Ad:Rolig historia:

Doktorn till det nya biträdet:

-"Var är patienten som ska ligga i den här sängen ?"

-"Jo, han var så kall och frusen, så jag la honom i samma säng som han som har trettinie å fem i feber."

Grundämne:

Db, Dubnium, nr 105.

Atommassa: 262,1138

Dubnium, tidigare provisoriskt kallat unnilpentium, är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör transuranerna.

Halveringstiden är mindre än 40 sekunder och ämnet är uppkallat efter staden Dubna i Ryssland.
Rolig historia:

Nilsson vaknar upp ur narkosen efter operationen, ser sig om och viskar till sköterskan på den postoperativa avdelningen:

-"Var är jag, och varför är rullgardinen nerdragen ?"

-"Ni är på sjukhuset och rullgardinen är nerdragen på doktorns order.

Det är eldsvåda i huset mitt emot, och doktorn ville inte att ni skulle vakna upp och få för er att operationen hade misslyckats."

Grundämne:

Ds, Darmstadtium, nr 110.

Atommassa: 281

På grund av sin atommassa 281, är det en så kallad super-tung atom. Ds är ett radioaktivt, syntetiskt (konstgjort) ämne och sönderfaller på tusendelar av en sekund.

Eftersom ämnet finns i grupp 10 är det troligt att det är en fast metall. Namnet kommer från den tyska staden Darmstadt.
Rolig historia:

Alldeles handfallen betraktar Hansson sin nyfödde son på BB.

Hansson själv är kritblond, hans hustru likaså - men ungen är svarthårig som en spanjor.

Hansson glor ömsom på ungen och ömsom på hustrun.

Ingen säger något.

Till sist bryter hustrun tystnaden:

-"Ja, där ser du själv !  Du som alltid ska ha lyset släckt..."

Grundämne:

Dy, Dysprosium, nr 66.

Atommassa: 162,5

Dysprosium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. Dysprosium förekommer inte i naturen som rent grundämne, men förekommer i vissa mineraler, såsom xenotim.

Dysprosium upptäcktes första gången år 1886 av Paul Émile Lecoq de Boisbaudran. Ämnet isolerades dock inte i ren form före 1950-talet. 99 procent av världens tillgångar på metallen utvinns i Kina, främst i gruvdistriktet Bayan Obo i Inre Mongoliet.
Rolig historia:

Doktorn kommer in på en sal och slår sig ned på sängen hos Anders, som har en ordentlig luftrörskatarr:

-Nå, var gör det mest ont någonstans ?

-I benen, just nu.

-Det var underligt, jag undrar hur det kan komma sig ?

-Doktorn sitter på dem !

Grundämne:

Ir, Iridium, nr 77.

Atommassa: 192,22

Iridium, vilket utvinns som biprodukt i nickelgruvor, tillhör platinafamiljen och är en vit metall med en något gulaktig ton. Iridium upptäcktes år 1803 av den brittiske kemisten Smithson Tennant. Det var också han som namngav grundämnet. Iridium finns inte i så stora mängder på jorden, men är desto vanligare i rymden. I samband med meteoritnedslag får jorden en tillfälligt förhöjd halt av iridium, som sedan sedimenterar på havsbottnen. Iridium är mycket hårt och bräckligt, vilket gör det svårt att maskinbearbeta.

Iridium är den mest korrosionsbeständiga av alla metaller och angrips inte av några syror utan endast av smälta salter, såsom natriumklorid (NaCl) och natriumcyanid (NaCN). Ämnet ingår i arkivmetern i Paris, som består av 90 % platina och 10 % iridium och vars längd fram till år 1960 var definitionen av en meter. Standardkilogrammet är gjort av samma legering. Metallen används även i elektriska kontakter och i legeringar som ska tåla höga temperaturer.
Ad:Rolig historia:

-Hur är det egentligen med Jönsson ?

Han blev ju överkörd av en ångvält...

-Han ligger på kirurgen, avdelningarna 20-27.

Grundämne:

La, Lantan (eng: Lanthanum), nr 57.

Atommassa: 138,9055

Lantan är en lantanoid och tillhör jordartsmetallerna. Dessa metaller har stor efterfrågan inom bland annat elektronikindustrin. Lantan är en silvervit metall som är mjuk och plastisk och kan formas med kniv. Den saknar biologisk funktion och är obetydligt giftig. Lantan förekommer i lantanoidmineral, exempelvis i monazit, bastnäsit och cerit, och halten i jordskorpan är ca 40 ppm.

Metallen kan framställas genom reduktion av vattenfri lantanklorid med litium. Lantan används i vissa legeringar och värmebeständiga material. En blandning av lantan och olika lantanoider kallas mischmetall, vilken bland annat används som gnistbildare i tänddon. Lantan upptäcktes år 1839, när svensken Carl Gustaf Mosander isolerade lantanoxid ur ceria (oren ceriumoxid).
Rolig historia:

Två gubbar i Norrland hittade en flaska med flytande innehåll.

De trodde att det var brännvin, och drack upp alltsammans.

I själva verket innehöll flaskan raketbränsle från rymdstationen i Kiruna.

Dagen därpå ringde den ene gubben upp den andre:

- "Har du hostat idag ?

- "Nä..."

- "Gör inte det,

jag ringer från Kapstaden."

Grundämne:

Ba, Barium, nr 56.

Atommassa: 137,327

Barium, är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller. Barium är metalliskt ljust glänsande, men färgen förvandlas snabbt i luft till grå eller svart. Barium angrips av vatten och bildar bariumhydroxid som löser sig i vattnet till alkalisk reaktion. På grund av sin reaktivitet, förekommer inte barium i metallisk form i naturen. Medelhalten i jordskorpan är 500 mg/kg.
Rolig historia:

Anna till doktorn:

-"Varje gång jag dricker kaffe, får jag så ont i vänstra ögat.

Vad ska jag göra åt det ?"

-"Enkelt", sade doktorn. 

"Ta skeden ur koppen !"

Grundämne:

Be, Beryllium, nr 4.

Atommassa: 9,012182

Beryllium är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller. Dess kemiska egenskaper avviker dock en del från de övriga alkaliska jordartsmetallerna, så att den i vissa avseenden påminner om aluminium.

Beryllium är ett rätt så ovanligt grundämne, men koncentreras i vissa mineraler, speciellt beryll (genomsnittsformel Be3Al2(SiO3)6), vilket är både en ädelsten och råvara till berylliumframställning. Som ädelsten kallas beryllen smaragd när den är grön och akvamarin när den är blekt blågrön. Även gula, rosafärgade och violetta varianter av beryll förekommer sällsynt.

Färgen kommer av föroreningar i stenen. Beryllium och dess föreningar är väldigt giftiga, och förgiftningen är kronisk (beryllos). Vid bearbetning av metallen måste åtgärder vidtas för att undvika inandning av damm och spån.
Rolig historia:

En man, som hette Kropp, hade fått influensa och värk i hela kroppen.

Han måste gå till doktorn.

På vägen dit tänkte han:

"Det låter nog dumt om jag presenterar mig som Kropp och säger att jag har ont i hela kroppen,

- jag kallar mig för Pettersson istället."

När han kom in till doktorn, tog han ordentlig sats och rabblade:

-"Goddag, doktorn, jag heter Kropp och har ont i hela Pettersson."

Grundämne:

Ce, Cerium, nr 58.

Atommassa: 140,115

Cerium är ett grundämne, som är en järnliknande lättantändlig metall. Grundämnet tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna.
Ad:Fler >