Ad:Rolig historia:

-"Om du fortsätter att leva på det där viset, gamle vän, med sprit, cigarrer och fruntimmer i det oändliga,

då kan jag garantera att du inte blir gammal."

-"Det kanske förkortar mina dagar,

men å andra sidan förlänger det mina nätter."

Grundämne:

Cm, Curium, nr 96.

Atommassa: 247,0703

Curium är ett radioaktivt metalliskt grundämne som tillhör aktiniderna. Curium är en transuran som bildas i kärnreaktorer. Grundämnet används bland annat som medicinsk strålningskälla. Ämnet är uppkallat efter forskaren Marie Curie.
Rolig historia:

-"Jag är så dålig i magen,

tror du att det beror på ostronen jag åt igår ?

-"Tja, hur såg de ut och hur luktade de när du öppnade dem ?"

-"Va ? Skulle de öppnas ?"

Grundämne:

Cn, Copernicium, nr 112.

Atommassa: 277

Copernicium är ett av de super-tunga grundämnena, och atomen sönderfaller genom utsändandet av alfapartiklar med en halveringstid på ungefär 240 µs (mikrosekunder).

Ämnet uppfanns år 1996 och kallades initialt för ununbium, men år 2010 fastställdes det att ämnet istället skulle få sitt namn efter vetenskapsmannen Nicolaus Copernicus.
Rolig historia:

Doktorn:

-"Jag är inte riktigt nöjd med er temperatur."

Patienten:

-"Varför tog ni den då ?"

Grundämne:

Co, Kobolt, nr 27.

Atommassa: 58,9332

Kobolt är ett hårt silvergrått, magnetiskt och metalliskt grundämne.

Ämnet är ferromagnetiskt, med en curiepunkt på 1388 K.
Rolig historia:

En dam besökte en läkare som var professor, och damen frågade vad hon skulle kalla honom - "doktorn" eller "professorn" ?

- Det gör precis detsamma, sade läkaren vresigt.

Säg vad ni vill.

En del människor kallar mig för "Den gamla idioten".

Damen blir svårt chockad och stammar hjälplöst fram:

- Men kära nån,

det måste väl i så fall vara folk som känner er väl...

Grundämne:

Ge, Germanium, nr 32.

Atommassa: 72,61

Germanium är ett halvmetalliskt, gråvitt, kristalliskt och skört ämne som kemiskt liknar tenn, och som är ett viktigt halvledarmaterial. Germanium är sällsynt i naturen och utvinns ur mineralen argydorit och germanit, men också ur stenkolsaska.

Innan man använder germanium som halvledarmaterial, renas det genom zonsmältning, vilket ger ett extremt rent material (föroreningsgrad mindre än 1 på 10 miljarder). Med små tillsatser av arsenik, gallium och andra dopämnen, används ämnet i dioder och transistorer i tusentals elektroniska användningsområden.

Germanium används också i aluminium- och tennlegeringar, i lysrör och som katalysator. Dess salter kan adderas till optiskt glas för att öka dess brytningsindex, till exempel vid användning i vidvinkelobjektiv. Ämnet används även som linser i värmekameror. Namnet kommer från nylatinets Germania,  som betyder "Tyskland".
Ad:Rolig historia:

-"Ni behöver allt ordentliga glasögon, ni !"

-"Hur kan optikern veta det ?

Ni har ju inte undersökt mina ögon än ?"

-"Nej. Men ni kom in genom fönstret."

Grundämne:

H, Väte (hydrogenium), nr 1.

Atommassa: 1,00794

Väte eller hydrogen är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang. Vid standardtryck och -temperatur är väte en tvåatomig, lukt-, färg- och smaklös, men mycket lättantändlig gas. Väte förekommer i form av ett flertal isotoper. Vätejonen, som är grunden för bland annat syrabaskemin, kan förekomma som både anjon och katjon.

Den enkla väteatomen har varit mycket viktig för framväxten av kvantmekaniken. Vanligtvis brukar väte placeras ovanför alkalimetallerna i det periodiska systemet eftersom det bara har en valenselektron. En mindre vanlig placering är att sätta det ovanför halogenerna, eftersom det bara krävs en till elektron för ädelgaskonfiguration. Luftskeppet Hindenburg var tankat med vätgas, på grund av att vätgas är billigare att framställa än Helium.
Rolig historia:

En läkare stod och talade med en vacker blondin i hotellfoajén.

När läkarens hustru närmade sig, tog han avsked snabbt.

Hustrun kastade en lång blick efter blondinen och frågade sin man:

-"Hur har du blivit bekant med henne ?"

-"På yrkets vägnar, naturligtvis." Svarade mannen

-"Vems yrke,

ditt eller hennes ?

Grundämne:

B, Bor (Borium), nr 5.

Atommassa: 10,811

Bor är ett halvmetalliskt grundämne och det rena grundämnet bor är en fast, svårsmält halvledare som bildar mycket hårda kristaller som är nästan ogenomskinligt svartröda. Rena borfiber används till optiska ljusfibrer i forskningsvärlden, och industriellt till armering i flyg- och rymdfart.

Ganska stora mängder bor i amorf form, används inom pyroteknik (fyrverkerier) som bränsle, och för att göra lågan grön. Bor används i stållegeringar, för att göra legeringarna hårdare, och vid tillverkning av glas avsett att tåla stora variationer i temperatur.

De mycket hårda ämnena bornitrid och borkarbid, som framställs från bor, används bland annat som slipmedel och till skärande bearbetning.
Rolig historia:

Två gubbar i Norrland hittade en flaska med flytande innehåll.

De trodde att det var brännvin, och drack upp alltsammans.

I själva verket innehöll flaskan raketbränsle från rymdstationen i Kiruna.

Dagen därpå ringde den ene gubben upp den andre:

- "Har du hostat idag ?

- "Nä..."

- "Gör inte det,

jag ringer från Kapstaden."

Grundämne:

Ba, Barium, nr 56.

Atommassa: 137,327

Barium, är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller. Barium är metalliskt ljust glänsande, men färgen förvandlas snabbt i luft till grå eller svart. Barium angrips av vatten och bildar bariumhydroxid som löser sig i vattnet till alkalisk reaktion. På grund av sin reaktivitet, förekommer inte barium i metallisk form i naturen. Medelhalten i jordskorpan är 500 mg/kg.
Rolig historia:

Anna till doktorn:

-"Varje gång jag dricker kaffe, får jag så ont i vänstra ögat.

Vad ska jag göra åt det ?"

-"Enkelt", sade doktorn. 

"Ta skeden ur koppen !"

Grundämne:

Be, Beryllium, nr 4.

Atommassa: 9,012182

Beryllium är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller. Dess kemiska egenskaper avviker dock en del från de övriga alkaliska jordartsmetallerna, så att den i vissa avseenden påminner om aluminium.

Beryllium är ett rätt så ovanligt grundämne, men koncentreras i vissa mineraler, speciellt beryll (genomsnittsformel Be3Al2(SiO3)6), vilket är både en ädelsten och råvara till berylliumframställning. Som ädelsten kallas beryllen smaragd när den är grön och akvamarin när den är blekt blågrön. Även gula, rosafärgade och violetta varianter av beryll förekommer sällsynt.

Färgen kommer av föroreningar i stenen. Beryllium och dess föreningar är väldigt giftiga, och förgiftningen är kronisk (beryllos). Vid bearbetning av metallen måste åtgärder vidtas för att undvika inandning av damm och spån.
Ad:Fler >