Ad:Rolig historia:

Mamman till den nyfikne femåringen:

-"Vill du se din lillasyster, som storken just har varit här med ?"

-"Nä", svarar grabben,

"men jag vill gärna se storken !"

Grundämne:

Fe, Järn (lat: Ferrum, eng: Iron), nr 26.

Atommassa: 55,847

Järn är ett vanligt förekommande metalliskt grundämne som tillhör övergångsmetallerna. Järn förekommer i allotroperna alfa- och gammajärn, ämnen som båda består av rent järn, men som har olika kristallstrukturer.

Järn har många användningsområden. Det används bland annat till verktyg och vapen, samt till det vanliga byggmaterialet stål.
Rolig historia:

Doktorn till patienten:

-"Vad lider Ni av då ?"

-"Jag brukar tituleras Grevinnan !"

-"Det kan ni väl råda bot på utan att komma hit."

Grundämne:

Fl, Flerovium, nr 114.

Atommassa: 289

Flerovium förekommer inte naturligt, är radioaktivt med alfa-sönderfall, och är den mest stabila kända isotopen. Ämnet har en halveringstid på 66 sekunder. Bara tre atomer av flerovium tros ha skapats.

Den först producerade atomen skapades genom en kärnreaktion, där bland annat en kalciumatom fusionerades med en plutoniumatom. Man har aldrig lyckats få fram en så stor mängd av flerovium att ämnet har kunnat studeras på makronivå.
Rolig historia:

-"Nu har jag suttit med tungan ute i minst fem minuter utan att doktorn ens har tittat på den", säger den mycket indignerade damen.

-"Jag vill inte titta på den", svarade doktorn,

men jag ville ha lugn och ro medan jag skrev ut receptet."

Grundämne:

Fr, Francium, nr 87.

Atommassa: 223,0197

Francium är ett radioaktivt grundämne som tillhör gruppen alkali-metaller. Grundämnet är starkt radioaktivt och mycket sällsynt i jordskorpan, men det förekommer i uran- och toriummalm. Man beräknar att det som allra mest finns 20 till 30 g francium i hela jordskorpan. 

Francium är det mest elektropositiva av alla grundämnen och är dessutom så sällsynt att det brukar utelämnas när alkali-metallerna räknas upp. Efter det att Marguerite Perey hade fått sin upptäckt godkänd, döpte hon grundämnet till francium, efter sitt hemland Frankrike.
Rolig historia:

Överläkaren går rond på sjukhuset och kommer till gamla Elsa.

Han stannar till och stirrar fascinerad på de underliga ryckningar och sammandragningar som hela mor Elsas kropp plötsligt har drabbats av.

-Hur står det till här då ? Undrar läkaren.

Är det en svår kramp ?

-Nej, snälla doktorn, jag bara ligger och niger...

Grundämne:

K, Kalium (eng: Potassium), nr 19.

Atommassa: 39,0983

Kalium är ett silvergrått grundämne och spårämne. Det tillhör gruppen alkalimetaller och är vanligt förekommande i naturen. Kalium oxideras snabbt i luften och är mycket reaktivt med vatten. I naturen förekommer ofta kalium bundet till salt, exempelvis i havet, men ämnet förekommer också i olika mineralföreningar. På grund av ämnets höga vattenlöslighet, används det ofta inom industrin.

Kalium är ett viktigt spårämne för djur och växter, i vilka det verkar på cellnivå och när det gäller nervsignalöverföring. Hos människor reglerar kaliumet vatten-syrabalansen och vätskebalans. I muskelvävnadernas cellvätska är kalium den viktigaste katjonen. Brist på kalium kallas hypokalemi och patologiskt höga värden kallas hyperkalemi.
Ad:Rolig historia:

Syster går kvällsronden och undrar vad Nilsson vill ha att sova på till natten.

Nilsson undrar förvånat:

-Vad jag vill sova på ?

Vem sjutton ska ha min säng då ?

Grundämne:

Kr, Krypton, nr 36.

Atommassa: 83,8

Krypton är ett icke-metalliskt grundämne; en ädelgas, som är relativt sällsynt i jordens atmosfär. Den förekommer bara till 0,0001 % eller till 1 ppm i atmosfären. Krypton är precis som de andra ädelgaserna ovillig att bilda kemiska föreningar med andra ämnen, men kan reagera med fluor och bilda instabila fluorider.

Krypton används i en del glödlampor, eftersom krypton har lägre värmeledningsförmåga än argon och ger glödtråden högre temperatur och ljusstyrka. Krypton används också i värmeisolerande fönster, på grund av sin låga värmeledningsförmåga. Krypton upptäcktes år 1898 av de två forskarna Morris William Travers och William Ramsay.
Rolig historia:

Äntligen slog den skadade bilföraren upp sina ögon:

-"Var är jag, frågar han lite ängsligt.

-"På nummer etthundrasexton", svarar sjuksköterskan tydligt och lugnande.

-"Rum eller cell ?"

Grundämne:

Bi, Vismut (Bisemutum), nr 83.

Atommassa: 208,98037

Vismut är ett silvervitt metalliskt grundämne, som används i lättsmälta legeringar. Ordet kommer från tyskans Wismuth. Detta kan i sin tur ha kommit från weiße Masse, "vit massa". Vismut(III)oxid, kemisk beteckning Bi2O3, är den form av ämnet som är viktigast inom industrin.
Rolig historia:

En dam tänker hoppa av bussen i farten, men hejdas mycket bestämt av konduktören.

-"Men jag bara måste till sjukhuset därborta", protesterar damen.

-"Jaså. 

Ja, då kan ni hoppa."

Grundämne:

Bk, Berkelium, nr 97.

Atommassa: 247,0703

Berkelium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Berkelium är en transuran.
Rolig historia:

Lilla Emil vaknade och sade till sin mamma.

-"Mamma, mamma,

jag känner mig så dålig."

-"Var då någonstans ?", frågade mamma.

-"I skolan."

Grundämne:

C, Kol (Carbones), nr 6.

Atommassa: 12,011

Livet vi känner är baserat på grundämnet kol. Av detta skäl kallas alla molekyler där kol- och väteatomer ingår, för organiska.

Oorganiska ämnen är således de ämnen som innehåller vilket som helst av de övriga grundämnena, utom både kol och väte samtidigt. Trots detta känner vi idag till fler organiska ämnen än icke-organiska.
Ad:Fler >