Slumpa mellan valfritt antal SET:

OBS! Börja med att ställa in slumptalsgeneratorn på ett ”min” och ett ”max”-värde (0-100). Det gör du i de två textfälten som finns i generatorn. Klicka sedan på knappen [Slumpa !], nere till vänster i slumpgeneratorn, och se den siffra som visas under texten [Result:]. Siffran illustrerar lika många SET, som siffran anger.

Skriv de framslumpade siffrorna i textrutan, en efter en ↓

(När du är klar, kan du markera siffrorna och kopiera. – Klistra sedan in siffrorna i huvudsajtens vita ruta som heter ‘(C) Antal SET’, tredje rutan uppifrån. Du kan slumpa fram hur många omgångar SET du vill.)