanka ytor.

Metallen finns som korn och klumpar i berggrunden, i underjordiska ådror, och i guldrik alluvialjord.
Rolig historia:

Anna till doktorn:

-"Varje gång jag dricker kaffe, får jag så ont i vänstra ögat.

Vad ska jag göra åt det ?"

-"Enkelt", sade doktorn. 

"Ta skeden ur koppen !"

Grundämne:

Be, Beryllium, nr 4.

Atommassa: 9,012182

Beryllium är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller. Dess kemiska egenskaper avviker dock en del från de övriga alkaliska jordartsmetallerna, så att den i vissa avseenden påminner om aluminium.

Beryllium är ett rätt så ovanligt grundämne, men koncentreras i vissa mineraler, speciellt beryll (genomsnittsformel Be3Al2(SiO3)6), vilket är både en ädelsten och råvara till berylliumframställning. Som ädelsten kallas beryllen smaragd när den är grön och akvamarin när den är blekt blågrön. Även gula, rosafärgade och violetta varianter av beryll förekommer sällsynt.

Färgen kommer av föroreningar i stenen. Beryllium och dess föreningar är väldigt giftiga, och förgiftningen är kronisk (beryllos). Vid bearbetning av metallen måste åtgärder vidtas för att undvika inandning av damm och spån.
Rolig historia:

En man låg på sjukhuset, bandagerad från topp till tå.

Han berättade för en medpatient om olyckan:

-"Själva krocken var inte så farlig,

men sen började jag diskutera med han som körde den andra bilen..."

Grundämne:

Bh, Bohrium, nr 107.

Atommassa: 262,1229

Bohrium, tidigare provisoriskt kallat unnilseptium, är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör transuranerna. Det upptäcktes år 1976 på JINR (Joint Institute for Nuclear Research). Den mest stabila isotopen, 262Bh, har en halveringstid på 0,102 sekunder. Grundämnet är uppkallat efter den danske fysikern Niels Bohr.
Ad:Fler >