Ad:Rolig historia:

Doktorn till patienten:

-"Antingen är ni gravid, eller också är det en enkel förkylning."

-"Då är jag nog med barn, för nån förkyld har jag inte träffat."

Grundämne:

Er, Erbium, nr 68.

Atommassa: 167,26

Erbium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna.

Oxiden, som är rosenröd, utstrålar vid glödgning ett mycket intensivt grönaktigt ljus och fanns vanligen i de saltblandingar som användes för tillverkning av Auers glödstrumpa för gasljus.
Rolig historia:

Två läkare som var under utbildning, samtalade om en patient:

-"Jag opererade honom för blindtarmsinflammation för en vecka sen..."

-"Jaha...    ...och vad hade han ?"

Grundämne:

Fm, Fermium, nr 100.

Atommassa: 257,0951

Fermium är ett radioaktivt metalliskt grundämne som tillhör aktiniderna. Ämnet är en transuran och förekommer inte i naturen. Det iakttogs för första gången år 1952, efter vätebombsexplosionen vid Eniwetok, då i form av en isotop med atomvikten 255.

Grundämnet framställdes första gången år 1954 och har fått sitt namn efter den italiensk-amerikanske kärnfysikern Enrico Fermi.
Rolig historia:

- Tror doktorn att jag kommer att kunna spela piano efter den här operationen ?

- Javisst. Absolut !

- Så bra,

det har jag aldrig kunnat förut.

Grundämne:

Hf, Hafnium, nr 72.

Atommassa: 178,49

Hafnium är ett silvergrått metalliskt grundämne som används i bland annat radiorör och glödlampor.

Det återfinns i olika zirkoniummineral. Namnet kommer av Hafnia, som är det latinska namnet på Köpenhamn.
Rolig historia:

Hos tandläkaren:

-Hur kommer det sig egentligen att ett rätt så litet hål i en tand känns så stort när man känner efter med tungan ?

-De flesta tungor har nog en viss benägenhet att överdriva.

Grundämne:

Hs, Hassium, nr 108.

Atommassa: 265

Hassium, tidigare provisoriskt kallat unniloctium, är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör transuranerna. Den mest stabila isotopen, 265Hs, har en halveringstid på 0,002 sekunder.

Ämnet upptäcktes för första gången år 1984 hos Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) i Darmstadt. Det uppkallades efter det latinska namnet för den tyska delstaten Hessen, som Darmstadt ligger i.
Ad:Rolig historia:

Doktorn:

-Har inte jag sett er på något annat ställe tidigare ?

Patienten:

-Jo, i halsen !

Grundämne:

I, Jod (eng: Iodine), nr 53.

Atommassa: 126,90447

Jod är ett ickemetalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. Jod är dock det minst reaktiva grundämnet i halogengruppen. Jod förekommer i havsvatten (0,05 ppm) och i berggrunden (0,5 ppm). Ämnet utvinns i ren form genom oxidation av jodidlösningar med klor och renas genom sublimering. Jod används vid tillverkning av organiska jodföreningar, och även som desinfektionsmedel. 

Kaliumjodid används som tillsats till salt för att motverka struma, och silverjodid används i svartvit fotografisk film. Jod används även i halogenlampor där det reagerar med volfram vid lindrig upphettning och under bildning av en flyktig jodid, löser upp den volframmetall som avdunstar från glödtråden och avsätts på lampglaset. 
Rolig historia:

En fabriksarbetare och en bonde, båda nyblivna föräldrar, möttes på BB:

- "Hur mycket vägde din son ?" frågade bonden.

- "Fyra kilo. Och din då ?"

"Knappt tre, suckar bonden.

Det är nätt och jämnt man får igen utsädet..."


Grundämne:

Ag, Argentum (silver), nr 47.

Atommassa: 107,8682

Argentum är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller, och gruppen myntmetaller.
Rolig historia:

Doktorn blir bjuden på kaffe av gamla Sara efter ett hembesök.

Han accepterar artigt att dricka ur husets enda kopp, men tar den för säkerhets skull i vänster hand, för att slippa dricka på samma sida som Sara.

Gumman skrockar förtjust:

- "Jag ser att doktorn är vänsterhänt, precis som jag."

Grundämne:

Al, Aluminium, nr 13.

Atommassa: 26,981539

Aluminium är ett metalliskt grundämne, en lättmetall. Det är den vanligaste metallen i jordskorpan.
Rolig historia:

Doktorn till Olle:

-"Var nu en snäll gosse, Olle, och säg aaaahhhhhh,

så att farbror doktorn kan få ut sitt finger ur din mun !"

Grundämne:

Au, Aurum (guld), nr 79.

Atommassa: 196,96654

Guld är ett grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller och gruppen myntmetaller, samt är dessutom ett mineral. Ordet guld kommer från aurum, det latinska ordet för guld.

Det är en eftertraktad metall, vilken under århundraden har använts som betalningsmedel, som värdebeständig tillgång, som smycken, för påkostad utsmyckning, och för beständigt blanka ytor.

Metallen finns som korn och klumpar i berggrunden, i underjordiska ådror, och i guldrik alluvialjord.
Ad:Fler >