Hjärtinnerligt välkommen !
.
Nu har Du möjlighet att slumpa din styrketräning, så att den blir mer objektiv och varierad.
.
Dels för att kroppen inte skall veta vad den har att vänta sig, men också för att minimera risken för olika skador, som exempelvis benhinneinflammation, eller tennisarmbåge, vilka ofta beror på att man styrketränar för ensidigt.
.
På den här sajten får du hjälp med att slumpa fram vilka muskelgrupper du skall träna, och vilka övningsvarianter varje muskelgrupp skall få.
.
Även antal SET, REPS, längden på viloperioderna mellan seten, samt antal vilodagar mellan träningspassen, får du hjälp med att slumpa fram.
.
Om du vill, kan du sedan göra ett träningsschema för din styrketräning.
.
Det finns även timer (nedräkningsur), och stoppur (tidtagarur) på sajten.
.
Så än en gång,
- Varmt välkommen,
.
och vi hoppas du får glädje av webbplatsen !
.

Info om den slumpgenerator vi använder

.

När man använder sig av ”slumpen” för att ta fram ett värde, vill man ju kanske helst att värdet skall vara rakt igenom slumpmässigt framtaget. – Ungefär som om man kastar tärning, alltså.

.

Men man bör veta om att det finns både ”äkta slumpvärden”, och ”pseudo-slumpvärden”.

.

Den slumptalsgenerator som vi använder på den här sajten kommer från webbplatsen RANDOM.ORG, vilken skapades år 1998 av Dr. Mads Haahr vid institutionen för datavetenskap och statistik, vid Trinity College, Dublin, Irland.

.

Denna slumpgenerator är väldigt bra, eftersom den erbjuder ”äkta slumpmässighet”, genom att slumptalsfröet (startvärdet), kommer från atmosfäriskt brus.

.

Detta kan jämföras med ”pseudo-slumpmässighet”, då man istället låter en formel (algoritm) som är inbyggd i datorns programmeringsspråk, räkna fram talen.

.

Skillnaden blir i praktiken, att pseudo-slumpmässighet är förutsägbar, medan den äkta slumpmässighet som kommer från slumpgeneratorn hos RANDOM.ORG, inte går att förutsäga, och kan därför kallas ”icke kausal”.

.

Du kan alltså lita på att ditt träningsschema verkligen blir slumpmässigt framtaget !

.

 

HEM

 

 

(A) Muskelgrupper:

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående muskelgrupper/kroppsdelar (1-10):
.

(B) Övningsformer:

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående övningsformer för muskelgrupperna:
.

(C) Antal SET :

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående antalet SET:
.

(D) Mängden REPS :

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående mängden REPS:
.

(E) Viloperioder:

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående längden på viloperioderna mellan SETEN:
.

(F) Antal vilodagar:

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig angående antalet vilodagar mellan träningspassen:
.