Ad:Rolig historia:

Doktorn till patienten:

-"Antingen är ni gravid, eller också är det en enkel förkylning."

-"Då är jag nog med barn, för nån förkyld har jag inte träffat."

Grundämne:

Er, Erbium, nr 68.

Atommassa: 167,26

Erbium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna.

Oxiden, som är rosenröd, utstrålar vid glödgning ett mycket intensivt grönaktigt ljus och fanns vanligen i de saltblandingar som användes för tillverkning av Auers glödstrumpa för gasljus.
Rolig historia:

Svensson är på tjänsteresa och får SMS från sin fru som ligger på BB.

Han blir chockad när han läser:

<<Trillingar präktiga pojkar mer i morgon>>

Grundämne:

Es, Einsteinium, nr 99.

Atommassa: 252,0829

Einsteinium är ett radioaktivt metalliskt grundämne som tillhör aktiniderna. Einsteinium är en transuran. Grundämnet har fått sitt namn efter vetenskapsmannen Albert Einstein.

Ämnet isolerades första gången år 1952, tillsammans med ämnet fermium, vid USA:s kärnforskningslaboratorier, ur stoft från den första vätebombsexplosionen. Einsteinium används främst inom forskning, för framställning av ännu tyngre grundämnen.
Rolig historia:

Mamma talar om för Göran att han ska få en lillebror eller lillasyster.

Och så undrar mamma vad Göran helst önskar att det ska bli.

Göran tänker efter:

-"Ja, om det inte gör för ont, skulle jag helst vilja ha en cykel."

Grundämne:

Eu, Europium, nr 63.

Atommassa: 151,965

Europium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. I ren form är europium en tungmetall med silveraktig färg och en hårdhet som påminner om bly. Europium förekommer i naturen, tillsammans med ämnet samarium. 

En av användningsområdena är i kärntekniska sammanhang, tack vare ämnets goda förmåga att absorbera neutroner. Andra tillämpningar bygger på europiumets fluorescerande effekt. Ämnets namn kommer från världsdelen Europa.
Rolig historia:

Doktorn kommer in på en sal och slår sig ned på sängen hos Anders, som har en ordentlig luftrörskatarr:

-Nå, var gör det mest ont någonstans ?

-I benen, just nu.

-Det var underligt, jag undrar hur det kan komma sig ?

-Doktorn sitter på dem !

Grundämne:

Ir, Iridium, nr 77.

Atommassa: 192,22

Iridium, vilket utvinns som biprodukt i nickelgruvor, tillhör platinafamiljen och är en vit metall med en något gulaktig ton. Iridium upptäcktes år 1803 av den brittiske kemisten Smithson Tennant. Det var också han som namngav grundämnet. Iridium finns inte i så stora mängder på jorden, men är desto vanligare i rymden. I samband med meteoritnedslag får jorden en tillfälligt förhöjd halt av iridium, som sedan sedimenterar på havsbottnen. Iridium är mycket hårt och bräckligt, vilket gör det svårt att maskinbearbeta.

Iridium är den mest korrosionsbeständiga av alla metaller och angrips inte av några syror utan endast av smälta salter, såsom natriumklorid (NaCl) och natriumcyanid (NaCN). Ämnet ingår i arkivmetern i Paris, som består av 90 % platina och 10 % iridium och vars längd fram till år 1960 var definitionen av en meter. Standardkilogrammet är gjort av samma legering. Metallen används även i elektriska kontakter och i legeringar som ska tåla höga temperaturer.
Ad:Rolig historia:

Överläkaren går rond på sjukhuset och kommer till gamla Elsa.

Han stannar till och stirrar fascinerad på de underliga ryckningar och sammandragningar som hela mor Elsas kropp plötsligt har drabbats av.

-Hur står det till här då ? Undrar läkaren.

Är det en svår kramp ?

-Nej, snälla doktorn, jag bara ligger och niger...

Grundämne:

K, Kalium (eng: Potassium), nr 19.

Atommassa: 39,0983

Kalium är ett silvergrått grundämne och spårämne. Det tillhör gruppen alkalimetaller och är vanligt förekommande i naturen. Kalium oxideras snabbt i luften och är mycket reaktivt med vatten. I naturen förekommer ofta kalium bundet till salt, exempelvis i havet, men ämnet förekommer också i olika mineralföreningar. På grund av ämnets höga vattenlöslighet, används det ofta inom industrin.

Kalium är ett viktigt spårämne för djur och växter, i vilka det verkar på cellnivå och när det gäller nervsignalöverföring. Hos människor reglerar kaliumet vatten-syrabalansen och vätskebalans. I muskelvävnadernas cellvätska är kalium den viktigaste katjonen. Brist på kalium kallas hypokalemi och patologiskt höga värden kallas hyperkalemi.
Rolig historia:

Äntligen slog den skadade bilföraren upp sina ögon:

-"Var är jag, frågar han lite ängsligt.

-"På nummer etthundrasexton", svarar sjuksköterskan tydligt och lugnande.

-"Rum eller cell ?"

Grundämne:

Bi, Vismut (Bisemutum), nr 83.

Atommassa: 208,98037

Vismut är ett silvervitt metalliskt grundämne, som används i lättsmälta legeringar. Ordet kommer från tyskans Wismuth. Detta kan i sin tur ha kommit från weiße Masse, "vit massa". Vismut(III)oxid, kemisk beteckning Bi2O3, är den form av ämnet som är viktigast inom industrin.
Rolig historia:

En dam tänker hoppa av bussen i farten, men hejdas mycket bestämt av konduktören.

-"Men jag bara måste till sjukhuset därborta", protesterar damen.

-"Jaså. 

Ja, då kan ni hoppa."

Grundämne:

Bk, Berkelium, nr 97.

Atommassa: 247,0703

Berkelium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Berkelium är en transuran.
Rolig historia:

Kvinnan till läkaren:

-"Jag har så förfärligt ont i halsen."

-"Det är mandlarna, dem tar vi bort."

En månad senare:

-"Det gör så ont här nere i sidan, doktorn."

-"Det är blindtarmen, den tar vi bort."

Två månader senare:

-"Jag vågar knappt tala om det, doktorn, 

men jag har en sån förskräcklig huvudvärk."

Grundämne:

Cd, Kadmium, nr 48.

Atommassa: 112,411

Kadmium är ett relativt ovanligt metalliskt grundämne som räknas som en tungmetall. I periodiska systemet tillhör kadmium grupp tolv, samma grupp som zink och kvicksilver. I jordskorpan är grundämnet tämligen ovanligt och förekommer där främst tillsammans med zink.
Ad:Fler >