Ad:Rolig historia:

Mamman till den nyfikne femåringen:

-"Vill du se din lillasyster, som storken just har varit här med ?"

-"Nä", svarar grabben,

"men jag vill gärna se storken !"

Grundämne:

Fe, Järn (lat: Ferrum, eng: Iron), nr 26.

Atommassa: 55,847

Järn är ett vanligt förekommande metalliskt grundämne som tillhör övergångsmetallerna. Järn förekommer i allotroperna alfa- och gammajärn, ämnen som båda består av rent järn, men som har olika kristallstrukturer.

Järn har många användningsområden. Det används bland annat till verktyg och vapen, samt till det vanliga byggmaterialet stål.
Rolig historia:

-"Ni behöver allt ordentliga glasögon, ni !"

-"Hur kan optikern veta det ?

Ni har ju inte undersökt mina ögon än ?"

-"Nej. Men ni kom in genom fönstret."

Grundämne:

H, Väte (hydrogenium), nr 1.

Atommassa: 1,00794

Väte eller hydrogen är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang. Vid standardtryck och -temperatur är väte en tvåatomig, lukt-, färg- och smaklös, men mycket lättantändlig gas. Väte förekommer i form av ett flertal isotoper. Vätejonen, som är grunden för bland annat syrabaskemin, kan förekomma som både anjon och katjon.

Den enkla väteatomen har varit mycket viktig för framväxten av kvantmekaniken. Vanligtvis brukar väte placeras ovanför alkalimetallerna i det periodiska systemet eftersom det bara har en valenselektron. En mindre vanlig placering är att sätta det ovanför halogenerna, eftersom det bara krävs en till elektron för ädelgaskonfiguration. Luftskeppet Hindenburg var tankat med vätgas, på grund av att vätgas är billigare att framställa än Helium.
Rolig historia:

Edvin i Torp hade vid vedhuggning råkat hugga sig ganska illa i benet.

Med mycket besvär lyckades han ta sig till läkare utan hjälp.

Doktorn började genast att göra rent såret.

Det gjorde ordentligt ont, men Edvin var inte den som jämrade sig i första taget.

Till sist tyckte han dock att det gick lite för långt, och utbrast:

-"Om det är yxa som doktorn letar efter så kan jag tala om att ho ligger kvar på vebacken."

Grundämne:

Hg, Kvicksilver (lat: hydrargentum, eng: Mercury), nr 80.

Atommassa: 200,59

Kvicksilver (latinskt namn: Hydroargentum eller hydrargentum, grekiska: Hydrargyros, ὑδράργυρος, vattensilver) är ett metalliskt grundämne som är flytande vid normal rumstemperatur. Ämnet bildar lätt legeringar med andra metaller, och dessa kallas med ett samlingsnamn för amalgamer. Kvicksilver är relativt sällsynt och utvinns ur mineralet cinnober (HgS) genom upphettning i luft, varvid det bildas kvicksilver och svaveldioxid (SO2).

Ämnet har under människans historia använts till en mångfald ändamål, bland annat vid framställning av guld, silver, klor, soda, och amalgam (där det ingår som beståndsdel). Det har även haft stor betydelse i många äldre civilisationer. Dock är kvicksilvret ett starkt gift, såväl för människor och djur som för miljön. Det ger bland annat skador på centrala nervsystemet och njurarna. Grundämnet skiljer sig från andra, genom att det bildar den diatomiska jonen Hg22+.
Rolig historia:

Sköterskan:

-Varför går doktorn omkring med en termometer bakom örat ?

Doktorn griper förvirrad efter termometern och utbrister:

-Ja, sannerligen.

Var kan jag då ha gjort av min kulspetspenna ?

Grundämne:

In, Indium, nr 49.

Atommassa: 114,82

Indium är ett mjukt, metalliskt grundämne som bland annat används i elektronik, till exempel i bildskärmar.

Indium är en silvervit, mjuk och formbar metall som är mjukare än bly och färgar av sig på papper. Den är lättsmält och i smält form väter indium en glasyta. Föreningar av metallen är till skillnad från föreningar av det närbesläktade grundämnet tallium, inte giftiga. Halten av indium i jordskorpan är ca 0,25 ppm.

Metallen är beständig i luft, smidig och kan lätt skäras med kniv. Indium används i vissa legeringar, i blyfria lödlod, till vakuumförpackningar och tidigare även i lager i flygplansmotorer. Några indiumföreningar, till exempel InAs, är halvledande och används inom elektroniken. Indiumgalliumaluminiumfosfid används i laserdioder.
Ad:Rolig historia:

Doktorn kommer in på en sal och slår sig ned på sängen hos Anders, som har en ordentlig luftrörskatarr:

-Nå, var gör det mest ont någonstans ?

-I benen, just nu.

-Det var underligt, jag undrar hur det kan komma sig ?

-Doktorn sitter på dem !

Grundämne:

Ir, Iridium, nr 77.

Atommassa: 192,22

Iridium, vilket utvinns som biprodukt i nickelgruvor, tillhör platinafamiljen och är en vit metall med en något gulaktig ton. Iridium upptäcktes år 1803 av den brittiske kemisten Smithson Tennant. Det var också han som namngav grundämnet. Iridium finns inte i så stora mängder på jorden, men är desto vanligare i rymden. I samband med meteoritnedslag får jorden en tillfälligt förhöjd halt av iridium, som sedan sedimenterar på havsbottnen. Iridium är mycket hårt och bräckligt, vilket gör det svårt att maskinbearbeta.

Iridium är den mest korrosionsbeständiga av alla metaller och angrips inte av några syror utan endast av smälta salter, såsom natriumklorid (NaCl) och natriumcyanid (NaCN). Ämnet ingår i arkivmetern i Paris, som består av 90 % platina och 10 % iridium och vars längd fram till år 1960 var definitionen av en meter. Standardkilogrammet är gjort av samma legering. Metallen används även i elektriska kontakter och i legeringar som ska tåla höga temperaturer.
Rolig historia:

- "Det var en förfärlig handstil du har, Olle ! Den är ju alldeles oläslig.

- "Det gör ingenting,

jag ska bli läkare."


Grundämne:

Ac, Aktinium, nr 89.

Atommassa: 227,0278

Radioaktivt ämne som bildas vid sönderfall av Uran eller Torium.
Rolig historia:

En fabriksarbetare och en bonde, båda nyblivna föräldrar, möttes på BB:

- "Hur mycket vägde din son ?" frågade bonden.

- "Fyra kilo. Och din då ?"

"Knappt tre, suckar bonden.

Det är nätt och jämnt man får igen utsädet..."


Grundämne:

Ag, Argentum (silver), nr 47.

Atommassa: 107,8682

Argentum är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller, och gruppen myntmetaller.
Rolig historia:

Doktorn blir bjuden på kaffe av gamla Sara efter ett hembesök.

Han accepterar artigt att dricka ur husets enda kopp, men tar den för säkerhets skull i vänster hand, för att slippa dricka på samma sida som Sara.

Gumman skrockar förtjust:

- "Jag ser att doktorn är vänsterhänt, precis som jag."

Grundämne:

Al, Aluminium, nr 13.

Atommassa: 26,981539

Aluminium är ett metalliskt grundämne, en lättmetall. Det är den vanligaste metallen i jordskorpan.
Ad:Fler >