Hjärtinnerligt välkommen !
.
Nu har Du möjlighet att slumpa din styrketräning, så att den blir mer objektiv och varierad.
.
Dels för att kroppen inte skall veta vad den har att vänta sig, men också för att minimera risken för olika skador, som exempelvis benhinneinflammation, eller tennisarmbåge, vilka ofta beror på att man styrketränar för ensidigt.
.
På den här sajten får du hjälp med att slumpa fram vilka muskelgrupper du skall träna, och vilka övningsvarianter varje muskelgrupp skall få.
.
Även antal SET, REPS, längden på viloperioderna mellan seten, samt antal vilodagar mellan träningspassen, får du hjälp med att slumpa fram.
.
Om du vill, kan du sedan göra ett träningsschema för din styrketräning.
.
Det finns även timer (nedräkningsur), och stoppur (tidtagarur) på sajten.
.
Så än en gång,
- Varmt välkommen,
.
och vi hoppas du får glädje av webbplatsen !
.

Vilka muskelgrupper vill du slumpa mellan ?

.

( GÖR SÅ HÄR: Skriv en valfri muskelgrupp / kroppsdel, i varje textruta. Du kan ange hur många muskelgrupper du vill, från 2 och upp till 10 stycken. Klicka sedan på länkarna nedan, för att slumpa mellan muskelgrupperna. Om du vill att någon muskelgrupp skall slumpas fram fler gånger än någon annan, så skriver du bara den muskelgruppen / kroppsdelen i fler textrutor. )

 

……………………………..Skriv i textrutan ↓

Muskelgrupp 1:

 

Muskelgrupp 2:

 

Muskelgrupp 3:

 

Muskelgrupp 4:

 

Muskelgrupp 5:

 

Muskelgrupp 6:

 

Muskelgrupp 7:

 

Muskelgrupp 8:

 

Muskelgrupp 9:

 

Muskelgrupp 10

.Länkarna öppnas i ny flik

.

(Följande länkar öppnas i ny flik ↓)

.

Slumpa mellan muskelgrupp 1 och 2, HÄR >>>

 

Slumpa mellan muskelgrupp 1 till 3, HÄR >>>

 

Slumpa mellan muskelgrupp 1 till 4, HÄR >>>

 

Slumpa mellan muskelgrupp 1 till 5, HÄR >>>

 

Slumpa mellan muskelgrupp 1 till 6, HÄR >>>

 

Slumpa mellan muskelgrupp 1 till 7, HÄR >>>

 

Slumpa mellan muskelgrupp 1 till 8, HÄR >>>

 

Slumpa mellan muskelgrupp 1 till 9, HÄR >>>

 

Slumpa mellan muskelgrupp 1 till 10, HÄR >>>

.

.

.

 B. Slumpa valfria övningsformer (1-10):

 

Skriv en övningsform per textruta. Exempelvis ‘Step ups’, ‘flexing’, eller ‘stretching’, etcetera.

 

Övningsform 1:

 

Övningsform 2:

 

Övningsform 3:

 

Övningsform 4:

 

Övningsform 5:

 

Övningsform 6:

 

Övningsform 7:

 

Övningsform 8:

 

Övningsform 9:

 

Övningsform 10: 

.

.

(Följande länkar öppnas i ny flik ↓)

.

Slumpa mellan övningsform 1 och 2, HÄR >>>

 

Slumpa mellan övningsform 1 till 3, HÄR >>>

 

Slumpa mellan övningsform 1 till 4, HÄR >>>

 

Slumpa mellan övningsform 1 till 5, HÄR >>>

 

Slumpa mellan övningsform 1 till 6, HÄR >>>

 

Slumpa mellan övningsform 1 till 7, HÄR >>>

 

Slumpa mellan övningsform 1 till 8, HÄR >>>

 

Slumpa mellan övningsform 1 till 9, HÄR >>>

 

Slumpa mellan övningsform 1 till 10, HÄR >>>

.

 

.

 C. Slumpa antalet SET (1-12):

.

(Följande länkar öppnas i ny flik ↓)

 

Slumpa mellan 1 och 2 SET, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 3 SET, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 4 SET, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 5 SET, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 6 SET, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 7 SET, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 8 SET, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 9 SET, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 10 SET, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 11 SET, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 12 SET, här >>>

.

 

Slumpa mellan valfritt antal SET, här >>>

 

(Du kanske exempelvis vill slumpa mellan 3 till 5 SET…?)

.

.

.

D. Slumpa antalet REPS (1-18):

.

(Följande länkar öppnas i ny flik ↓)

.

Slumpa mellan 1 och 2 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 3 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 4 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 5 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 6 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 7 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 8 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 9 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 10 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 11 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 12 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 13 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 14 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 15 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 16 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 17 REPS, här >>>

 

Slumpa mellan 1 till 18 REPS, här >>>

.

 

Slumpa mellan ett valfritt antal REPS, här >>>

 

(Kanske du exempelvis vill slumpa mellan 5 till 14 REPS…?)

.

.

.

E. Slumpa längden på viloperiod mellan SETEN (1-5):

 

Skriv en intervall i varje textruta. Exempelvis ’30 sekunder’.

.

Välj en viloperiod 1:

 

Välj en viloperiod 2:

 

Välj en viloperiod 3:

 

Välj en viloperiod 4:

 

Välj en viloperiod 5:

.

.

(Följande länkar öppnas i ny flik ↓)

.

Slumpa mellan viloperiod 1 och 2, HÄR >>>

 

Slumpa mellan viloperiod 1 till 3, HÄR >>>

 

Slumpa mellan viloperiod 1 till 4, HÄR >>>

 

Slumpa mellan viloperiod 1 till 5, HÄR >>>

.

.

 .

 F. Slumpa antalet vilodagar (1-7):

.

(Följande länkar öppnas i ny flik ↓)

 

Slumpa mellan 1 och 2 vilodagar, HÄR >>>

 

Slumpa mellan 1 till 3 vilodagar, HÄR >>>

 

Slumpa mellan 1 till 4 vilodagar, HÄR >>>

 

Slumpa mellan 1 till 5 vilodagar, HÄR >>>

 

Slumpa mellan 1 till 6 vilodagar, HÄR >>>

 

Slumpa mellan 1 till 7 vilodagar, HÄR >>>

.

 

Ange valfritt intervall för vilodagar, HÄR >>>

 

(Exempel: Du kanske vill slumpa mellan 2 till 4 vilodagar…?)

.

(A) Muskelgrupper:

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående muskelgrupper/kroppsdelar (1-10):
.

(B) Övningsformer:

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående övningsformer för muskelgrupperna:
.

(C) Antal SET :

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående antalet SET:
.

(D) Mängden REPS :

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående mängden REPS:
.

(E) Viloperioder:

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående längden på viloperioderna mellan SETEN:
.

(F) Antal vilodagar:

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående antalet vilodagar mellan träningspassen:
.