Ad:Rolig historia:

Mamman till den nyfikne femåringen:

-"Vill du se din lillasyster, som storken just har varit här med ?"

-"Nä", svarar grabben,

"men jag vill gärna se storken !"

Grundämne:

Fe, Järn (lat: Ferrum, eng: Iron), nr 26.

Atommassa: 55,847

Järn är ett vanligt förekommande metalliskt grundämne som tillhör övergångsmetallerna. Järn förekommer i allotroperna alfa- och gammajärn, ämnen som båda består av rent järn, men som har olika kristallstrukturer.

Järn har många användningsområden. Det används bland annat till verktyg och vapen, samt till det vanliga byggmaterialet stål.
Rolig historia:

Doktorn till patienten:

-"Vad lider Ni av då ?"

-"Jag brukar tituleras Grevinnan !"

-"Det kan ni väl råda bot på utan att komma hit."

Grundämne:

Fl, Flerovium, nr 114.

Atommassa: 289

Flerovium förekommer inte naturligt, är radioaktivt med alfa-sönderfall, och är den mest stabila kända isotopen. Ämnet har en halveringstid på 66 sekunder. Bara tre atomer av flerovium tros ha skapats.

Den först producerade atomen skapades genom en kärnreaktion, där bland annat en kalciumatom fusionerades med en plutoniumatom. Man har aldrig lyckats få fram en så stor mängd av flerovium att ämnet har kunnat studeras på makronivå.
Rolig historia:

-"Nu har jag suttit med tungan ute i minst fem minuter utan att doktorn ens har tittat på den", säger den mycket indignerade damen.

-"Jag vill inte titta på den", svarade doktorn,

men jag ville ha lugn och ro medan jag skrev ut receptet."

Grundämne:

Fr, Francium, nr 87.

Atommassa: 223,0197

Francium är ett radioaktivt grundämne som tillhör gruppen alkali-metaller. Grundämnet är starkt radioaktivt och mycket sällsynt i jordskorpan, men det förekommer i uran- och toriummalm. Man beräknar att det som allra mest finns 20 till 30 g francium i hela jordskorpan. 

Francium är det mest elektropositiva av alla grundämnen och är dessutom så sällsynt att det brukar utelämnas när alkali-metallerna räknas upp. Efter det att Marguerite Perey hade fått sin upptäckt godkänd, döpte hon grundämnet till francium, efter sitt hemland Frankrike.
Rolig historia:

Den äldre damen som var en mycket ivrig besökare hos många läkare, tappar till sist tålamodet:

-"Doktorn säger hela tiden att ni inte kan hitta några fel på mig. 

Det verkar som om ni vill påstå att jag är frisk.

Men då vill jag bara tala om för doktorn att jag minsann var sjuk innan doktorn ens var född !"

Grundämne:

Ga, Gallium, nr 31.

Atommassa: 69,723

Gallium är ett metalliskt grundämne som har egenskapen att när det hålls i handen tillräckligt länge så smälter det, eftersom det har en smältpunkt på +30°C. Denna låga smältpunkt delas enbart med metallerna francium och cesium. Galliums främsta användningsområde är som beståndsdel i halvledare, till exempel i GaN och i GaAs.

Gallium är unikt på det sättet att det har en hög kokpunkt. Det kan därför användas i högtemperaturtermometrar, vilka mäter från rumstemperatur upp till extrema temperaturer. Ämnet utnyttjas dessutom i lågsmältande legeringar (tillsammans med tenn), vilka används som smältsäkringar och värmeväxlare.
Ad:Rolig historia:

- "Ni borde verkligen inte röka mera !"

-"Det tänker jag inte göra heller.

Jag röker tillräckligt mycket redan nu..."

Grundämne:

Gd, Gadolinium, nr 64.

Atommassa: 157,25

Gadolinium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och jordartsmetallerna. Gadolinium är en silvervit, mjuk och smidbar metall som oxideras i luft, reagerar långsamt med vatten och är löslig i syror. Ämnet förekommer i jordskorpan i mängder motsvarande 6,4 gram/ton. Gadolinium används bland annat som inblandning i kärnbränsle, då i form av gadoliniumoxid, Gd2O3 (så kallad brännbar absorbator).

Inom sjukvården är gadoliniumföreningar viktiga som kontrastmedel vid MR-diagnostik (Magnetisk Resonanstomografi). Vidare kan gadolinium användas inom ståltillverkningen, där en liten inblandning av gadolinium ökar beständigheten hos järn- och kromlegeringar. Grundämnet är namngivet efter den finländske kemisten Johan Gadolin (1760 - 1853).
Rolig historia:

- "Det var en förfärlig handstil du har, Olle ! Den är ju alldeles oläslig.

- "Det gör ingenting,

jag ska bli läkare."


Grundämne:

Ac, Aktinium, nr 89.

Atommassa: 227,0278

Radioaktivt ämne som bildas vid sönderfall av Uran eller Torium.
Rolig historia:

En fabriksarbetare och en bonde, båda nyblivna föräldrar, möttes på BB:

- "Hur mycket vägde din son ?" frågade bonden.

- "Fyra kilo. Och din då ?"

"Knappt tre, suckar bonden.

Det är nätt och jämnt man får igen utsädet..."


Grundämne:

Ag, Argentum (silver), nr 47.

Atommassa: 107,8682

Argentum är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller, och gruppen myntmetaller.
Rolig historia:

Doktorn blir bjuden på kaffe av gamla Sara efter ett hembesök.

Han accepterar artigt att dricka ur husets enda kopp, men tar den för säkerhets skull i vänster hand, för att slippa dricka på samma sida som Sara.

Gumman skrockar förtjust:

- "Jag ser att doktorn är vänsterhänt, precis som jag."

Grundämne:

Al, Aluminium, nr 13.

Atommassa: 26,981539

Aluminium är ett metalliskt grundämne, en lättmetall. Det är den vanligaste metallen i jordskorpan.
Ad:Fler >