Ad:Rolig historia:

Två sköterskor samtalar:

-"Idag är nog den där gamlingen på tvåan bättre. Han pratade faktiskt med mig."

-"Jaså. Vad sa han då ?"

'Idag känner jag mig riktigt dålig'

Grundämne:

Cs, Cesium, nr 55.

Atommassa: 132,90543

Cesium är ett mycket reaktivt grundämne som tillhör gruppen alkalimetaller. Cesium förekommer i jordskorpan med ca 1 ppm (parts per million). Några cesiumhaltiga mineraler är pollucit och rhodizit.

Den stabila isotopen Cs-133 är den vanligast naturligt förekommande. Den största användningen av cesium är i form av cesiumformiat, vilket används i borroljor inom oljeindustrin.
Rolig historia:

Svensson är på tjänsteresa och får SMS från sin fru som ligger på BB.

Han blir chockad när han läser:

<<Trillingar präktiga pojkar mer i morgon>>

Grundämne:

Es, Einsteinium, nr 99.

Atommassa: 252,0829

Einsteinium är ett radioaktivt metalliskt grundämne som tillhör aktiniderna. Einsteinium är en transuran. Grundämnet har fått sitt namn efter vetenskapsmannen Albert Einstein.

Ämnet isolerades första gången år 1952, tillsammans med ämnet fermium, vid USA:s kärnforskningslaboratorier, ur stoft från den första vätebombsexplosionen. Einsteinium används främst inom forskning, för framställning av ännu tyngre grundämnen.
Rolig historia:

Den äldre damen som var en mycket ivrig besökare hos många läkare, tappar till sist tålamodet:

-"Doktorn säger hela tiden att ni inte kan hitta några fel på mig. 

Det verkar som om ni vill påstå att jag är frisk.

Men då vill jag bara tala om för doktorn att jag minsann var sjuk innan doktorn ens var född !"

Grundämne:

Ga, Gallium, nr 31.

Atommassa: 69,723

Gallium är ett metalliskt grundämne som har egenskapen att när det hålls i handen tillräckligt länge så smälter det, eftersom det har en smältpunkt på +30°C. Denna låga smältpunkt delas enbart med metallerna francium och cesium. Galliums främsta användningsområde är som beståndsdel i halvledare, till exempel i GaN och i GaAs.

Gallium är unikt på det sättet att det har en hög kokpunkt. Det kan därför användas i högtemperaturtermometrar, vilka mäter från rumstemperatur upp till extrema temperaturer. Ämnet utnyttjas dessutom i lågsmältande legeringar (tillsammans med tenn), vilka används som smältsäkringar och värmeväxlare.
Rolig historia:

Edvin i Torp hade vid vedhuggning råkat hugga sig ganska illa i benet.

Med mycket besvär lyckades han ta sig till läkare utan hjälp.

Doktorn började genast att göra rent såret.

Det gjorde ordentligt ont, men Edvin var inte den som jämrade sig i första taget.

Till sist tyckte han dock att det gick lite för långt, och utbrast:

-"Om det är yxa som doktorn letar efter så kan jag tala om att ho ligger kvar på vebacken."

Grundämne:

Hg, Kvicksilver (lat: hydrargentum, eng: Mercury), nr 80.

Atommassa: 200,59

Kvicksilver (latinskt namn: Hydroargentum eller hydrargentum, grekiska: Hydrargyros, ὑδράργυρος, vattensilver) är ett metalliskt grundämne som är flytande vid normal rumstemperatur. Ämnet bildar lätt legeringar med andra metaller, och dessa kallas med ett samlingsnamn för amalgamer. Kvicksilver är relativt sällsynt och utvinns ur mineralet cinnober (HgS) genom upphettning i luft, varvid det bildas kvicksilver och svaveldioxid (SO2).

Ämnet har under människans historia använts till en mångfald ändamål, bland annat vid framställning av guld, silver, klor, soda, och amalgam (där det ingår som beståndsdel). Det har även haft stor betydelse i många äldre civilisationer. Dock är kvicksilvret ett starkt gift, såväl för människor och djur som för miljön. Det ger bland annat skador på centrala nervsystemet och njurarna. Grundämnet skiljer sig från andra, genom att det bildar den diatomiska jonen Hg22+.
Ad:Rolig historia:

Doktorn kommer in på en sal och slår sig ned på sängen hos Anders, som har en ordentlig luftrörskatarr:

-Nå, var gör det mest ont någonstans ?

-I benen, just nu.

-Det var underligt, jag undrar hur det kan komma sig ?

-Doktorn sitter på dem !

Grundämne:

Ir, Iridium, nr 77.

Atommassa: 192,22

Iridium, vilket utvinns som biprodukt i nickelgruvor, tillhör platinafamiljen och är en vit metall med en något gulaktig ton. Iridium upptäcktes år 1803 av den brittiske kemisten Smithson Tennant. Det var också han som namngav grundämnet. Iridium finns inte i så stora mängder på jorden, men är desto vanligare i rymden. I samband med meteoritnedslag får jorden en tillfälligt förhöjd halt av iridium, som sedan sedimenterar på havsbottnen. Iridium är mycket hårt och bräckligt, vilket gör det svårt att maskinbearbeta.

Iridium är den mest korrosionsbeständiga av alla metaller och angrips inte av några syror utan endast av smälta salter, såsom natriumklorid (NaCl) och natriumcyanid (NaCN). Ämnet ingår i arkivmetern i Paris, som består av 90 % platina och 10 % iridium och vars längd fram till år 1960 var definitionen av en meter. Standardkilogrammet är gjort av samma legering. Metallen används även i elektriska kontakter och i legeringar som ska tåla höga temperaturer.
Rolig historia:

Gamle Algot är sjuk för första gången i sitt liv,

och eftersom han är en försiktig och ordningsam människa, har han ordnat alla papper innan han lämnade hemmet.

När han kommit i säng på sjukhuset, säger sköterskan:

-"Jaha, då ska vi be att få ta Algots temperatur."

-"Nehej, dä går inte alls det", säger Algot,

"för jag har skrivit alltihop på gumman min därhemma."

Grundämne:

At, Astat, nr 85.

Atommassa: 209,9871

Astat är ett halvmetalliskt radioaktivt grundämne, som tillhör gruppen halogener. Astats enda naturligt förekommande isotop är radioaktiv, med en kort halveringstid på drygt 8 timmar.

Den totala massan av all astat som finns på jorden uppskattas till mellan några hundra milligram och 30 gram.

Detta gör astat till det mest sällsynta grundämnet som förekommer på jorden, möjligtvis tillsammans med det även mycket sällsynta grundämnet francium.
Rolig historia:

En dam tänker hoppa av bussen i farten, men hejdas mycket bestämt av konduktören.

-"Men jag bara måste till sjukhuset därborta", protesterar damen.

-"Jaså. 

Ja, då kan ni hoppa."

Grundämne:

Bk, Berkelium, nr 97.

Atommassa: 247,0703

Berkelium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Berkelium är en transuran.
Rolig historia:

En gammal kvinna kom upprepade gånger fram till busschauffören och erbjöd honom jordnötter.

-"Ja, tack madam,

jag äter mer än gärna en näve jordnötter", sade chauffören och åt upp jordnötterna med god aptit.

-"Men, vill inte damen själv ha några ?" frågade chauffören omtänksamt.

-"Nej", sade den gamla damen,

"jag nöjer mig med att suga av chokladen !"

Grundämne:

Br, Brom, nr 35.

Atommassa: 79,904

Brom är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener.
Ad:Fler >