Ad:Rolig historia:

Doktorn till patienten:

-"Antingen är ni gravid, eller också är det en enkel förkylning."

-"Då är jag nog med barn, för nån förkyld har jag inte träffat."

Grundämne:

Er, Erbium, nr 68.

Atommassa: 167,26

Erbium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna.

Oxiden, som är rosenröd, utstrålar vid glödgning ett mycket intensivt grönaktigt ljus och fanns vanligen i de saltblandingar som användes för tillverkning av Auers glödstrumpa för gasljus.
Rolig historia:

Två läkare som var under utbildning, samtalade om en patient:

-"Jag opererade honom för blindtarmsinflammation för en vecka sen..."

-"Jaha...    ...och vad hade han ?"

Grundämne:

Fm, Fermium, nr 100.

Atommassa: 257,0951

Fermium är ett radioaktivt metalliskt grundämne som tillhör aktiniderna. Ämnet är en transuran och förekommer inte i naturen. Det iakttogs för första gången år 1952, efter vätebombsexplosionen vid Eniwetok, då i form av en isotop med atomvikten 255.

Grundämnet framställdes första gången år 1954 och har fått sitt namn efter den italiensk-amerikanske kärnfysikern Enrico Fermi.
Rolig historia:

-"Nu har jag suttit med tungan ute i minst fem minuter utan att doktorn ens har tittat på den", säger den mycket indignerade damen.

-"Jag vill inte titta på den", svarade doktorn,

men jag ville ha lugn och ro medan jag skrev ut receptet."

Grundämne:

Fr, Francium, nr 87.

Atommassa: 223,0197

Francium är ett radioaktivt grundämne som tillhör gruppen alkali-metaller. Grundämnet är starkt radioaktivt och mycket sällsynt i jordskorpan, men det förekommer i uran- och toriummalm. Man beräknar att det som allra mest finns 20 till 30 g francium i hela jordskorpan. 

Francium är det mest elektropositiva av alla grundämnen och är dessutom så sällsynt att det brukar utelämnas när alkali-metallerna räknas upp. Efter det att Marguerite Perey hade fått sin upptäckt godkänd, döpte hon grundämnet till francium, efter sitt hemland Frankrike.
Rolig historia:

- "Ni borde verkligen inte röka mera !"

-"Det tänker jag inte göra heller.

Jag röker tillräckligt mycket redan nu..."

Grundämne:

Gd, Gadolinium, nr 64.

Atommassa: 157,25

Gadolinium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och jordartsmetallerna. Gadolinium är en silvervit, mjuk och smidbar metall som oxideras i luft, reagerar långsamt med vatten och är löslig i syror. Ämnet förekommer i jordskorpan i mängder motsvarande 6,4 gram/ton. Gadolinium används bland annat som inblandning i kärnbränsle, då i form av gadoliniumoxid, Gd2O3 (så kallad brännbar absorbator).

Inom sjukvården är gadoliniumföreningar viktiga som kontrastmedel vid MR-diagnostik (Magnetisk Resonanstomografi). Vidare kan gadolinium användas inom ståltillverkningen, där en liten inblandning av gadolinium ökar beständigheten hos järn- och kromlegeringar. Grundämnet är namngivet efter den finländske kemisten Johan Gadolin (1760 - 1853).
Ad:Rolig historia:

En dam besökte en läkare som var professor, och damen frågade vad hon skulle kalla honom - "doktorn" eller "professorn" ?

- Det gör precis detsamma, sade läkaren vresigt.

Säg vad ni vill.

En del människor kallar mig för "Den gamla idioten".

Damen blir svårt chockad och stammar hjälplöst fram:

- Men kära nån,

det måste väl i så fall vara folk som känner er väl...

Grundämne:

Ge, Germanium, nr 32.

Atommassa: 72,61

Germanium är ett halvmetalliskt, gråvitt, kristalliskt och skört ämne som kemiskt liknar tenn, och som är ett viktigt halvledarmaterial. Germanium är sällsynt i naturen och utvinns ur mineralen argydorit och germanit, men också ur stenkolsaska.

Innan man använder germanium som halvledarmaterial, renas det genom zonsmältning, vilket ger ett extremt rent material (föroreningsgrad mindre än 1 på 10 miljarder). Med små tillsatser av arsenik, gallium och andra dopämnen, används ämnet i dioder och transistorer i tusentals elektroniska användningsområden.

Germanium används också i aluminium- och tennlegeringar, i lysrör och som katalysator. Dess salter kan adderas till optiskt glas för att öka dess brytningsindex, till exempel vid användning i vidvinkelobjektiv. Ämnet används även som linser i värmekameror. Namnet kommer från nylatinets Germania,  som betyder "Tyskland".
Rolig historia:

En läkare stod och talade med en vacker blondin i hotellfoajén.

När läkarens hustru närmade sig, tog han avsked snabbt.

Hustrun kastade en lång blick efter blondinen och frågade sin man:

-"Hur har du blivit bekant med henne ?"

-"På yrkets vägnar, naturligtvis." Svarade mannen

-"Vems yrke,

ditt eller hennes ?

Grundämne:

B, Bor (Borium), nr 5.

Atommassa: 10,811

Bor är ett halvmetalliskt grundämne och det rena grundämnet bor är en fast, svårsmält halvledare som bildar mycket hårda kristaller som är nästan ogenomskinligt svartröda. Rena borfiber används till optiska ljusfibrer i forskningsvärlden, och industriellt till armering i flyg- och rymdfart.

Ganska stora mängder bor i amorf form, används inom pyroteknik (fyrverkerier) som bränsle, och för att göra lågan grön. Bor används i stållegeringar, för att göra legeringarna hårdare, och vid tillverkning av glas avsett att tåla stora variationer i temperatur.

De mycket hårda ämnena bornitrid och borkarbid, som framställs från bor, används bland annat som slipmedel och till skärande bearbetning.
Rolig historia:

En dam tänker hoppa av bussen i farten, men hejdas mycket bestämt av konduktören.

-"Men jag bara måste till sjukhuset därborta", protesterar damen.

-"Jaså. 

Ja, då kan ni hoppa."

Grundämne:

Bk, Berkelium, nr 97.

Atommassa: 247,0703

Berkelium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Berkelium är en transuran.
Rolig historia:

En gammal kvinna kom upprepade gånger fram till busschauffören och erbjöd honom jordnötter.

-"Ja, tack madam,

jag äter mer än gärna en näve jordnötter", sade chauffören och åt upp jordnötterna med god aptit.

-"Men, vill inte damen själv ha några ?" frågade chauffören omtänksamt.

-"Nej", sade den gamla damen,

"jag nöjer mig med att suga av chokladen !"

Grundämne:

Br, Brom, nr 35.

Atommassa: 79,904

Brom är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener.
Ad:Fler >