Kokt Hans o Greta.nu » hantverkare

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Sveriges hantverkare klantiga och giriga !

- Lutande dörrposter – Fastbyggda handikapphandtag – Skåp som inte går att stänga – Duschgolv med för lite lutning – Fastmålade fönster – Skåpluckor som rullstolsburna människor inte når, i Plus 55-boenden -

_____

Behöver Du anlita hantverkare ?

Tänk då efter både en och två gånger !

Hantverkare är lata, inkompetenta och giriga !

Nu har vi under många års tid, granskat yrkeskåren hantverkare.

Till den yrkesgruppen har vi räknat exempelvis sotare, snickare, flyttkarlar, målare, asbestsanerare, etcetera.

Vår mångåriga granskning har visat att denna yrkeskår ofta är lata, inkompetenta, nonchalanta och giriga.

Många av hantverkarna bär dessutom hörselskydd med inbyggd radio,

så de går ofta omkring och är helt avskärmade och lyssnar på musik eller övrigt radiokanals-skval, och är därför inte mottagliga för vilka önskemål kunden har.

Principen för hantverkarna är att få jobben gjorda så snabbt som möjligt.

Hantverkarna åsidosätter både säkerhet och kvalitet, för att få komma hem så tidigt som möjligt,

- eller få åka iväg till nästa jobb där de kanhända får ännu bättre betalt ?

Vi vill gå ut och varna Dig för att anlita hantverkare när du behöver ha något reparerat.

Vår granskning har visat att det blir både dyrare och tar längre tid om man anlitar hantverkare, än om man utför jobbet själv.

Ofta stressar hantverkarna så att de exempelvis bygger ett avloppsrör precis framför en lucka, så det inte går att stänga ett skåp,

och det är ofta vanligt att de bygger fast handikapphandtagen på toaletterna, så att det inte går att fälla ned dem.

Sotare använder ofta stegar utan “gummituttar” längst ned på stagen, och skär ofta sönder våra golv när de skall bära runt dessa stegar i våra bostäder.

.

.. - Fredagar är bortraderade av hantverkarpacket ! -

Och ofta slarvar hantverkarna med att använda vattenpass, så att man kan få både lutande dörrar som öppnar sig av sig själva, och felbyggda badrum där golvets lutning inte är tillräckligt stor ned till golvbrunnen.

Lägg därtill på att hantverkarna tydligen alltid måste parkera på gräsmattorna, så att det blir stora bruna spår i gräsmattan – en gräsmatta som kan ta flera månader på sig att läka.

Så det kostar mer än det smakar att anlita hantverkare.

Och fredagar, de verkar inte existera för de här knickedickerna !

Om man ringer och klagar på ett jobb som de har utfört en fredag, då kan ni lita på att de frågar:

- “Det kan väl vänta till på måndag ?”

Så särskilt måna om att få jobbet utfört bra, är de inte.

Men att få in fakturan i tid av kunderna, det är de däremot ytterst noggranna med.

Vår granskning har visat att om man utför jobbet själv, tar det både kortare tid, och blir billigare.

Men om man anlitar slashasarna hantverkarna, så kan det ta flera år att bli färdig med sin bostad !

Lycka till !

.

Info om granskningen

Granskningen av hantverkare är gjord mellan åren 2010 till 2017, och innefattar alla typer av hantverkare.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=24493

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)


Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu