Ad:Rolig historia:

Två sänggrannar på ortopeden har det besvärligt:

-"Om du bara visste vad mitt avbrutna ben värker."

-"Jaha du.  Mitt värker oavbrutet."

Grundämne:

Cu, Koppar (Cuprum), nr 29.

Atommassa: 63,546

Koppar är ett rödaktigt, halvädelt metalliskt grundämne, som tillhör myntmetallerna.

Det latinska namnet cuprum betyder egentligen "Metallen från Cypern". Cypern har nämligen alltid varit rikt på koppar.
Rolig historia:

Doktorn till det nya biträdet:

-"Var är patienten som ska ligga i den här sängen ?"

-"Jo, han var så kall och frusen, så jag la honom i samma säng som han som har trettinie å fem i feber."

Grundämne:

Db, Dubnium, nr 105.

Atommassa: 262,1138

Dubnium, tidigare provisoriskt kallat unnilpentium, är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör transuranerna.

Halveringstiden är mindre än 40 sekunder och ämnet är uppkallat efter staden Dubna i Ryssland.
Rolig historia:

Nilsson vaknar upp ur narkosen efter operationen, ser sig om och viskar till sköterskan på den postoperativa avdelningen:

-"Var är jag, och varför är rullgardinen nerdragen ?"

-"Ni är på sjukhuset och rullgardinen är nerdragen på doktorns order.

Det är eldsvåda i huset mitt emot, och doktorn ville inte att ni skulle vakna upp och få för er att operationen hade misslyckats."

Grundämne:

Ds, Darmstadtium, nr 110.

Atommassa: 281

På grund av sin atommassa 281, är det en så kallad super-tung atom. Ds är ett radioaktivt, syntetiskt (konstgjort) ämne och sönderfaller på tusendelar av en sekund.

Eftersom ämnet finns i grupp 10 är det troligt att det är en fast metall. Namnet kommer från den tyska staden Darmstadt.
Rolig historia:

Den äldre damen som var en mycket ivrig besökare hos många läkare, tappar till sist tålamodet:

-"Doktorn säger hela tiden att ni inte kan hitta några fel på mig. 

Det verkar som om ni vill påstå att jag är frisk.

Men då vill jag bara tala om för doktorn att jag minsann var sjuk innan doktorn ens var född !"

Grundämne:

Ga, Gallium, nr 31.

Atommassa: 69,723

Gallium är ett metalliskt grundämne som har egenskapen att när det hålls i handen tillräckligt länge så smälter det, eftersom det har en smältpunkt på +30°C. Denna låga smältpunkt delas enbart med metallerna francium och cesium. Galliums främsta användningsområde är som beståndsdel i halvledare, till exempel i GaN och i GaAs.

Gallium är unikt på det sättet att det har en hög kokpunkt. Det kan därför användas i högtemperaturtermometrar, vilka mäter från rumstemperatur upp till extrema temperaturer. Ämnet utnyttjas dessutom i lågsmältande legeringar (tillsammans med tenn), vilka används som smältsäkringar och värmeväxlare.
Ad:Rolig historia:

Edvin i Torp hade vid vedhuggning råkat hugga sig ganska illa i benet.

Med mycket besvär lyckades han ta sig till läkare utan hjälp.

Doktorn började genast att göra rent såret.

Det gjorde ordentligt ont, men Edvin var inte den som jämrade sig i första taget.

Till sist tyckte han dock att det gick lite för långt, och utbrast:

-"Om det är yxa som doktorn letar efter så kan jag tala om att ho ligger kvar på vebacken."

Grundämne:

Hg, Kvicksilver (lat: hydrargentum, eng: Mercury), nr 80.

Atommassa: 200,59

Kvicksilver (latinskt namn: Hydroargentum eller hydrargentum, grekiska: Hydrargyros, ὑδράργυρος, vattensilver) är ett metalliskt grundämne som är flytande vid normal rumstemperatur. Ämnet bildar lätt legeringar med andra metaller, och dessa kallas med ett samlingsnamn för amalgamer. Kvicksilver är relativt sällsynt och utvinns ur mineralet cinnober (HgS) genom upphettning i luft, varvid det bildas kvicksilver och svaveldioxid (SO2).

Ämnet har under människans historia använts till en mångfald ändamål, bland annat vid framställning av guld, silver, klor, soda, och amalgam (där det ingår som beståndsdel). Det har även haft stor betydelse i många äldre civilisationer. Dock är kvicksilvret ett starkt gift, såväl för människor och djur som för miljön. Det ger bland annat skador på centrala nervsystemet och njurarna. Grundämnet skiljer sig från andra, genom att det bildar den diatomiska jonen Hg22+.
Rolig historia:

En fabriksarbetare och en bonde, båda nyblivna föräldrar, möttes på BB:

- "Hur mycket vägde din son ?" frågade bonden.

- "Fyra kilo. Och din då ?"

"Knappt tre, suckar bonden.

Det är nätt och jämnt man får igen utsädet..."


Grundämne:

Ag, Argentum (silver), nr 47.

Atommassa: 107,8682

Argentum är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller, och gruppen myntmetaller.
Rolig historia:

Doktorn blir bjuden på kaffe av gamla Sara efter ett hembesök.

Han accepterar artigt att dricka ur husets enda kopp, men tar den för säkerhets skull i vänster hand, för att slippa dricka på samma sida som Sara.

Gumman skrockar förtjust:

- "Jag ser att doktorn är vänsterhänt, precis som jag."

Grundämne:

Al, Aluminium, nr 13.

Atommassa: 26,981539

Aluminium är ett metalliskt grundämne, en lättmetall. Det är den vanligaste metallen i jordskorpan.
Rolig historia:

Två gubbar i Norrland hittade en flaska med flytande innehåll.

De trodde att det var brännvin, och drack upp alltsammans.

I själva verket innehöll flaskan raketbränsle från rymdstationen i Kiruna.

Dagen därpå ringde den ene gubben upp den andre:

- "Har du hostat idag ?

- "Nä..."

- "Gör inte det,

jag ringer från Kapstaden."

Grundämne:

Ba, Barium, nr 56.

Atommassa: 137,327

Barium, är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller. Barium är metalliskt ljust glänsande, men färgen förvandlas snabbt i luft till grå eller svart. Barium angrips av vatten och bildar bariumhydroxid som löser sig i vattnet till alkalisk reaktion. På grund av sin reaktivitet, förekommer inte barium i metallisk form i naturen. Medelhalten i jordskorpan är 500 mg/kg.
Ad:Fler >