Ad:Rolig historia:

Två sänggrannar på ortopeden har det besvärligt:

-"Om du bara visste vad mitt avbrutna ben värker."

-"Jaha du.  Mitt värker oavbrutet."

Grundämne:

Cu, Koppar (Cuprum), nr 29.

Atommassa: 63,546

Koppar är ett rödaktigt, halvädelt metalliskt grundämne, som tillhör myntmetallerna.

Det latinska namnet cuprum betyder egentligen "Metallen från Cypern". Cypern har nämligen alltid varit rikt på koppar.
Rolig historia:

Doktorn till det nya biträdet:

-"Var är patienten som ska ligga i den här sängen ?"

-"Jo, han var så kall och frusen, så jag la honom i samma säng som han som har trettinie å fem i feber."

Grundämne:

Db, Dubnium, nr 105.

Atommassa: 262,1138

Dubnium, tidigare provisoriskt kallat unnilpentium, är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör transuranerna.

Halveringstiden är mindre än 40 sekunder och ämnet är uppkallat efter staden Dubna i Ryssland.
Rolig historia:

Alldeles handfallen betraktar Hansson sin nyfödde son på BB.

Hansson själv är kritblond, hans hustru likaså - men ungen är svarthårig som en spanjor.

Hansson glor ömsom på ungen och ömsom på hustrun.

Ingen säger något.

Till sist bryter hustrun tystnaden:

-"Ja, där ser du själv !  Du som alltid ska ha lyset släckt..."

Grundämne:

Dy, Dysprosium, nr 66.

Atommassa: 162,5

Dysprosium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. Dysprosium förekommer inte i naturen som rent grundämne, men förekommer i vissa mineraler, såsom xenotim.

Dysprosium upptäcktes första gången år 1886 av Paul Émile Lecoq de Boisbaudran. Ämnet isolerades dock inte i ren form före 1950-talet. 99 procent av världens tillgångar på metallen utvinns i Kina, främst i gruvdistriktet Bayan Obo i Inre Mongoliet.
Rolig historia:

- "Ni borde verkligen inte röka mera !"

-"Det tänker jag inte göra heller.

Jag röker tillräckligt mycket redan nu..."

Grundämne:

Gd, Gadolinium, nr 64.

Atommassa: 157,25

Gadolinium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och jordartsmetallerna. Gadolinium är en silvervit, mjuk och smidbar metall som oxideras i luft, reagerar långsamt med vatten och är löslig i syror. Ämnet förekommer i jordskorpan i mängder motsvarande 6,4 gram/ton. Gadolinium används bland annat som inblandning i kärnbränsle, då i form av gadoliniumoxid, Gd2O3 (så kallad brännbar absorbator).

Inom sjukvården är gadoliniumföreningar viktiga som kontrastmedel vid MR-diagnostik (Magnetisk Resonanstomografi). Vidare kan gadolinium användas inom ståltillverkningen, där en liten inblandning av gadolinium ökar beständigheten hos järn- och kromlegeringar. Grundämnet är namngivet efter den finländske kemisten Johan Gadolin (1760 - 1853).
Ad:Rolig historia:

En dam besökte en läkare som var professor, och damen frågade vad hon skulle kalla honom - "doktorn" eller "professorn" ?

- Det gör precis detsamma, sade läkaren vresigt.

Säg vad ni vill.

En del människor kallar mig för "Den gamla idioten".

Damen blir svårt chockad och stammar hjälplöst fram:

- Men kära nån,

det måste väl i så fall vara folk som känner er väl...

Grundämne:

Ge, Germanium, nr 32.

Atommassa: 72,61

Germanium är ett halvmetalliskt, gråvitt, kristalliskt och skört ämne som kemiskt liknar tenn, och som är ett viktigt halvledarmaterial. Germanium är sällsynt i naturen och utvinns ur mineralen argydorit och germanit, men också ur stenkolsaska.

Innan man använder germanium som halvledarmaterial, renas det genom zonsmältning, vilket ger ett extremt rent material (föroreningsgrad mindre än 1 på 10 miljarder). Med små tillsatser av arsenik, gallium och andra dopämnen, används ämnet i dioder och transistorer i tusentals elektroniska användningsområden.

Germanium används också i aluminium- och tennlegeringar, i lysrör och som katalysator. Dess salter kan adderas till optiskt glas för att öka dess brytningsindex, till exempel vid användning i vidvinkelobjektiv. Ämnet används även som linser i värmekameror. Namnet kommer från nylatinets Germania,  som betyder "Tyskland".
Rolig historia:

Doktorn blir bjuden på kaffe av gamla Sara efter ett hembesök.

Han accepterar artigt att dricka ur husets enda kopp, men tar den för säkerhets skull i vänster hand, för att slippa dricka på samma sida som Sara.

Gumman skrockar förtjust:

- "Jag ser att doktorn är vänsterhänt, precis som jag."

Grundämne:

Al, Aluminium, nr 13.

Atommassa: 26,981539

Aluminium är ett metalliskt grundämne, en lättmetall. Det är den vanligaste metallen i jordskorpan.
Rolig historia:

En äldre man läser högt ur tidningen för sin gumma:

-"Här står det att ett läkarlag i London har bytt ut sex organ på en karl."

-"Ack ja", suckar gumman.

"Om bara inte resan vore så lång och dyr..."

Grundämne:

Am, Americium, nr 95.

Atommassa: 243,0614

Americium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Transuranen americium är en vit till silverfärgad metall. Isotopen 241Am används bland annat i rökdetektorer och tjockleksmätningar.
Rolig historia:

- "Titta på mig", skröt den gamle krutgubben.

"Jag röker inte, jag dricker inte, jag äter mycket lite,

och fruntimmer har jag aldrig befattat mig med,

det är därför jag är i så fin form.

Kan ni tänka er att på fredag fyller jag 75 år. Det ska vi fira !"

-"Fira ?" sade vännerna.

"Med vad då...?"

Grundämne:

Ar, Argon, nr 18.

Atommassa: 39,948

Argon är den vanligaste ädelgasen, och den finns i jordens atmosfär i en halt av cirka 0,93 %. Argon används ibland som förpackningsgas i livsmedel och har E-nummer E 938.
Ad:Fler >