Ad:Rolig historia:

Jonas kommer till företagsläkaren med ett sår på fingret.

-"Det var allt tur att ni kom hit med fingret så snabbt", sade doktorn.

-"Varför det ?"

-"Jo, om ni hade väntat till i morgon, hade det varit läkt."

Grundämne:

Cf, Californium, nr 98.

Atommassa: 251,0796

Californium är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Californium är en transuran.

Det skapades första gången på University of California, Berkeley år 1950, och är uppkallat efter den amerikanska delstaten Kalifornien.
Rolig historia:

-"Doktorn får ursäkta att jag inte har kommit tidigare,

men jag har faktiskt varit sjuk."

Grundämne:

Cl, Klor (Chlorum), nr 17.

Atommassa: 35,4527

Klor är ett icke-metalliskt grundämne. Det tillhör gruppen halogener och används bland annat som desinfektionsmedel.

Det ingår som beståndsdel i olika salter, inklusive natriumklorid – koksalt.
Rolig historia:

Två sänggrannar på ortopeden har det besvärligt:

-"Om du bara visste vad mitt avbrutna ben värker."

-"Jaha du.  Mitt värker oavbrutet."

Grundämne:

Cu, Koppar (Cuprum), nr 29.

Atommassa: 63,546

Koppar är ett rödaktigt, halvädelt metalliskt grundämne, som tillhör myntmetallerna.

Det latinska namnet cuprum betyder egentligen "Metallen från Cypern". Cypern har nämligen alltid varit rikt på koppar.
Rolig historia:

Doktorn kommer in på en sal och slår sig ned på sängen hos Anders, som har en ordentlig luftrörskatarr:

-Nå, var gör det mest ont någonstans ?

-I benen, just nu.

-Det var underligt, jag undrar hur det kan komma sig ?

-Doktorn sitter på dem !

Grundämne:

Ir, Iridium, nr 77.

Atommassa: 192,22

Iridium, vilket utvinns som biprodukt i nickelgruvor, tillhör platinafamiljen och är en vit metall med en något gulaktig ton. Iridium upptäcktes år 1803 av den brittiske kemisten Smithson Tennant. Det var också han som namngav grundämnet. Iridium finns inte i så stora mängder på jorden, men är desto vanligare i rymden. I samband med meteoritnedslag får jorden en tillfälligt förhöjd halt av iridium, som sedan sedimenterar på havsbottnen. Iridium är mycket hårt och bräckligt, vilket gör det svårt att maskinbearbeta.

Iridium är den mest korrosionsbeständiga av alla metaller och angrips inte av några syror utan endast av smälta salter, såsom natriumklorid (NaCl) och natriumcyanid (NaCN). Ämnet ingår i arkivmetern i Paris, som består av 90 % platina och 10 % iridium och vars längd fram till år 1960 var definitionen av en meter. Standardkilogrammet är gjort av samma legering. Metallen används även i elektriska kontakter och i legeringar som ska tåla höga temperaturer.
Ad:Rolig historia:

Överläkaren går rond på sjukhuset och kommer till gamla Elsa.

Han stannar till och stirrar fascinerad på de underliga ryckningar och sammandragningar som hela mor Elsas kropp plötsligt har drabbats av.

-Hur står det till här då ? Undrar läkaren.

Är det en svår kramp ?

-Nej, snälla doktorn, jag bara ligger och niger...

Grundämne:

K, Kalium (eng: Potassium), nr 19.

Atommassa: 39,0983

Kalium är ett silvergrått grundämne och spårämne. Det tillhör gruppen alkalimetaller och är vanligt förekommande i naturen. Kalium oxideras snabbt i luften och är mycket reaktivt med vatten. I naturen förekommer ofta kalium bundet till salt, exempelvis i havet, men ämnet förekommer också i olika mineralföreningar. På grund av ämnets höga vattenlöslighet, används det ofta inom industrin.

Kalium är ett viktigt spårämne för djur och växter, i vilka det verkar på cellnivå och när det gäller nervsignalöverföring. Hos människor reglerar kaliumet vatten-syrabalansen och vätskebalans. I muskelvävnadernas cellvätska är kalium den viktigaste katjonen. Brist på kalium kallas hypokalemi och patologiskt höga värden kallas hyperkalemi.
Rolig historia:

En fabriksarbetare och en bonde, båda nyblivna föräldrar, möttes på BB:

- "Hur mycket vägde din son ?" frågade bonden.

- "Fyra kilo. Och din då ?"

"Knappt tre, suckar bonden.

Det är nätt och jämnt man får igen utsädet..."


Grundämne:

Ag, Argentum (silver), nr 47.

Atommassa: 107,8682

Argentum är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller, och gruppen myntmetaller.
Rolig historia:

- "Titta på mig", skröt den gamle krutgubben.

"Jag röker inte, jag dricker inte, jag äter mycket lite,

och fruntimmer har jag aldrig befattat mig med,

det är därför jag är i så fin form.

Kan ni tänka er att på fredag fyller jag 75 år. Det ska vi fira !"

-"Fira ?" sade vännerna.

"Med vad då...?"

Grundämne:

Ar, Argon, nr 18.

Atommassa: 39,948

Argon är den vanligaste ädelgasen, och den finns i jordens atmosfär i en halt av cirka 0,93 %. Argon används ibland som förpackningsgas i livsmedel och har E-nummer E 938.
Rolig historia:

Erik kommer till doktorn:

-"Jo, doktorn,

jag lider av Neuralgi, Neurasteni, Hypoteni och Psoriasis.


-"Var i all världen har du fått alla de sjukdomarna ifrån ?

-"Från Google", svarade Erik.

Grundämne:

As, Arsenik, nr 33.

Atommassa: 74,92159

Arsenik är ett giftigt halvmetalliskt grundämne som har många allotropa former, de flesta har olika färger. Ämnet används idag främst i insektsgifter och andra bekämpningsmedel.

Arsenik användes också flitigt inom tryckimpregnering av trä, och även i glasindustrin för att kunna skilja glasets luftbubblor så att man får ett rent och snyggt glas.

Även i dagens industri används arsenik i mindre skala, men ämnet har fasats ut till förmån för mindre miljöfarliga alternativ.
Ad:Fler >