Ad:Rolig historia:

-"Om du fortsätter att leva på det där viset, gamle vän, med sprit, cigarrer och fruntimmer i det oändliga,

då kan jag garantera att du inte blir gammal."

-"Det kanske förkortar mina dagar,

men å andra sidan förlänger det mina nätter."

Grundämne:

Cm, Curium, nr 96.

Atommassa: 247,0703

Curium är ett radioaktivt metalliskt grundämne som tillhör aktiniderna. Curium är en transuran som bildas i kärnreaktorer. Grundämnet används bland annat som medicinsk strålningskälla. Ämnet är uppkallat efter forskaren Marie Curie.
Rolig historia:

Doktorn till det nya biträdet:

-"Var är patienten som ska ligga i den här sängen ?"

-"Jo, han var så kall och frusen, så jag la honom i samma säng som han som har trettinie å fem i feber."

Grundämne:

Db, Dubnium, nr 105.

Atommassa: 262,1138

Dubnium, tidigare provisoriskt kallat unnilpentium, är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör transuranerna.

Halveringstiden är mindre än 40 sekunder och ämnet är uppkallat efter staden Dubna i Ryssland.
Rolig historia:

Nilsson vaknar upp ur narkosen efter operationen, ser sig om och viskar till sköterskan på den postoperativa avdelningen:

-"Var är jag, och varför är rullgardinen nerdragen ?"

-"Ni är på sjukhuset och rullgardinen är nerdragen på doktorns order.

Det är eldsvåda i huset mitt emot, och doktorn ville inte att ni skulle vakna upp och få för er att operationen hade misslyckats."

Grundämne:

Ds, Darmstadtium, nr 110.

Atommassa: 281

På grund av sin atommassa 281, är det en så kallad super-tung atom. Ds är ett radioaktivt, syntetiskt (konstgjort) ämne och sönderfaller på tusendelar av en sekund.

Eftersom ämnet finns i grupp 10 är det troligt att det är en fast metall. Namnet kommer från den tyska staden Darmstadt.
Rolig historia:

- Tror doktorn att jag kommer att kunna spela piano efter den här operationen ?

- Javisst. Absolut !

- Så bra,

det har jag aldrig kunnat förut.

Grundämne:

Hf, Hafnium, nr 72.

Atommassa: 178,49

Hafnium är ett silvergrått metalliskt grundämne som används i bland annat radiorör och glödlampor.

Det återfinns i olika zirkoniummineral. Namnet kommer av Hafnia, som är det latinska namnet på Köpenhamn.
Ad:Rolig historia:

Edvin i Torp hade vid vedhuggning råkat hugga sig ganska illa i benet.

Med mycket besvär lyckades han ta sig till läkare utan hjälp.

Doktorn började genast att göra rent såret.

Det gjorde ordentligt ont, men Edvin var inte den som jämrade sig i första taget.

Till sist tyckte han dock att det gick lite för långt, och utbrast:

-"Om det är yxa som doktorn letar efter så kan jag tala om att ho ligger kvar på vebacken."

Grundämne:

Hg, Kvicksilver (lat: hydrargentum, eng: Mercury), nr 80.

Atommassa: 200,59

Kvicksilver (latinskt namn: Hydroargentum eller hydrargentum, grekiska: Hydrargyros, ὑδράργυρος, vattensilver) är ett metalliskt grundämne som är flytande vid normal rumstemperatur. Ämnet bildar lätt legeringar med andra metaller, och dessa kallas med ett samlingsnamn för amalgamer. Kvicksilver är relativt sällsynt och utvinns ur mineralet cinnober (HgS) genom upphettning i luft, varvid det bildas kvicksilver och svaveldioxid (SO2).

Ämnet har under människans historia använts till en mångfald ändamål, bland annat vid framställning av guld, silver, klor, soda, och amalgam (där det ingår som beståndsdel). Det har även haft stor betydelse i många äldre civilisationer. Dock är kvicksilvret ett starkt gift, såväl för människor och djur som för miljön. Det ger bland annat skador på centrala nervsystemet och njurarna. Grundämnet skiljer sig från andra, genom att det bildar den diatomiska jonen Hg22+.
Rolig historia:

Erik kommer till doktorn:

-"Jo, doktorn,

jag lider av Neuralgi, Neurasteni, Hypoteni och Psoriasis.


-"Var i all världen har du fått alla de sjukdomarna ifrån ?

-"Från Google", svarade Erik.

Grundämne:

As, Arsenik, nr 33.

Atommassa: 74,92159

Arsenik är ett giftigt halvmetalliskt grundämne som har många allotropa former, de flesta har olika färger. Ämnet används idag främst i insektsgifter och andra bekämpningsmedel.

Arsenik användes också flitigt inom tryckimpregnering av trä, och även i glasindustrin för att kunna skilja glasets luftbubblor så att man får ett rent och snyggt glas.

Även i dagens industri används arsenik i mindre skala, men ämnet har fasats ut till förmån för mindre miljöfarliga alternativ.
Rolig historia:

Doktorn till Olle:

-"Var nu en snäll gosse, Olle, och säg aaaahhhhhh,

så att farbror doktorn kan få ut sitt finger ur din mun !"

Grundämne:

Au, Aurum (guld), nr 79.

Atommassa: 196,96654

Guld är ett grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller och gruppen myntmetaller, samt är dessutom ett mineral. Ordet guld kommer från aurum, det latinska ordet för guld.

Det är en eftertraktad metall, vilken under århundraden har använts som betalningsmedel, som värdebeständig tillgång, som smycken, för påkostad utsmyckning, och för beständigt blanka ytor.

Metallen finns som korn och klumpar i berggrunden, i underjordiska ådror, och i guldrik alluvialjord.
Rolig historia:

En läkare stod och talade med en vacker blondin i hotellfoajén.

När läkarens hustru närmade sig, tog han avsked snabbt.

Hustrun kastade en lång blick efter blondinen och frågade sin man:

-"Hur har du blivit bekant med henne ?"

-"På yrkets vägnar, naturligtvis." Svarade mannen

-"Vems yrke,

ditt eller hennes ?

Grundämne:

B, Bor (Borium), nr 5.

Atommassa: 10,811

Bor är ett halvmetalliskt grundämne och det rena grundämnet bor är en fast, svårsmält halvledare som bildar mycket hårda kristaller som är nästan ogenomskinligt svartröda. Rena borfiber används till optiska ljusfibrer i forskningsvärlden, och industriellt till armering i flyg- och rymdfart.

Ganska stora mängder bor i amorf form, används inom pyroteknik (fyrverkerier) som bränsle, och för att göra lågan grön. Bor används i stållegeringar, för att göra legeringarna hårdare, och vid tillverkning av glas avsett att tåla stora variationer i temperatur.

De mycket hårda ämnena bornitrid och borkarbid, som framställs från bor, används bland annat som slipmedel och till skärande bearbetning.
Ad:Fler >