Ad:Rolig historia:

En man, som hette Kropp, hade fått influensa och värk i hela kroppen.

Han måste gå till doktorn.

På vägen dit tänkte han:

"Det låter nog dumt om jag presenterar mig som Kropp och säger att jag har ont i hela kroppen,

- jag kallar mig för Pettersson istället."

När han kom in till doktorn, tog han ordentlig sats och rabblade:

-"Goddag, doktorn, jag heter Kropp och har ont i hela Pettersson."

Grundämne:

Ce, Cerium, nr 58.

Atommassa: 140,115

Cerium är ett grundämne, som är en järnliknande lättantändlig metall. Grundämnet tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna.
Rolig historia:

Jonas kommer till företagsläkaren med ett sår på fingret.

-"Det var allt tur att ni kom hit med fingret så snabbt", sade doktorn.

-"Varför det ?"

-"Jo, om ni hade väntat till i morgon, hade det varit läkt."

Grundämne:

Cf, Californium, nr 98.

Atommassa: 251,0796

Californium är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Californium är en transuran.

Det skapades första gången på University of California, Berkeley år 1950, och är uppkallat efter den amerikanska delstaten Kalifornien.
Rolig historia:

Doktorn:

-Har inte jag sett er på något annat ställe tidigare ?

Patienten:

-Jo, i halsen !

Grundämne:

I, Jod (eng: Iodine), nr 53.

Atommassa: 126,90447

Jod är ett ickemetalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. Jod är dock det minst reaktiva grundämnet i halogengruppen. Jod förekommer i havsvatten (0,05 ppm) och i berggrunden (0,5 ppm). Ämnet utvinns i ren form genom oxidation av jodidlösningar med klor och renas genom sublimering. Jod används vid tillverkning av organiska jodföreningar, och även som desinfektionsmedel. 

Kaliumjodid används som tillsats till salt för att motverka struma, och silverjodid används i svartvit fotografisk film. Jod används även i halogenlampor där det reagerar med volfram vid lindrig upphettning och under bildning av en flyktig jodid, löser upp den volframmetall som avdunstar från glödtråden och avsätts på lampglaset. 
Rolig historia:

Överläkaren går rond på sjukhuset och kommer till gamla Elsa.

Han stannar till och stirrar fascinerad på de underliga ryckningar och sammandragningar som hela mor Elsas kropp plötsligt har drabbats av.

-Hur står det till här då ? Undrar läkaren.

Är det en svår kramp ?

-Nej, snälla doktorn, jag bara ligger och niger...

Grundämne:

K, Kalium (eng: Potassium), nr 19.

Atommassa: 39,0983

Kalium är ett silvergrått grundämne och spårämne. Det tillhör gruppen alkalimetaller och är vanligt förekommande i naturen. Kalium oxideras snabbt i luften och är mycket reaktivt med vatten. I naturen förekommer ofta kalium bundet till salt, exempelvis i havet, men ämnet förekommer också i olika mineralföreningar. På grund av ämnets höga vattenlöslighet, används det ofta inom industrin.

Kalium är ett viktigt spårämne för djur och växter, i vilka det verkar på cellnivå och när det gäller nervsignalöverföring. Hos människor reglerar kaliumet vatten-syrabalansen och vätskebalans. I muskelvävnadernas cellvätska är kalium den viktigaste katjonen. Brist på kalium kallas hypokalemi och patologiskt höga värden kallas hyperkalemi.
Ad:Rolig historia:

Syster går kvällsronden och undrar vad Nilsson vill ha att sova på till natten.

Nilsson undrar förvånat:

-Vad jag vill sova på ?

Vem sjutton ska ha min säng då ?

Grundämne:

Kr, Krypton, nr 36.

Atommassa: 83,8

Krypton är ett icke-metalliskt grundämne; en ädelgas, som är relativt sällsynt i jordens atmosfär. Den förekommer bara till 0,0001 % eller till 1 ppm i atmosfären. Krypton är precis som de andra ädelgaserna ovillig att bilda kemiska föreningar med andra ämnen, men kan reagera med fluor och bilda instabila fluorider.

Krypton används i en del glödlampor, eftersom krypton har lägre värmeledningsförmåga än argon och ger glödtråden högre temperatur och ljusstyrka. Krypton används också i värmeisolerande fönster, på grund av sin låga värmeledningsförmåga. Krypton upptäcktes år 1898 av de två forskarna Morris William Travers och William Ramsay.
Rolig historia:

Erik kommer till doktorn:

-"Jo, doktorn,

jag lider av Neuralgi, Neurasteni, Hypoteni och Psoriasis.


-"Var i all världen har du fått alla de sjukdomarna ifrån ?

-"Från Google", svarade Erik.

Grundämne:

As, Arsenik, nr 33.

Atommassa: 74,92159

Arsenik är ett giftigt halvmetalliskt grundämne som har många allotropa former, de flesta har olika färger. Ämnet används idag främst i insektsgifter och andra bekämpningsmedel.

Arsenik användes också flitigt inom tryckimpregnering av trä, och även i glasindustrin för att kunna skilja glasets luftbubblor så att man får ett rent och snyggt glas.

Även i dagens industri används arsenik i mindre skala, men ämnet har fasats ut till förmån för mindre miljöfarliga alternativ.
Rolig historia:

Anna till doktorn:

-"Varje gång jag dricker kaffe, får jag så ont i vänstra ögat.

Vad ska jag göra åt det ?"

-"Enkelt", sade doktorn. 

"Ta skeden ur koppen !"

Grundämne:

Be, Beryllium, nr 4.

Atommassa: 9,012182

Beryllium är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller. Dess kemiska egenskaper avviker dock en del från de övriga alkaliska jordartsmetallerna, så att den i vissa avseenden påminner om aluminium.

Beryllium är ett rätt så ovanligt grundämne, men koncentreras i vissa mineraler, speciellt beryll (genomsnittsformel Be3Al2(SiO3)6), vilket är både en ädelsten och råvara till berylliumframställning. Som ädelsten kallas beryllen smaragd när den är grön och akvamarin när den är blekt blågrön. Även gula, rosafärgade och violetta varianter av beryll förekommer sällsynt.

Färgen kommer av föroreningar i stenen. Beryllium och dess föreningar är väldigt giftiga, och förgiftningen är kronisk (beryllos). Vid bearbetning av metallen måste åtgärder vidtas för att undvika inandning av damm och spån.
Rolig historia:

En man låg på sjukhuset, bandagerad från topp till tå.

Han berättade för en medpatient om olyckan:

-"Själva krocken var inte så farlig,

men sen började jag diskutera med han som körde den andra bilen..."

Grundämne:

Bh, Bohrium, nr 107.

Atommassa: 262,1229

Bohrium, tidigare provisoriskt kallat unnilseptium, är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör transuranerna. Det upptäcktes år 1976 på JINR (Joint Institute for Nuclear Research). Den mest stabila isotopen, 262Bh, har en halveringstid på 0,102 sekunder. Grundämnet är uppkallat efter den danske fysikern Niels Bohr.
Ad:Fler >