Ad:Rolig historia:

-"Smärtorna i högerarmen beror säkerligen på åldern, helt enkelt."

-"Men varför gör det inte ont i den vänstra armen ?

Den är ju precis lika gammal..."

Grundämne:

Cr, Krom, nr 24.

Atommassa: 51,9961

Krom är ett metalliskt grundämne som ofta används i legeringar.

När krommetall exponeras för luft, bildas ett tunt oxidskikt som skyddar resten av metallen.
Rolig historia:

Två sköterskor samtalar:

-"Idag är nog den där gamlingen på tvåan bättre. Han pratade faktiskt med mig."

-"Jaså. Vad sa han då ?"

'Idag känner jag mig riktigt dålig'

Grundämne:

Cs, Cesium, nr 55.

Atommassa: 132,90543

Cesium är ett mycket reaktivt grundämne som tillhör gruppen alkalimetaller. Cesium förekommer i jordskorpan med ca 1 ppm (parts per million). Några cesiumhaltiga mineraler är pollucit och rhodizit.

Den stabila isotopen Cs-133 är den vanligast naturligt förekommande. Den största användningen av cesium är i form av cesiumformiat, vilket används i borroljor inom oljeindustrin.
Rolig historia:

Två sänggrannar på ortopeden har det besvärligt:

-"Om du bara visste vad mitt avbrutna ben värker."

-"Jaha du.  Mitt värker oavbrutet."

Grundämne:

Cu, Koppar (Cuprum), nr 29.

Atommassa: 63,546

Koppar är ett rödaktigt, halvädelt metalliskt grundämne, som tillhör myntmetallerna.

Det latinska namnet cuprum betyder egentligen "Metallen från Cypern". Cypern har nämligen alltid varit rikt på koppar.
Rolig historia:

Tandläkaren till sin patient före rotfyllningen:

- Kommer du ihåg när vi gick i skolan och du alltid släppte ned levande grodyngel innanför kragen på mig ?

Grundämne:

He, Helium, nr 2.

Atommassa: 4,002602

Helium är en färglös och luktlös ädelgas. Ämnet har lägst kokpunkt av alla grundämnen, och endast vid högt tryck övergår det i fast form. Helium är det näst vanligaste grundämnet i universum. Nytt helium uppstår genom fusionsprocesser i stjärnorna och genom alfastrålning från radioaktiva grundämnen. Eftersom koncentrationen i jordens atmosfär är låg, utvinns helium mest ur naturgas.

Helium används inom flera teknikområden. Eftersom gasen är lätt och inert (reaktionströg) med små obundna atomer, passar den som kontrollerad atmosfär vid läcksökning och som drivgas i raketer. Flytande helium är ett viktigt kylmedel inom lågtemperaturtekniken och i det supraflytande tillståndet, blir ämnet en mycket god värmeledare. Det är vanligt att zeppelinare och luftballonger har drivits av Helium.
Ad:Rolig historia:

- Tror doktorn att jag kommer att kunna spela piano efter den här operationen ?

- Javisst. Absolut !

- Så bra,

det har jag aldrig kunnat förut.

Grundämne:

Hf, Hafnium, nr 72.

Atommassa: 178,49

Hafnium är ett silvergrått metalliskt grundämne som används i bland annat radiorör och glödlampor.

Det återfinns i olika zirkoniummineral. Namnet kommer av Hafnia, som är det latinska namnet på Köpenhamn.
Rolig historia:

- "Det var en förfärlig handstil du har, Olle ! Den är ju alldeles oläslig.

- "Det gör ingenting,

jag ska bli läkare."


Grundämne:

Ac, Aktinium, nr 89.

Atommassa: 227,0278

Radioaktivt ämne som bildas vid sönderfall av Uran eller Torium.
Rolig historia:

Doktorn blir bjuden på kaffe av gamla Sara efter ett hembesök.

Han accepterar artigt att dricka ur husets enda kopp, men tar den för säkerhets skull i vänster hand, för att slippa dricka på samma sida som Sara.

Gumman skrockar förtjust:

- "Jag ser att doktorn är vänsterhänt, precis som jag."

Grundämne:

Al, Aluminium, nr 13.

Atommassa: 26,981539

Aluminium är ett metalliskt grundämne, en lättmetall. Det är den vanligaste metallen i jordskorpan.
Rolig historia:

Lilla Emil vaknade och sade till sin mamma.

-"Mamma, mamma,

jag känner mig så dålig."

-"Var då någonstans ?", frågade mamma.

-"I skolan."

Grundämne:

C, Kol (Carbones), nr 6.

Atommassa: 12,011

Livet vi känner är baserat på grundämnet kol. Av detta skäl kallas alla molekyler där kol- och väteatomer ingår, för organiska.

Oorganiska ämnen är således de ämnen som innehåller vilket som helst av de övriga grundämnena, utom både kol och väte samtidigt. Trots detta känner vi idag till fler organiska ämnen än icke-organiska.
Ad:Fler >