Kokt Hans o Greta.nu » Vården

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Blev sexbehovet glömt i trappen ?

_____

“- Sitt nu här och vänta, Olga,

snart kommer onani-patrullen !”

Är det så det kommer låta på våra vårdinrättningar i en snar framtid ?

Eller kanske så det alltid borde ha låtit…?

För visst är den vårdapparat, som dagligen möter våra funktionsnedsatta medborgare, ypperligt duktig på att tillgodose många av behoven på Maslows sirligt utsmyckade trappa.

Med betoning på många av.

Användandet av Maslows behovstrappa, innebär för flera forskare att ta ett gammalmodigt eller kontroversiellt grepp för att beskriva en människas alla behov och jag är säker på att det finns åtskilliga relevanta modeller.

Men finns någon lika tydlig ?

Vi är ju sedan barnsben vana vid att framhärda hur våra utvecklingsstadier visualiseras på olika typer av trappsteg.

Både i och med den klassiska “Människans åldrar”, som alltid hängde i skolsysters väntrum…

…och på den mer skrattframkallande planschen “Mannens åldrar”, där man visar att mannen faktiskt umgås med unga, storbystade kvinnor hela livet, från födsel till vårdinstitution.

Så trappan torde väl vara en inte alltför missvisande förklaringsmodell ?

Trapporna går ofta uppåt. Med de viktigaste behoven längst ned.

Först visas behoven av mat för dagen, frisk luft och tak över huvudet.

På de övre stegen, mer abstrakta, men för den delen ej oviktiga behov, så som trygghet, spegling och självförverkligande.

.

..- Vem vinner ? – Luther eller Maslow ?

Inom vården arbetar man mycket med vårdtagarnas kreativitet och självbild.

Man ger patienterna mat. Man klär på dem, om än vid lite lustiga tidpunkter.

Man tillfredsställer deras behov av att hjälpa till, t.ex. genom att de får vara med och baka. Och de blir underhållna.

Men blir de också tillfredsställda på det sexuella planet ?

- Inte ?

Enligt behovstrappan, ligger sexuell tillfredsställelse på mattkanten, strax ovanför trappsteg ett, men fortfarande en bra bit under trappsteg två; alltså tillhörande de fysiologiska behoven.

Så hur kan man inom vården slå sig för bröstet och påstå att man arbetar med människors samtliga behov, när man inte ens har tillgodosett alla de fysiska behoven ?

Dessutom saknas ju då incitament att gå vidare till de övre.

Frågorna vi måste ställa är:

- Hur hjälper vi våra trafikskadade, förlamade människor, eller för den delen, våra krumma åldringar, med de sexuella behoven ?

Och även; Vem skall hjälpa dem att bygga klart trappan som leder upp mot ett fullvärdigt liv ?

Det är konstigt att vi har gömt oss undan från dessa frågeställningar så länge.

- Är det på grund av missunnsamhet, tro ?

För om ett vårdpakets behovstrappa blir mer sirligt utsmyckad än vår egen,

__________

- skulle vi kunna ta det ?

.Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=2836

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Lyssnar verkligen läkarna på patienterna ?

_____

Har du brutit armen ?

Var då uppmärksam på vad läkaren gör…

- Det händer nämligen att läkaren röntgar fel kroppsdel !

När en patient kommer in till sjukhusets akutintag med svåra smärtor i armen, på grund av att patienten har snubblat inne i sin bostad, och fallit handlöst på golvet,

- tror ni då att läkaren röntgar armen, ända upp till armbågen ?

Och när patienten säger att:

“jag föll helt och hållet utan att ta emot mig, och hela armen såg ut som en hängmatta efteråt, så det är väl bäst att ta en röntgenplåt så man ser både handleden och hela underarmen…”,

- tror ni att läkaren lyssnar på patienten då ?

- pyttsan !

Min och redaktionens erfarenhet, är att den svenska läkarkåren har som rutin att inte tro på patienten, utan istället hävda att,

“man tar alltid emot sig”.

Samtidigt så verkar läkarna förvånansvärt ofta undvika att ta i patienterna.

- Varför tar man inte mer i patienterna, när patienterna kommer in med olika typer av skador, – då skulle väl läkarna direkt upptäcka om någonting är brutet ?

- hur gjorde man på 1500-talet, förresten ?

- och ultraljud, varför använder man inte det, när man misstänker att armen är bruten ?

Nej, läkarna verkar ha för vana, att bara röntga handleden, när en patient kommer in och säger att hon eller han föll “handlöst” på golvet, och att armen såg ut som en “hängmatta” efteråt.

Men problemet är väl att röntgar man bara handleden, och den röntgenbilden inte visar något brott,- då betraktas det hela som en stukning bara, och patienten skickas hem igen.

.

..- Tänk om bilmekanikern hade gjort likadant… -

Läkarnas argument för att bara röntga handleden, på patienter som påstår att de fallit handlöst i sin bostad, är att man “inte vill utsätta patienterna för mer röntgenstrålning än vad som är absolut nödvändigt”.

Men då har jag en liten fundering.

Om man då missar ett armbrott som sitter längre upp på armen, ja då måste man ju kanske ta tio extra röntgenbilder senare istället

- Är inte det farligt, då ?

Och dessutom kan ju patienten riskera att få livslånga men, på grund av försenad behandling. För att inte tala om alla tillrättaläggande operationer som man utöver det måste genomgå, på grund av att benen inne i armen har börjat läka i hop fel,

…tio röntgenbilder till ?

Låt oss dra en parallell till om du lämnade in din bil hos en bilmekaniker, och sade att:

“Jag hör mystiska ljud från motorrummet”, och bilmekanikern då svarar:

- “Nej, ljudet kommer från kardan-axeln.”

Eller om man kommer in till en bilfirma, och säger att “jag har fått punktering på vänster framdäck”, och bilreparatören säger:

- Nej, det är höger framdäck, det är punka på.”

- Skulle du bli glad då ?

.

Varför lyssnar inte läkarna mer exakt på vad patienterna säger ?

- Och varför röntgar man inte armen ända upp till armbågen, när en människa hävdar att man föll “handlöst” i sin bostad ?

Hur kan läkarna vara så säkra på, att ett armbrott bara sitter i handleden ?

Alla hundratals människor i Sverige, som går omkring och har blivit felröntgade, och felbehandlade, och som inte kan vinkla sina fingrar rätt, som inte kan vrida underarmen ordentligt, eller som inte kan sträcka ut armen rakt, på grund av att läkarna har omtolkat alldeles uppåt väggarna, det som patienterna har sagt,

är det inte ofta dessa patienter som har jobbat och slitit i hela sitt liv, och som har dragit in en himla massa skattepengar till sjukvården,

- är inte de värda att läkarna åtminstone lyssnar på vad de säger ?

__________

Eller, lever vi i ett samhälle, där patienterna måste beordra läkarna vilken kroppsdel som skall röntgas ?

.

    Kommentera  inlägget  HÄR


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=12334

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu